ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พัง*, -พัง-

พัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัง (v.) fail Syn. ล้มเหลว, พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย
พัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย
พัง (n.) female elephant Syn. ช้างตัวเมีย, ช้างพัง
พังกา (n.) Rhizophora Syn. โกงกาง, ต้นพังกา
พังครืน (v.) collapse See also: crash
พังครืน (v.) disintegrate See also: shrivel, evaporate
พังงา (n.) Phangnga Syn. จังหวัดพังงา
พังฉิบหาย (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย
พังทลาย (v.) crumble See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in
พังทลาย (v.) collapse See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing Syn. พังพินาศ
พังผืด (n.) fascia See also: connective tissue, membrane Syn. พั้งผืด
พังพวย (n.) Ludwigia adscendens Syn. แพงพวย, ต้นพังพวย
พังพอน (n.) mongoose See also: Herpestes javanicus
พังพาน (n.) hood of a cobra Syn. แม่เบี้ย
พังพานงู (n.) hood of a cobra
พังพาบ (v.) lie prone Syn. นอนพังพาบ, หมอบราบ, นอนราบ
พังพินาศ (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
พังยับเยิน (v.) be completely demolished Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ
พังเพย (n.) aphorism See also: adage, proverb Syn. คำพังเพย
English-Thai: HOPE Dictionary
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
aphorism(แอฟ'ฟะริสซึม) n. คติพจน์,คำพังเพย. -aphorismic, aphorismatic adj.
aphorist(แอฟ'ฟะริสทฺ) n. ผู้ที่เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์หรือคำพังเพย
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
carrion(แค'ริเอิน) n. เนื้อตายและเน่า,ซากสัตว์ adj. กินซากสัตว์เป็นอาหาร,คล้ายซากสัตว์,เน่าเปื่อย,ผุพัง,สกปรกโสมม
cave-inn. การพังทลาย
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
crumbly(ครัม'บลี) adj. ซึ่งแตกง่าย,ซึ่งพังลงหรือสลายตัวได้ง่าย crumbliness n.
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
expunction(อิคซฺพังคฺ'เชิน) n. การลบออก,การถูออก,การเช็ดออก,การลบล้าง,การทำลาย
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
fascia(แฟซ'เซีย) n., พังพืด,แถบ,สาย,ผ้าพันแผล, See also: fascial adj. -pl. fasciae
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง, Syn. single,unique
kaput(คาพุท') adj. เสียหาย,เสื่อมเสีย,สลักหักพัง
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)
marten(มาร์'เทิน) n. สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.
mongoose(มอง'กูส,มอน'กูส) n. พังพอน
English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง,การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
grovel(vi) นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
marten(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
membrane(n) พังผืด,เยื่อหุ้มเซลล์,เยื่อบุผิว
mink(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง
mongoose(n) พังพอน
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง
tissue(n) ใย,เนื้อเยื่อ,เอ็น,มัน,พังผืด,ฝ้า,เนื้อผ้า,กระดาษทิชชู
weasel(n) พังพอน
web(n) สิ่งทอ,ผ้าบาง,เยื่อ,ใยแมงมุม,พังพืด
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fasciaพังผืด, แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphorismคำพังเพย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cirrhosis๑. โรคตับแข็ง๒. ภาวะเป็นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subfascialใต้พังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrosisภาวะเกิดพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rockfallหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
screeลานหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciaพังผืด [TU Subject Heading]
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Aponeurosisเอ็นแผ่ของกล้ามเนื้อ, เยื่อบาง, แผ่นพังผืด, เอ็นแผ่ [การแพทย์]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Casingท่อกรุ ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Fibromaไฟโบรมา,เนื้องอก,ไฟโบรมา,เนื้อเยื่อพังผืด,เนื้องอกชนิดเยื่อเหนียว [การแพทย์]
Fibrosisการเกิดพังผืด [TU Subject Heading]
humusฮิวมัส, ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Pyrochlore-Microlite ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์ แหล่ง - ในประเทศไทยปกติหายาก อย่างไรก็ตามปรากฏพบร่วมกับ แร่ดีบุกในรางกู้แร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัม [สิ่งแวดล้อม]
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
banjaxed (sl.) พัง See also: เสียหาย, โดนทำลาย
Phangnga (n.) พังงา
buckle (vi.) พังทลาย
collapse (vi.) พังทลาย See also: ยุบลง, พังครืน Syn. break, crack, damage, explode, destroy, wreck
crumble (vi.) พังทลาย See also: แตกสลาย
crumple (vi.) พังทลาย
fuck (sl.) พังทลาย
perish (vi.) พังทลาย See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ Syn. suffer, ruin
down the tube (idm.) พังทลาย (คำสแลง) See also: สูญสลาย
run to ruin (phrv.) พังทลายเพราะไม่ได้ดูแล
fascia (n.) พังผืด
mongoose (n.) พังพอน
break down (phrv.) พังหรือทำให้พัง See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
wither on the vine (idm.) พังหรือหายไปในระยะแค่เริ่มต้น
break out (phrv.) พังออกไป
burst in (phrv.) พังเข้ามา Syn. break in
hammer in (phrv.) พังเข้าไป
smash in (phrv.) พังเข้าไป See also: กระแทกเข้าไป
alone (adv.) โดยลำพัง See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง Syn. lone, lonely, lolitary Ops. accompanied, attended
alone (adj.) โดยลำพัง See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
Leave that stuff aloneทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
Now, leave me aloneตอนนี้ขอฉันอยู่ตามลำพังเถอะ
I think we should leave these two aloneฉันคิดว่าเราควรปล่อยพวกเขาสองคนไว้ตามลำพัง
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
From now on, he is to be left aloneปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
It's not such a big deal for you to be aloneมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเธอหรอกที่จะอยู่โดยลำพัง
How could you guys try to sneak off and leave us alone!พวกนายพยายามแอบหนีออกไป และทิ้งพวกเราไว้ตามลำพังได้อย่างไร
We shouldn't let her work on her ownพวกเราไม่ควรปล่อยให้เธอเหนื่อยเพียงลำพัง
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
You're not alone, we'll help you with whatever we canเธอไม่ได้อยู่ตามลำพังนะ พวกเราจะช่วยเธออะไรก็ตามที่เราจะช่วยได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, we did. That's destroyed.เออ พัง ไอ้นี่พังไปแล้ว
I mean just look at this broken, broken, gone, gone, broken, broken...broken.ฉันหมายถึง ดูนี่สิ พัง พัง พัง...
This is not my personal vendetta.กอสซิบ เกิลร์ พัง พิธีจบการศึกษาเรา
♪ Or the record player... ♪ B♪# หรือเครื่องเล่นเสียงอาจจะ... # # พัง #
You might have won the showcase, but my performance was the one that everyone was talking about because I blew you away and I can do it again.เธออาจจะชนะการแข่งขันนั้น แต่การแสดงของฉัน เป็นที่พูดถึงกล่าวขานอย่างมาก เพราะฉัน พัง เธอ จนกระจุย
Can you imagine what Fitz would do if the night-night gun was broken when he came back?คุณนึกภาพไม่ออกเลยล่ะว่าฟิตส์จะสติแตกแค่ไหน ถ้ารู้ว่าปืน ไนท์-ไนท์ พัง ตอนที่เขากลับมา
Broken. Your alarm clock's broken?พัง นาฬิกาปลุกนายพัง?
You hit a wall you push through it.พังกำแพง แล้วผลักมันออก
Broke through the wall to get it out.พังกำแพงเพื่อเอามันออกมา
Hey, look, they destroyed more of the stuff we worked hard to build.พังของที่เราเหนื่อยสร้างกันมาเพิ่มอีก
We're taking apart my marriage.พังชีวิตแต่งงานของฉันไง
One that threatened to shatter the perfect lifeพังทลายชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
Kablooey, indeed. So you've been busy, Chief?พังทลายหมด คุณเลยยุ่งอยู่กับมันใช่มั้ย
Look, Gary, it's really not safe for me to talk.พังนะ แกรี่ ที่นี่ไม่ปลอดภัยที่จะพูด
Can't kick the door down. He'll kill her.พังประตูเข้าไปไม่ได้ เขาจะต้องฆ่าเธอแน่
See what happens.พังประตูเลย ดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น
Guards took off on foot... but rigged the door so no one could follow.พังประตูไม่ให้ใครตาม เพราะมียานลำเดียวมนโรงจอด
Oh, epic fail. You munched it bad, Darrin. Ha, ha.พังยับ ซวยแล้ว แดร์ริน
It turned over that rent trailer in the clearing.พังรถเทรลเลอร์ที่อยู่ตรงนั้นราบเลย
How did that happen?พังราบแบบนี้ได้ยังไง
Broken locks and furniture.พังล็อกประตูและเฟอร์นิเจอร์
I made that joke about them not serving booze.พังสิ แม่เล่นมุขเรื่องที่พวกเขาไม่เสิร์ฟเหล้า
There goes her window!พังหน้าต่างของเธอแล้ว!
This is a disaster. How did you ever land Mom? You know nothing about women.พังหมด พ่อชนะใจแม่ได้ยังไง พ่อไม่เข้าใจผู้หญิงเลย
Damn thing kicked out some kind of EMP.พังหมด เกิดจาก EMP. แน่ๆ (การระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรง)
Screw this. I'm getting a whole cheesecake.พังหมด, ฉันจะสั่งชีสเค้กเพิ่มละ
Bust up his lab, got him on everything from drug trafficking to homicide.พังห้องแลปมันกระจุยเลย จากการค้ายาเสพติดนี่
You sound so used to all this.พังเหมือนเธอมีประสบการ์ณกับเรื่องพวกนี้นะ
Screw this Lexi plan.พังแผนยัยเล็คซี่น่ะสิ
Screwed and not in the good way.พังและไม่ใช่ในแบบที่ดีด้วย
Breaking into your barn like he owns the place?พังโรงนาของเธอเหมือนกับเป็นบ้านตัวเอง
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้
We can't fight alone, but we can lick 'em together.เราไม่สามารถสู้ได้เพียงลำพัง แต่เราสามารถช่วยกันสู้ได้
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู
You weren't really. You simply wanted to be alone and...ไม่หรอกค่ะ คุณก็แค่อยากอยู่ตามลําพัง--
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
He doesn't love you.คุณผู้ชายไม่ได้รักคุณ ท่านอยากจะอยู่ตามลำพังกับคุณนายอีกครั้ง
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ
Think if you'd been on your own.คิดดูสิว่าจะเป็นไงถ้านายอยู่ลำพัง
He's not alone. There's five of 'em.มันไม่ได้มาลำพัง มากันห้าคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พัง
Back to top