ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

car

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *car*, -car-

car ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
car (n.) รถยนต์ See also: รถ, พาหนะ Syn. automobile, auto, motor car
car alarm (n.) สัญญาณกันขโมยในรถยนต์
car bomb (n.) ระเบิดที่ใส่ไว้ในรถเพื่อนำไปก่อการร้าย
car boot sale (n.) การเปิดท้ายรถขายของ
car park (n.) ที่จอดรถ Syn. parking area, parking lot
car phone (n.) โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์
car pool (n.) กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
car tax (n.) ภาษีรถยนต์ See also: ภาษีค่าใช้ถนน
car transporter (n.) รถที่ใช้ขนรถยนต์ใหม่ที่จะนำไปขาย
car wash (n.) สถานที่บริการล้างรถ
carabao (n.) กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Syn. water buffalo
carafe (n.) ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร Syn. decanter
caramel (n.) คาราเมล
caramel (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง
caramel (n.) สีน้ำตาลอมเหลือง
caramel appletoffee apple (n.) ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน See also: ขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแอปเปิ้ลเคลือบด้วยน้ำตาลหรือคาราเมล
caramelize (vt.) ทำให้เป็นคาราเมล
caramelize (vi.) เปลี่ยนเป็นคาราเมล
carapace (n.) กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
carat (n.) กะรัต See also: หน่วยน้ำหนักของเพชรเท่ากับ 200 มิลลิกรัม
caravan (n.) กลุ่มคนเดินทาง See also: กองคาราวาน
caravan (vi.) เดินทางไปเป็นกลุ่ม
caravan inn (n.) โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน Syn. caravanserai
caravan inn (n.) โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน Syn. caravansary
caravanning (n.) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
caravansary (n.) โรงแรมที่มีลานกว้างสำหรับกองคาราวาน Syn. caravan inn, caravanserai
caravanserai (n.) โรงแรมที่มีพื้นที่จอดรถคาราวาน Syn. caravan inn, caravansary
caraway (n.) เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้
carbide (n.) สารประกอบของธาตุคาร์บอน
carbine (n.) ปืนไรเฟิลชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเบาและสั้น
carbohydrate (n.) คาร์โบไฮเดรต
carbon (n.) คาร์บอน See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
carbon black (n.) เขม่า Syn. lampback, smut
carbon copy (n.) สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน Syn. CC (คำย่อของ carbon copy)
carbon dating (n.) การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน Syn. carbon-14 dating, carbon-14 method, radioactive dating
carbon dioxide (n.) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก Syn. carbonic acid gas
carbon monoxide (n.) คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์ See also: ก๊าซชนิดหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีพิษต่อร่างกาย มีสัญลักษณ์ CO
carbon paper (n.) กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร Syn. carbon
carbon-14 dating (n.) การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน Syn. carbon-14 method, radioactive dating
carbon-14 method (n.) การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน Syn. carbon-14 dating, radioactive dating
English-Thai: HOPE Dictionary
car(คาร์) n. รถ,ตู้รถ, Syn. motorcar
carabao(คา'ระบาว) n. ควาย
caracaran. เหยี่ยวขายาวที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
caracas(คะรา'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของเวนิซูเอลลา
caracul(คา'ระเมิล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้,
caragheen(คาระจีน) n. สาหร่ายทะเล
caramel(คา'ระเมล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา
carat(แค'รัท) n. กะรัต -Conf. caret,carrot
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
caravansaryn. โรงแรมขนาดใหญ่
caravanserain. โรงแรมขนาดใหญ่
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า
carb(คาร์บ) n. ดูcarburator
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
carbine(คาร์'ไบนฺ) n. ปืนไรเฟิลสั้นชนิดหนึ่ง, Syn. short rifle
carbohydrate(คาร์โบไฮ'เดรท) n. คาร์โบไฮเดรต
carbon(คาร์'บอน) n. ธาตุคาร์บอน
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
carbon papern. กระดาษก๊อปปี้,กระดาษคาร์บอน,กระดาษสำเนา
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbonate(คาร์'บะเนท) n. เกลือหรือ
carbuncle(คาร์'บังเคิล) n. โรคฝีฝักบัว,สิวหัวใหญ่,พลอยแดง,โกเมน, See also: carbuncled adj. ดู carbuncle, carbuncular adj. ดู carbuncle
carburet(คาร์'บะเรท) vt. ผสมกับคาร์บอนหรือไฮโดรคาร์บอน
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcinogen(คาร์ซิน'นะเจน) n. สารที่ทำให้เกิดมะเร็ง, See also: carcinogenic adj. ดู carcinogen, carcinogenicity n. ดู carcinogen
carcinoma(คาร์ซิโน'มะ) n. มะเร็ง, See also: carcinomatoid adj.
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
card jamบัตรติดขัดหมายถึง การที่บัตรเกิดสับสนขึ้นภายในเครื่องอ่านบัตร (card reader) ซึ่งอาจเกิดจากการเจาะไม่ตรงรู บัตรยับหรือขาด เมื่อเครื่องอ่านบัตรอ่านมาถึงบัตรนั้นก็จะหยุด เพราะอ่านต่อไปไม่ได้ ดู card reader ประกอบ
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
car(n) รถยนต์
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
carapace(n) กระดอง,ฝา
carat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
carbine(n) ปืนสั้น
carbohydrate(n) สารคาร์โบไฮเดรต
carbon(n) ถ่าน
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
carburettor(n) คาร์บูเรเตอร์
carcanet(n) สายสร้อย
carcase(n) ซากศพ,โครง
carcass(n) ซากศพ,โครง
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
cardboard(n) กระดาษแข็ง
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
cardinal(adj) สำคัญ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
cargo(n) สินค้า
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
carload(n) เต็มรถ
carmine(adj,n) สีแดง,สีแดงเลือดนก
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
carnation(adj) สีชมพู
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
carol(n) เพลงสดุดี,บทเพลงสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
car sicknessการเมารถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
car taxภาษีรถยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carapaceเปลือกสัตว์ขาปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caratกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carawayยี่หร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carbideคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon dating; radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon-14คาร์บอน-๑๔ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbonaceous๑. -เนื้อถ่าน, -เนื้อคาร์บอน๒. -เนื้อสารอินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbonate rockหินคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carboniseการเกิดคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbonizeการเกิดคาร์บอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbuncleฝีฝักบัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carburetor; carburettorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carburettor; carburetorคาร์บูเรเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carcassซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinogenสารก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinogenic; cancerigenic; cancerogenic-ก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinomaมะเร็ง (เยื่อบุ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
card๑. บัตร๒. แผ่นวงจร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card feedส่วนป้อนบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card punchอุปกรณ์เจาะบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card readerเครื่องอ่านบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card sorterเครื่องเรียงบัตรเจาะรู [มีความหมายเหมือนกับ sorter ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cardamomกระวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiaปากกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac๑. -หัวใจ๒. -ปากกระเพาะ๓. ผู้ป่วยโรคหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiopath] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac arrest; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiac outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal numberจำนวนเชิงการนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardiologyหทัยวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardiopulmonary resuscitation (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Car Radiatorsหม้อน้ำรถยนต์ [การแพทย์]
Car wash industryอุตสาหกรรมการล้างรถ [TU Subject Heading]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Carambolaมะเฟือง [TU Subject Heading]
Caramelน้ำตาลไหม้,น้ำตาลเคี่ยวไหม้,สีที่ได้จากการนำน้ำตาลมาเผาเป็นน้ำตาลเคี่ยวไหม้ [การแพทย์]
Carapaceแผ่นแข็ง [การแพทย์]
Caratการัต [การแพทย์]
Carbacholยาคาร์บาคอล [การแพทย์]
Carbideคาร์ไบด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbohydrateคาร์โบไฮเดรต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon paperกระดาษคาร์บอน [TU Subject Heading]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Carbonaceous BOD บีโอดี (จากสาร) คาร์บอน ค่าออกซิเจนที่ต้องการใช้ในการออกซิไดส์ สารอินทรีย์คาร์บอนให้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์ [สิ่งแวดล้อม]
Carbonateคาร์บอนเนต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonated beverage industryอุตสาหกรรมน้ำอัดลม [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Carbuncleฝีฝักบัว,ฝี,ฝีฝักบัว,ฝีหนองใหญ่อันเดียว [การแพทย์]
Carburetorคาร์บูเรเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carburettorsคาร์บิวเรเตอร์ [การแพทย์]
Carcinogen สารก่อมะเร็ง สารซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเป็นสารเคมี สิ่งไม่มีชีวิต (physical agent) หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งกระทำต่อเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิตแล้วก่อให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรง เช่น สารหนู(arsenic) แคดเมียม(cadmium) และ โครเมียม(chromium) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Carcinogenicทำให้เกิดมะเร็ง [การแพทย์]
Carcinomaคาร์ซิโนมา [TU Subject Heading]
Carcinoma, Hepatocellularคาร์ซิโนมาเซลล์ตับ [TU Subject Heading]
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cardamon Mixture, Compoundยาขับลม [การแพทย์]
Cardiaคาร์เดีย,กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย [การแพทย์]
Cardiacระบบหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Cardiac Glandต่อมสร้างน้ำย่อยคาร์ดิแอก,ต่อมคาร์เดีย [การแพทย์]
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]
Cardiologyหทัยวิทยา,วิทยาที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ,วิทยาโรคหัวใจ [การแพทย์]
Cardiopulmonary resuscitationการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ [TU Subject Heading]
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างซ่อมรถ (n.) motor car mechanic See also: motor vehicle mechanic, automotive mechanic
ปาดหน้า (v.) drive one´s car to crosscut somebody´s car
เครื่องล่าง (n.) lower part of car supporters
รถ (n.) car See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels Syn. รถยนต์
รถเก๋ง (n.) car See also: sedan, automobile
ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์
อุปกรณ์ประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. เครื่องประดับยนต์
เครื่องประดับยนต์ (n.) car accessory See also: minor fitting, of a car, car attachment Syn. อุปกรณ์ประดับยนต์
รถชน (n.) car accident
ที่จอดรถ (n.) car park See also: parking, parking place, parking lot
ทะเบียนรถยนต์ (n.) car registration
กระดอง (n.) carapace See also: shell
กองยานพาหนะ (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองเกวียน
กองเกวียน (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองยานพาหนะ
คาราวาน (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองเกวียน, กองยานพาหนะ
รถพ่วง (n.) caravan See also: trailer, truck tractor
คาร์บอลิก (n.) carbolic
คาร์บอน (n.) carbon
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (n.) carbon dioxide
กระดาษก๊อบปี้ (n.) carbon paper See also: copy, a copying press
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm in the car right nowฉันอยู่ในรถตอนนี้
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I drive a blue car to workฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
I found a good car for youฉันหารถดีๆ คันหนึ่งให้คุณได้แล้ว
He has his car washed every weekเขานำรถไปล้างทุกสัปดาห์
Our car ran out of petrolรถเราน้ำมันหมดแน่ะ
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
And you'll take care of himและคุณก็จะดูแลเขา
She took good care of meเธอดูแลผมเป็นอย่างดี
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
We got as much as we could carryพวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
We both care for herพวกเราต่างก็ดูแลเธออยู่
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
I'll take care of mineฉันจะดูแล(ธุรกิจ)ของฉันเอง
You'd better not hurt my carคุณต้องไม่ทำรถฉันเสียนะ
I have some bad news about your carฉันมีข่าวร้ายบางอย่างเกี่ยวกับรถของคุณ
I will take good care of itฉันจะดูแลมันอย่างดี
There are not enough carsมีรถไม่พอเพียง
She never resigns her son to another person's careเธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
Just one cartonแค่หนึ่งซอง
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
I will be more carefulฉันจะระวังให้มากขึ้น
He doesn't care about meเขาไม่ได้สนใจฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว
You know what I mean. You want to own the car yourself.นายก็รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไง นายก็อยากมีรถเป็นของตัวเอง
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ?
Maybe your car can take me to the airport.บางทีรถของคุณสามารถพาฉันไปที่สนามบิน
There's a car waiting outside to take you to the airport.There's a car waiting outside to take you to the airport.
Get on that hand car and take it down to the end of that line!ไปขึ้นรถเลื่อนแล้วโยกไปเลย
Martin sits in his car when we go on the ferry to the mainland.มาร์ตินต้องนั่งในรถเขา ตอนที่เรานั่งเรือเฟอร์รี่ไปเเผ่นดินใหญ่
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ
I must have driven through a car wash with my windows open?ผม ๆ ผมคงจะเข้าล้างรถ ตอนเปิดหน้าต่างน่ะ
And then I heard a car driving off down the street. I guess someone was waiting for her.และผมยังได้ยินเสียงรถขับออก ไปยังถนน คิดว่าคงมีใครรอเธออยู่.

car ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停车库[tíng chē kù, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄎㄨˋ, 停车库 / 停車庫] car park
汽车炸弹[qì chē zhà dàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 汽车炸弹 / 汽車炸彈] car bomb
汽车炸弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 汽车炸弹事件 / 汽車炸彈事件] car bombing
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
离合[lí hé, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 离合 / 離合] clutch (in car gearbox)
紧凑型车[jǐn còu xíng chē, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 紧凑型车 / 緊湊型車] compact car model
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, 甩尾] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail)
排档[pái dǎng, ㄆㄞˊ ㄉㄤˇ, 排档 / 排檔] gear (of car etc)
号码牌[hào mǎ pái, ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ ㄆㄞˊ, 号码牌 / 號碼牌] number plate; car license plate
停车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, 停车场 / 停車場] parking lot; car park
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, 前车主 / 前車主] previous owner (of a car for sale)
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 自杀式汽车炸弹袭击事件 / 自殺式汽車炸彈襲擊事件] suicide car bombing
出租汽车[chū zū qì chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, 出租汽车 / 出租汽車] taxi; cab (PRC); hire car (Taiwan)
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 交通意外] traffic accident; car crash
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, 车祸 / 車禍] traffic accident; car crash
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, 背篓 / 背簍] a basket carried on the back
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard
活性炭[huó xìng tàn, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄢˋ, 活性炭] activated carbon
腺癌[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, 腺癌] Adenocarcinoma
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
航母[háng mǔ, ㄏㄤˊ ㄇㄨˇ, 航母] aircraft carrier; abbr. for 航空母艦|航空母舰
航空母舰[háng kōng mǔ jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 航空母舰 / 航空母艦] aircraft carrier
碱式盐[jiǎn shì yán, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 碱式盐 / 鹼式鹽] alkali salt (soda, lye, calcium carbonate etc)
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, 无定形碳 / 無定形碳] amorphous carbon
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
动画[dòng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 动画 / 動畫] animation; cartoon
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, 兽力车 / 獸力車] animal-drawn vehicle; carriage
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
装甲车[zhuāng jiǎ chē, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄜ, 装甲车 / 裝甲車] armored car
芳烃[fāng tīng, ㄈㄤ ㄊㄧㄥ, 芳烃 / 芳烴] aromatic hydrocarbon
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 加勒比国家联盟 / 加勒比國家聯盟] Association of Caribbean States
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart

car ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッシー君;アシ君[アッシーくん(アッシー君);アシくん(アシ君), asshi-kun ( asshi-kun ); ashi kun ( ashi kun )] (n) (sl) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine)
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.)
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
カーきち;カーキチ[, ka-kichi ; ka-kichi] (n) petrolhead; car nut
カークーラー[, ka-ku-ra-] (n) car air-conditioner (wasei
カーステレオ[, ka-sutereo] (n) car stereo
カースリーパー[, ka-suri-pa-] (n) sleeping car (car sleeper) (train)
カーセックス[, ka-sekkusu] (n) car sex
カーダンパー[, ka-danpa-] (n) car dumper
カーチェイス[, ka-chieisu] (n) car chase; (P)
カーヒーター[, ka-hi-ta-] (n) car heater
カープール[, ka-pu-ru] (n) car pool
カーフェリー[, ka-feri-] (n) car ferry; (P)
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei
カーワックス[, ka-wakkusu] (n) car wax
カスタムカー[, kasutamuka-] (n) customized car; customised car
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
クラクション[, kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P)
クラシックカー[, kurashikkuka-] (n) classic car
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car
ケーブルカー[, ke-buruka-] (n) cable car
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
コンパクトカー[, konpakutoka-] (n) compact car
ストックカー[, sutokkuka-] (n) stock car
ストックカーレース[, sutokkuka-re-su] (n) stock car race
スプリントカー[, supurintoka-] (n) sprint car
ソーラーカー[, so-ra-ka-] (n) solar car
ソーラーカーレース[, so-ra-ka-re-su] (n) solar car race
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car
ディーゼル自動車[ディーゼルじどうしゃ, dei-zeru jidousha] (n) diesel powered car
ディーゼル電気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei
パトロールカー[, patoro-ruka-] (n) patrol car; police car
パレット車[パレットしゃ, paretto sha] (n) pallet car
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card
カード[かーど, ka-do] card
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge
カード分類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] card punch
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed
カード通路[カードつうろ, ka-do tsuuro] card path
カール[かーる, ka-ru] CARL
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return
キャリヤ[きゃりや, kyariya] carrier
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs)
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
[くるま, kuruma] Thai: รถยนต์ English: car

car ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอารถเข้าอู่[v. exp.] (ao rot khao) EN: take one's car to the garage FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
บริการด้านรถยนต์[n. exp.] (børikān dān) EN: car services FR:
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower FR: faire ralentir un véhicule
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
เช่ารถ[v. exp.] (chao rot) EN: rent a car FR: louer une voiture
โดยรถยนต์[n. exp.] (dōi rotyon) EN: by car FR: en voiture
อีโคคาร์[n.] (īkhō-khā) EN: eco car FR:
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
เก๋ง[n.] (keng) EN: roof of a car ; hood of a car FR:
เก๋ง[n.] (keng) EN: passenger compartment of a car FR:
คันที่ ...[n. exp.] (khan thī ..) EN: car number ... FR: voiture numéro ...
ขับรถไป...[v. exp.] (khap rot pa) EN: go by car to … FR: aller en voiture à …
ขับรถยนต์ [v.] (khap rotyon) EN: drive a car FR: conduire une voiture
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
เข็นรถ[v. exp.] (khen rot) EN: push a car FR: pousser une voiture
ขึ้นรถ[v. exp.] (kheun rot) EN: get in a car ; get on (a bus/train) ; board (a bus/train) FR: monter dans un véhicule ; monter en voiture ; monter à bord
ขึ้นทะเบียนรถ[v. exp.] (kheunthabīe) EN: register a vehicle ; register a car FR:
คนล้างรถ[n. exp.] (khon lāng r) EN: car washer FR: laveur de voiture [m]
เครื่องช่วงล่าง[n.] (khreūangchū) EN: lower part of car supporters FR:
เครื่องล่าง[n.] (khreūanglān) EN: lower part of car supporters FR:
กีบรถ[n. exp.] (kīp rot) EN: tires of a car FR: pneu (de voiture) [m]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
กระเช้าไฟฟ้า[n. exp.] (krachao fai) EN: cable car ; cableway ; funicular FR: téléphérique [m] ; funiculaire [m]
กระเช้าลอยฟ้า[n. exp.] (krachao løi) EN: cable car ; cableway ; funicular ; chairlift FR: téléphérique [m] ; funiculaire [m]
กระโดดขึ้นรถ[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump in the car FR: sauter dans la voiture
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กุญแจรถ[n. exp.] (kunjaē rot) EN: car key FR: clés de voiture [fpl] ; clés [fpl]
กุญแจรถยนต์[n. exp.] (kunjaē roty) EN: car key FR: clés de voiture [fpl]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: oxcart = ox cart ; bullock car ; hand-cart ; cart FR: char à boeufs [m] ; charrette [f] ; tombereau [m] ; char [m]
ล้างรถ[v. exp.] (lāng rot) EN: wash a car FR: laver un véhicule ; laver une voiture
หม้อแบตเตอรี่[n. exp.] (mø baettoēr) EN: battery ; car battery FR: batterie [f] ; batterie d'une automobile [f]
ออกรถ[v. exp.] (øk rot) EN: take the car out FR: sortir la voiture
ป้ายแดง[n. exp.] (pāi daēng) EN: new car FR: plaque provisoire [f] ; nouvelle voiture [f]
ปาดหน้า[v. exp.] (pāt nā) EN: cut in front ; drive one's car to cut across someone else's car FR: couper la route ; faire une queue de poisson
แพขนานยนต์[n.] (phaēkhanāny) EN: car ferry FR:
แพยนต์[n. exp.] (phaē yon) EN: car ferry FR:
ผ้าคลุมรถ ; ผ้าคลุมรถยนต์[n. exp.] (phā khlum r) EN: car cover FR:
เพลารถ[n. exp.] (phēlā rot =) EN: car axle FR: essieu [m]

car ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre
Bahndienstwagen {m}maintenance car
Abteilwagen {m}compartment car
Containerwagen {m}container car
Vorführwagen {m}demonstration car
Tiefladewagen {m}depressed center flat car
Ersatzauto {n}replacement car
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Niederbordwagen {m}low side car
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car
Bergwerksfahrzeug {n}mining car
Dienstwagen {m}official car
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage
Personenwagen {m} (Eisenbahn)passenger coach; passenger car [Am.]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer
Streifenwagen {m}patrol car
Huckepackwagen {m}piggyback car
Kühlwagen {m}refrigerator car
Montagsauto {n}rogue car; Friday car
Rungenwagen {m}stake car
Salonwagen {m}saloon car
Spähwagen {m}scout car
Zweitwagen {m}second car
Sportwagen {m}sports car
Streifenwagen {m}squad car
Kesselwagen {m}tank car
Tourenwagen {m}touring car
Oldtimer {m}veteran car
Aas {n}carrion
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater
Abrisskarte {f}scored card
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Kontokarte {f}account card
Beiladung {f}additional cargo
Frachtzuschlag {m}additional carriage
hinreichende Sorgfalt {f}adequate care
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment
Luftfrachttarif {m}air cargo rate
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า car
Back to top