ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

league

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *league*, -league-

league ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
league (n.) สหพันธ์ Syn. alliance
league (n.) หน่วยระยะทาง (ประมาณ 3 ไมล์หรือ 3 น๊อต ในอังกฤษและอเมริกา)
league against (phrv.) รวมกันต่อต้าน (คำเก่า)
League of Nations (n.) สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)
league together (phrv.) รวมตัวกัน
league with (phrv.) รวมตัวกับ (คำเก่า) See also: ร่วมมือกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NFL (abbr.) คำย่อของ National Football League ในอเมริกา
สันนิบาต (n.) league
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
ผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: fellow, associate, partner, team-mate Syn. เพื่อนร่วมงาน
สหายร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. เพื่อนผู้ร่วมงาน
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where's your colleague?เพื่อนร่วมงานคุณอยู่ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า
Yes, dudes and dudettes major league butt-kicking is back in town.ใช่ dudes และ dudettes ... ลีก ... ก้นเตะที่สำคัญคือกลับมาอยู่ในเมือง
That's my Little League glove.นั่นถุงมือชั้นตอนเด็ก
Fuckin' take 'em to Little League together up Foley Field.เราก็จะพาเขาไปดูเบสบอลด้วยกัน
These are your future MBAs. We're all Ivy League accepted.ส่วนนี่ เป็นพวกอนาคตเรียนบริหารธรุกิจ เราเข้ามหาลัยชั้นนำได้หมดแล้ว
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน...
Every league you travel south, the danger will increase.เส้นทางทุกเส้นที่จะนำเจ้าไปทางทิศใต้นั้น เต็มไปด้วยภยันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ
No play groups, no Little League all because we were afraid he might hurt somebody.จะให้ไม่มีเพื่อน, ไม่มีกลุ่มแบบนี้ เพียงเพราะแค่เรากลัวว่าลูกจะไปทำให้คนอื่นเจ็บตัว
No, no, no, no, no, there's a League of Woman Voters lunch starting downstairs.ไม่ได้ ชมรมสตรีนัดกินข้าวกลางวันกัน อยู่ข้างล่าง
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด
Even more disturbing is that if I'm correct it would mean that Kraven is in league with him.ยิ่งไปกว่านั้น ...ถ้าฉันคิดถูก ...นั่นจะหมายถึงคราเว่นร่วมคิดกับลูเซียน
It's pro- baseball or the major league they go to.ต้องเป็นการแข่งของมืออาชีพ หรือ เมเจอร์ลีก ถึงจะไปดู

league ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
国际联盟[Guó jì Lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 国际联盟 / 國際聯盟] League of Nations
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ, 盟员 / 盟員] league member; ally
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 呼伦贝尔盟 / 呼倫貝爾盟] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 全国民主联盟 / 全國民主聯盟] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD)
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 同伙] colleague; co-conspirator
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, 中国共产主义青年团 / 中國共產主義青年團] Communist Youth League
英超赛[Yīng chāo sài, ㄔㄠ ㄙㄞˋ, 英超赛 / 英超賽] England premier soccer league
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
常青藤八校[cháng qīng téng bā xiào, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄥˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄠˋ, 常青藤八校] Ivy League
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 围城 / 圍城] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial
足协[zú xié, ㄗㄨˊ ㄒㄧㄝˊ, 足协 / 足協] soccer league; same as 足球協會|足球协会
足球协会[zú qiú xié huì, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 足球协会 / 足球協會] soccer league
妇联[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 妇联 / 婦聯] women's league; women's association

league ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイビー;アイビ[, aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style)
アイビーリーグ[, aibi-ri-gu] (n) Ivy League
アメリカンリーグ[, amerikanri-gu] (n) American League
アラブ連盟[アラブれんめい, arabu renmei] (n) Arab League
アリッグ[, ariggu] (n) (abbr) American league
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League
ウエスタンリーグ[, uesutanri-gu] (n) Western league
ストーブリーグ[, suto-buri-gu] (n) stove league
セリーグ[, seri-gu] (n) (abbr) Central League
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
メージャーリーグ[, me-ja-ri-gu] (n) Major League
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
メジャーリーグ[, meja-ri-gu] (n) Major League
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
国際連盟[こくさいれんめい, kokusairenmei] (n) League of Nations
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league)
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
大リーグ[だいリーグ, dai ri-gu] (n) the major leagues (baseball)
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend
過ぎ者;過ぎ物;過者;過物[すぎもの, sugimono] (n) someone (e.g. a woman) who is out of one's league; something beyond one's means

league ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลีก[n.] (līk) EN: league FR: ligue [f]
ลีกเอิง = ลีก เอิง[TM] (Līk Oēng) EN: League 1 FR: League 1
พรีเมียร์ลีก[TM] (Phrīmīa Līk) EN: Premier league FR: Premier league [f]
สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Br) EN: Contract Bridge League of Thailand (CBLT) FR:
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ār) EN: Arab league FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]
สันนิบาตชาติ[org.] (Sannibāt Ch) EN: League of Nations FR: Société des Nations [f]
ไทยลีก[TM] (Thai Līk ) EN: Thai League FR:
ไทยลีก 1[TM] (Thai Līk Ne) EN: Thai League 1 (T1) FR:
ไทยลีก 3[TM] (Thai Līk Sā) EN: Thai League 3 (T3) FR:
ไทยลีก 4[TM] (Thai Līk Sī) EN: Thai League 4 (T4) FR:
ไทยลีก 2[TM] (Thai Līk Sø) EN: Thai League 2 (T2) FR:
ไทยพรีเมียร์ลีก[TM] (Thai Phrīmī) EN: Thai Premier League FR:
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai ti) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league FR:
โยชน์[n.] (yōt) EN: league ; [old unit of distance, equal to about 16 kilometers] FR: lieue [f] ; [ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km]
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

league ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany)
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots
Völkerbund {m} [pol.]League of Nations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า league
Back to top