ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lonely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lonely*, -lonely-

lonely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lonely (adj.) ขาดความเห็นใจ See also: ขาดการสนับสนุน, ขาดความช่วยเหลือ, ขาดมิตรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
lonely (adj.) เปล่าเปลี่ยว See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง Syn. alone Ops. accompanied
lonely (adj.) ห่างไกลผู้คน See also: ปราศจากผู้คน, ไม่มีคนอยู่ Syn. uninhabited, unpopulated, desolate, bleak Ops. crowded, bustling, busy
English-Thai: HOPE Dictionary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
English-Thai: Nontri Dictionary
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาก (adj.) lonely See also: lonesome, alone, empty, void, vacant, lost, missing Syn. เปล่า, หาย, ว้าเหว่
หงอยเหงา (adj.) lonely See also: lonesome Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงาหงอย, เปลี่ยวใจ, เหงา Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
ว้าเหว่ (v.) feel lonely See also: feel lonesome, be forlorn, be friendless Syn. เปล่าเปลี่ยว
เงียบเหงา (v.) be lonely See also: be lonesome, be alone, be solitary Syn. เหงาหงอย, ซึมเซา, เดียวดาย Ops. ร่าเริง, คึกคัก
เปลี่ยวเหงา (v.) feel lonely Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง
เปลี่ยวใจ (v.) feel lonely See also: feel lonesome, feel forlorn Syn. ว้าเหว่, เหงา
เหงา (v.) feel lonely See also: feel lonesome Syn. หงอย, เปลี่ยวใจ, เปล่าเปลี่ยว, หงอยเหงา, เหงาหงอย
เหงาใจ (v.) feel lonely See also: be lonesome, be friendless, be forlorn, be abandoned Syn. เหงาหงอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're never lonelyคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลย
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
It sounds lonelyฟังดูอ้างว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just a lonely old bachelor. Fare thee well.ผมก็เเค่หนุ่มโสดขี้เหงา ลาก่อนนะ
But he had taken it down because it made him too lonely to see it.เพราะมันทำให้เขาเหงาเกินไป ที่จะเห็นมัน
# You'll be the lonely one, you're not the only oneคุณไม่ได้เพียงคนเดียว คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น
# I'm lonely as can beฉันเหงาคือได้ ฉันต้องการคุณ
All the lonely people, where do they all belong?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดอยู่ไหน
All the lonely people, where do they all come from?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดมาจากไหน
All the lonely people, where do they all belong?ทุกคนที่เหงา พวกเขาทั้งหมดอยู่ใน
Liverpool can be a lonely place on a Saturday night.ลิเวอร์พูล สามารถคือสถานที่เหงา ในคืนวันเสาร์
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandเราจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
If you're lonely you can talk to meถ้าคุณเหงาคุณสามารถพูดคุยกับฉัน

lonely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄凉[qī liáng, ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ, 凄凉 / 凄涼] desolate; cold and lonely
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)
落寞[luò mò, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, 落寞] lonely; desolate
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 瞏] gaze in terror; lonely
伶俜[líng pīng, ㄌㄧㄥˊ ㄆㄧㄥ, 伶俜] lonely; solitary
[gū, ㄍㄨ, 孤] lone; lonely
孤独[gū dú, ㄍㄨ ㄉㄨˊ, 孤独 / 孤獨] lonely; solitary
寂寞[jì mò, ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, 寂寞] lonely; lonesome

lonely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
孤影[こえい, koei] (n) lonely figure
孤影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) lonely figure
孤愁[こしゅう, koshuu] (n) lonely contemplation
寂しがり屋;淋しがり屋[さびしがりや, sabishigariya] (n) (See 寂しん坊) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness
寂しがる;淋しがる[さびしがる, sabishigaru] (v5r) (See がる,寂しい) to miss someone; to miss something; to feel lonely
寂しん坊;寂しんぼう[さびしんぼう, sabishinbou] (n) (uk) (See 寂しがり屋) lonely person; someone who easily succumbs to loneliness
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure
梯子を外される[はしごをはずされる, hashigowohazusareru] (exp,v1) to be lonely at the top; to be left high and dry by one's friends (lit
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy
秋風落莫[しゅうふうらくばく, shuufuurakubaku] (n) forlorn and helpless; lonely and desolate
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley
蕭条[しょうじょう, shoujou] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; lonely
鰥寡[かんか, kanka] (n) widow and widower; lonely people
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
寂しい(P);淋しい[さびしい(P);さみしい, sabishii (P); samishii] (adj-i) lonely; lonesome; solitary; desolate; (P)
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P)
心寂しい[こころさびしい, kokorosabishii] (adj-i) lonely; lonesome
心寂しい;うら寂しい;心淋しい[うらさびしい, urasabishii] (adj-i) lonesome; lonely; forlorn
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
空閨[くうけい, kuukei] (n) a lonely, spouseless life
蕭寥[しょうりょう, shouryou] (adj-t,adv-to) (arch) desolate; lonely; barren

lonely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[adj.] (āngwāng) EN: lonely ; lonesome ; forlorn FR: isolé
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely FR:
จ๋อง[adj.] (jøng) EN: timid ; lonely ; lonesome FR:
คนเดียว[n.] (khon dīo) EN: one person ; single person ; lonely person FR: personne seule [f] ; une seule personne [f]
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely  FR: isolé ; seul
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome FR: solitaire ; seul
หง่าว[adj.] (ngāo) EN: feeling lonely ; listless FR:
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary FR: être seul
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted FR: isolé ; retiré ; éloigné ; écarté ; solitaire ; désert
ประหว่า[v.] (prawā) EN: be lonesome ; feel lonely FR:
รู้สึกอ้างว้าง[v. exp.] (rūseuk āngw) EN: feel lonely FR: se sentir seul
รู้สึกเหงา[v. exp.] (rūseuk ngao) EN: feel lonely ; feel lonesome FR: se sentir seul
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated ; recluse FR: solitaire ; isolé ; reclus
ตระโมจ [= ตรโมจ][adj.] (tramōt) EN: lonely ; lonesome FR: solitaire
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty FR: seul ; solitaire
ว้าง[adj.] (wāng) EN: lonely ; forlorn ; desolate FR:
วังเวง[adj.] (wangwēng) EN: lonely ; desolate FR:
ว้าเหว่[v.] (wāwē) EN: feel lonely ; feel neglected FR:
ว้าเหว่[adj.] (wāwē) EN: lonely ; lonesome ; forlom FR:
วิธุระ[adj.] (withura) EN: lonely FR:
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome FR:
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēk wangw) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate FR:

lonely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsam {adj} | einsamer | am einsamstenlonely | lonelier | loneliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lonely
Back to top