ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*association*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น association, -association-

*association* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
association (n.) กลุ่ม See also: สมาคม Syn. society, league, union
association (n.) การเชื่อมติดกัน Syn. connection, linking
association (n.) การรวมกัน Syn. socializing, cooperation
association (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. train of thought, chain of ideas
Bar Association (n.) เนติบัณฑิตยสภา
Buddhist association (n.) พุทธสมาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
association footballเกมฟุตบอล
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationismสนธิการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
philanthropic associationสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associationสมาคม [เศรษฐศาสตร์]
Causal Associationความสัมพันธ์ทางสาเหตุ [การแพทย์]
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Savings and loan associationsสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Girl Guide (n.) สมาชิกของ Guides Association ในอังกฤษ See also: องค์กรเพื่อหญิงสาวและเด็กหญิงในอังกฤษ
PEN (abbr.) คำย่อของ International Association of Poets See also: หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Association of the Blind
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Association of the Blind
FA (abbr.) อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
การคบ (n.) association See also: union, alliance
การคบค้า (n.) association See also: union, alliance Syn. การคบหา
การคบหา (n.) association See also: contact, commerce Syn. การติดต่อ, การคบ, การคบค้า
การคบหา (n.) association See also: union, alliance
การติดต่อ (n.) association See also: contact, commerce Syn. การคบ, การคบหา, การคบค้า
การพบปะ (n.) association See also: unification, coalition, meeting, conjunction Syn. การพูดคุย
การพูดคุย (n.) association See also: unification, coalition, meeting, conjunction Syn. การพบปะ
การสมาคม (n.) association See also: contact, commerce Syn. การติดต่อ, การคบ, การคบหา, การคบค้า
การสังสรรค์ (n.) association See also: unification, coalition, meeting, conjunction Syn. การพบปะ, การพูดคุย
ความเกี่ยวข้องกัน (n.) association See also: connection, relation Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
ซ่องโจร (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. ถ้ำโจร, รังโจน
ถ้ำโจร (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. รังโจน
พุทธสมาคม (n.) Buddhist association
รังโจน (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. ถ้ำโจร
สมาคม (n.) association See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Kokuryukai has been joined by the lnternational Fighting Arts Association as co-sponsor for this event and as the guardians of our rich and powerful heritage.Kokuryukai ได้รับการเข้าร่วม ... โดย ... ป Lnternational สมาคมศิลปะ ...
In association with Blue Cinemain association with Blue Cinema
Then I suggest that you go to the Met tonight and end all association with Chris Marshall.Then l suggest that you go to the Met tonight... ...and end all association with Chris Marshall.
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy,นายที, เต๋า
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
As for this Englishman, do you think such an association is wise?คิดดีแล้วเหรอที่คบหากับชายอังกฤษคนนี้
CINEMA SERVICE Presents association with ChoongMu-Ro FundCINEMA SERVICE Presents association with ChoongMu-Ro Fund
Stiffmeister Productions... in association with its talented new director, Matthew Stifler... is happy to premier the unedited... unfiltered, and un-fucking-believable Bandeez Gone Wild.นักล่าจิ๋มโปรดักชั่น ร่วมกับผู้กำกับผู้มีพรสวรรค์ แมทธิว สตีฟเลอร์ ภูมิใจเสนองานชิ้นแรกที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
She fell for Hyun-soo's future as the son of the dance association president.เธอหลงอนาคตของฮุนซูที่เป็นลูกชาย ของประธานสมาคมเต้นลีลาส
Cinema Service Co., Ltd presents in association with "ChungMu"R"o Fund"บริษัท Cinema Service เสนอ และด้วยความร่วมมือจาก ChungMo"R"oFund"
Maybe we should start up a junior lifeguard association or something.บางที่เราน่าจะตั้งสมาคมเยาวชนพิทักษ์โลก(junior lifeguard association)หรืออะไรแบบนี้นะ
Produced by ahnsworld in association with Dasaepo ClubProduced by ahnsworld in association with Dasaepo Club

*association* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 加勒比国家联盟 / 加勒比國家聯盟] Association of Caribbean States
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, 假借] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, 假借字] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 南亚区域合作联盟 / 南亞區域合作聯盟] South Asian Association for Regional Cooperation
[dǎng, ㄉㄤˇ, 党 / 黨] party; association; club; society; surname Dang
社长[shè zhǎng, ㄕㄜˋ ㄓㄤˇ, 社长 / 社長] president or director (of association etc)
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 职业高尔夫球协会 / 職業高爾夫球協會] Professional Golfer's Association (PGA)
对比联想[duì bǐ lián xiǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 对比联想 / 對比聯想] word association; association of ideas
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国伊斯兰教协会 / 中國伊斯蘭教協會] Chinese Patriotic Islamic Association
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国天主教爱国会 / 中國天主教愛國會] Chinese Patriotic Catholic Association
团契[tuán qì, ㄊㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, 团契 / 團契] Christian association
欧洲自由贸易联盟[Ōu zhōu Zì yóu Mào yì Lián méng, ㄡ ㄓㄡ ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 欧洲自由贸易联盟 / 歐洲自由貿易聯盟] European Free Trade Association
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 企业集团 / 企業集團] industry association
国际协会[guó jì xié huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际协会 / 國際協會] international association
同业公会[tóng yè gōng huì, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 同业公会 / 同業公會] trade association
妇联[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 妇联 / 婦聯] women's league; women's association

*association* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT
アソシエーション[, asoshie-shon] (n) association
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator
ア式蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P)
コンピュータソフトウェア著作権協会[コンピュータソフトウェアちょさくけんきょうかい, konpyu-tasofutouea chosakukenkyoukai] (n) {comp} Association of Copyright for Computer Software; ACCS
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] (n) {comp} BSA; Business Software Association
ヨーロッパ機械翻訳協会[ヨーロッパきかいほんやくきょうかい, yo-roppa kikaihonyakukyoukai] (n) The European Association for Machine Translation; EAMT
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P)
[かい, kai] (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P)
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society
会合[かいごう, kaigou] (n,vs,adj-no) (1) meeting; assembly; (2) {chem} association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P)
体協[たいきょう, taikyou] (n) Japan Amateur Sports Association
全国銀行協会[ぜんこくぎんこうきょうかい, zenkokuginkoukyoukai] (n) (See 全銀) Japanese Banker's Association
全銀[ぜんぎん, zengin] (n) (abbr) (See 全国銀行協会) Japanese Banker's Association
共同(P);協同(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共同) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P)
共済組合[きょうさいくみあい, kyousaikumiai] (n) cooperative society; mutual-benefit association
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P)
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association
参照結合[さんしょうけつごう, sanshouketsugou] (n) {comp} use association
友愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity
同好会[どうこうかい, doukoukai] (n) association of like-minded people
同志会[どうしかい, doushikai] (n) association of kindred spirits
国際機械翻訳協会[こくさいきかいほんやくきょうかい, kokusaikikaihonyakukyoukai] (n) International Association for Machine Translation; IAMT
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF
在郷軍人会[ざいごうぐんじんかい, zaigougunjinkai] (n) association of veterans; the American Legion
引数結合[ひきすうけつごう, hikisuuketsugou] (n) {comp} argument association
技協[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 技術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 技術協力) technical cooperation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association
ポインタ結合[ポインタけつごう, pointa ketsugou] pointer association
参照結合[さんしょうけつごう, sanshouketsugou] use association
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine
名前結合[なまえけつごう, namaeketsugou] name association
引数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

*association* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเซียน[org.] (ĀSĪEN) EN: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) FR: ASEAN [m]
บริคณห์สนธิ[n. exp.] (børikhonson) EN: memorandum of association ; prospectus FR:
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน[n. exp.] (chomrom kam) EN: association of village headmen and subdistrict chiefs (kamnans) FR:
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambā) EN: excommunication ; formal act of exclusion from association FR: excommunication [f]
กัลยาณมิตตตา[n.] (kanlayānami) EN: good friendship ; good company ; association with the virtuous FR:
การประชุมอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมสุดยอดอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) FR:
ข้อบังคับของบริษัท[n. exp.] (khøbangkhap) EN: articles of association FR:
คุรุสภา[n. exp.] (khurusaphā) EN: teachers' council ; association of teacher FR:
ความเกี่ยวข้องกัน[n. exp.] (khwām kīokh) EN: association FR:
ความร่วมมือ[n.] (khwām ruamm) EN: cooperation ; association FR: coopération [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samph) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship ; correlation ; link ; ties [pl] FR: relation [f] ; association [f] ; lien [m] ; interaction [f] ; rapport [m]
มาตรฐานระดับสมาคม[n. exp.] (māttrathān ) EN: association standards FR:
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]
หนังสือบริคณห์สนธิ[n. exp.] (nangseū bør) EN: memorandum of association FR:
นายกสมาคม[n. exp.] (nāyok samāk) EN: association president FR:
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย[n. exp.] (nāyok Samāk) EN: president of the Football Association of Thailand FR:
เนติบัณฑิตยสภา[n.] (nētibanditt) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.) FR: barreau [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
รวมตัวกับ[X] (rūam tūa ka) EN: FR: en association avec
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[org.] (Sahaphan Fu) EN: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) FR: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild ; consortium FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f] ; fédération [f]
สมาคมอาสา[org.] (Samākhom Ās) EN: Association of Southeast Asia (ASA) FR:
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Fu) EN: Football Association of Thailand (FAT ; FA Thailand FR:
สมาคมการกุศล[n. exp.] (samākhom kā) EN: philanthropic association FR:
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kā) EN: Marketing Association of Thailand (MAT) FR:
สมาคมการ[n.] (samākhomkhā) EN: society ; association FR: société [f] ; association [f]
สมาคมค้าทองคำ[org.] (Samākhom Kh) EN: Gold Traders Association (GTA) FR:
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kh) EN: Thailand Association of the Blind FR:
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kh) EN: Thai Language Teachers' Association FR:
สมาคมกีฬา[n. exp.] (samākhom kī) EN: sport association FR: association sportive [f]
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kī) EN: Go Association of Thailand FR:
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Na) EN: Thai Journalists Association FR:
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Na) EN: Writers Association of Thailand FR:
สมาคมหนังสือพิมพ์[n. exp.] (samākhom na) EN: Press Association FR: association de la presse [f]
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Thai Rice Exporters Association FR:

*association* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenverein {m}Alpinist association
Anwaltskammer {f}bar association
Anwaltsverband {m}bar association
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association
Fachverband {m}trade association; professional association
Assoziationsvertrag {m}association treaty
Gemeinschaftswerbung {f}association advertising
Verbandszeichen {n}association mark
Zuordnungsbegriff {m}association number term
Zuordnungsnummer {f}association number
Zuordnungsnummerntabelle {f}association number table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *association*
Back to top