ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mash*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mash, -mash-

*mash* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mash (n.) มันบด (มักผสมกับเนยและนม) Syn. mix, brew, paste, emulsion, poultice
mash (n.) อาหารผสมสำหรับสัตว์
mash (vt.) ป่น See also: บด Syn. squash, crush, squelch
mash up (phrv.) ต ี(มัน) ผสมกับนมและเนยให้เละด้วยช้อนส้อมหรือสิ่งอื่น
mash up (phrv.) ทำให้บาดเจ็บ See also: ทำร้าย Syn. smash up
mashed (adj.) ป่น See also: บด Syn. crushed, pressed, brewed
mashie (n.) ไม้ตีกอล์ฟหัวเหล็ก
mashy (adj.) เปียกโชก
mishmash (n.) สิ่งที่ผสมกัน See also: สิ่งที่ปนเปกัน Syn. mis mosh, mixture
smash (vi.) แตกเป็นเสี่ยงๆ See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน Syn. break, shatter
smash (vt.) ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน Syn. break, shatter
smash (vi.) ชนโครม See also: ชนอย่างจัง Syn. crash, crush
smash (vt.) ชนโครม See also: ชนอย่างจัง Syn. crash, crush
smash (vi.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash (n.) เสียงแตกละเอียด See also: เสียงดังเพล้ง
smash (n.) การชนดังโครม See also: การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน Syn. crash
smash (n.) ความพ่ายแพ้ See also: ความล่มจม Syn. destruction, ruin
smash hit (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. triumphant success
smash in (phrv.) พังเข้าไป See also: กระแทกเข้าไป
smash up (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up
smashing (adj.) ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
mashie(แมช'ชี) n. ไม้กอล์ฟที่มีหัวเป็นเหล็ก
mishmash(มิช'แมช) n. ความยุ่งเหยิง,ของจับฉ่าย
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
English-Thai: Nontri Dictionary
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mash weldงานเชื่อมหลอมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mashวัสดุหมัก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุย (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้
ถลาย (v.) smash See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy Syn. แตก
ทำลายล้าง (v.) smash See also: break Syn. ทำลาย, ล้าง, ผลาญ Ops. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา
บุกขยี้ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่
พลอากาศเอก (n.) Air Chief Mashal See also: ACM Syn. พล.อ.อ.
รุกไล่ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, บุกขยี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู
No, I'm afraid it isn't. It smashed into pieces.ฉันว่าคงจะไม่ได้ มันเเตกเป็นเสี่ยงๆ เลย
I thought sure that Mongo would mash him up into little bitty sheriff meatballs.ผมนึกว่ามองโก จะอัดมันจนป่นปี้...
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
I smashed his head against a wall.ผมจับหัวเขากระแทกกำแพง
"Blackhearted pig, stay away from me... or I'll smash your face in.""ไอ้หมูใจดำ, อย่ามายุ่งกับข้านะ... ไม่งั้นต่อยฟันร่วงแน่."
Yes, oh, that looks smashing, fellows. You're doing a wonderful job.เอาล่ะ มันดูเยี่ยมมากเลย เธอจ๋า ทำได้ดีมากเลยนะ
We've heard five smashing songs and the names of the artists who created them.5 เพลงที่เข้ารอบกับชื่อผู้แต่ง
I'm gonna break them goddamn cats' necks. I smash them cats with a stick.ฉันจะหักคอไอ้แมวบ้านั่น จะเอาไม้ตีมันให้เละเลย
Change the channel, and I'll smash your face.เปลี่ยนช่องสิแล้วฉันจะชกหน้าให้
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส

*mash* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碎掉[suì diào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, 碎掉] to drop and smash; broken
土豆泥[tǔ dòu ní, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄋㄧˊ, 土豆泥] mashed potato
大杂烩[dà zá huì, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, 大杂烩 / 大雜燴] mix-up; mish-mash; pot-pourri
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 支离破碎 / 支離破碎] scattered and smashed (成语 saw)
[zá, ㄗㄚˊ, 砸] smash; smashed; to fail; to get it wrong
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 掼 / 摜] fling; smash
捣碎[dǎo suì, ㄉㄠˇ ㄙㄨㄟˋ, 捣碎 / 搗碎] smash

*mash* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu"
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
イーマシーンズ[, i-mashi-nzu] (n) {comp} eMachines
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry
エフェクトマシン[, efekutomashin] (n) effect machine
エントリーマシン[, entori-mashin] (n) {comp} entry machine
エントリマシン[, entorimashin] (n) {comp} entry machine
オンラインテラーズマシン[, onraintera-zumashin] (n) {comp} online teller-machine
お出まし;御出まし;御出座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting?
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
カマシア[, kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine
ギンザメダマシ[, ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark
グラウンドスマッシュ[, guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis)
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine
サブマシンガン[, sabumashingan] (n) submachine gun
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer
すまし汁;澄まし汁;清し汁;清まし汁;澄し汁(io)[すましじる, sumashijiru] (n) clear soup
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
スマッシュ[, sumasshu] (n,vs) smash; (P)
スマッシング[, sumasshingu] (n,vs) smashing
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste
スロットマシン[, surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy
だまし取る;騙し取る;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P)
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine
ないよりはまし;ないよりまし[, naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an)
マシンコード[ましんこーど, mashinko-do] machine code
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no)
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
マシン語[マシンご, mashin go] machine language
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface
遠隔マシン[えんかくマシン, enkaku mashin] remote machine

*mash* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
บดขยี้[v.] (botkhayī) EN: crush : smash FR: écraser ; écrabouiller
เช้งวับ[adj.] (chēngwap) EN: smashing FR:
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
ชนอย่างจัง[v. exp.] (chon yāng j) EN: smash FR: heurter de plein fouet
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
การตบ[n.] (kān top) EN: smash FR: smash [m] (anglic.)
โครม[onomat.] (khrōm) EN: smashing sound ; [sound of something heavy falling] FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher FR: mortier [m]
น้ำพริกหนุ่ม[n. exp.] (nāmphrik nu) EN: green chili dip ; spicy dip with mashed green chillies FR:
ระเบิดเถิดเทิง[X] (raboēt thoē) EN: explosive ; terrific ; smashing FR:
ตะลุย[v.] (talui) EN: smash ; trounce FR:
ถลาย[v.] (thalāi) EN: smash FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทำให้แตกเป็นชิ้น ๆ[v. exp.] (thamhai taē) EN: smash FR:
ทำให้แตกเป็นเสี่ยง ๆ[v. exp.] (thamhai taē) EN: smash FR:
ทำลายล้าง[v. exp.] (thamlāi lān) EN: smash ; break FR:
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite FR: cogner ; battre ; frapper ; marteler ; asséner
ยี[v.] (yī) EN: mash ; crush FR:

*mash* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stampfer {m} (Küchengerät)masher
Netzstrumpf {m}mash stocking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mash*
Back to top