ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุก*, -คุก-

คุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุก (n.) prison See also: jail, goal Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ
คุกกี้ (n.) cookie
คุกคาม (v.) threaten See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง Ops. ปลอบขวัญ
คุกรุ่น (v.) smoulder See also: be wild with anger, be pent-up Syn. ร้อนรุ่ม, ปั่นป่วน
คุกรุ่น (v.) glow See also: burn, smoke, flame Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ Ops. ดับ, มอด
คุกเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า, ยอตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
brig(บริก) n. เรือใบสองเสา,ห้องคุกในเรือ,สถานที่กักขัง
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
clinkv. ทำให้เกิดเสียงกริ้งเบา ๆ n. คุก
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
herder(เฮอ'เดอะ) n. คนเลี้ยงปศุสัตว์,ผู้คุมคุก,พัศดี
hock(ฮอค) n. ข้อเท้าสัตว์,เนื้อขา (หมู) ,จำนำ.,คุก vt. ตัดเอ็นร้อยหวายออก
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
impend(อิมเพนดฺ') vi. ใกล้, ใกล้ชิด, ใกล้เข้ามา, คุกคาม, แขวนอยู่, Syn. threaten
impendent(อิมเพน' เดินทฺ) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้ชิด, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, ใกล้จะถึง, คุกคาม., See also: impendence, impendency n.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
inmate(อิน'เมท) n. ผู้ที่ถูกกักอยู่ในโรงพยาบาลคุกหรืออื่น ๆ ,ผู้ที่อยู่ด้วยกัน, Syn. occupant
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
breakout(n) การฝ่าวงล้อม,การแหกคุก
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เหรียญเงิน,ห้องขัง,คุก,ตะราง
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooky(n) ขนมคุกกี้
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
guardhouse(n) คุก,ป้อมยาม
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง
impend(vi) แขวน,ใกล้จะมาถึง,คุกคาม,ใกล้ชิด
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
jail(n) คุก,ตะราง,เรือนจำ,ห้องขัง
jailbreak(n) การแหกคุก,การหนีคุก
jug(n) เหยือกน้ำ,คนโท,หม้อ,ไห,กระโถน,คุก,เรือนจำ
kneel(vi) คุกเข่าลง
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
smoulder(n) การคุ,การระอุ,การคุกรุ่น
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Jailคุก, ที่คุมขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gaolตะราง, คุก [ดู jail ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terror, balance ofดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calaboose (n.) คุก Syn. jail, jailhouse, prison
chokey (sl.) คุก Syn. clink
clink (sl.) คุก Syn. chokey
gaol (n.) คุก See also: ห้องขัง, เรือนจำ, ตะราง Syn. jail, jailhouse, prison
hold (n.) คุก
lockup (n.) คุก See also: ตาราง, เรือนจำ Syn. jail, jailhouse, gaol, clink
nick (sl.) คุก See also: ซังเต Syn. the nick
panopticon (n.) คุก See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ Syn. stockade, jail
prison (n.) คุก See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ Syn. panopticon, stockade, jail
the nick (sl.) คุก See also: ซังเต Syn. nick
can (n.) คุก (คำสแลง) Syn. jail, prison
college (n.) คุก (คำสแลง)
quod (n.) คุก (คำสแลง) See also: เรือนจำ
stir (n.) คุก (คำสแลง) See also: เรือนจำ Syn. jail, prison
jailhouse (n.) คุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะราง Syn. jail, prison
tank (n.) คุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ห้องขังนักโทษ
cookie (n.) คุกกี้ Syn. cooky
menace (vt.) คุกคาม See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่ Syn. endanger, imperil Ops. protect, safeguard
threaten (vt.) คุกคาม See also: ขู่เข็ญ Syn. menace, torment
threaten (vi.) คุกคาม See also: ขู่เข็ญ Syn. menace, torment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're hereคุณมานี่ได้ แหกคุกมาหรือไง
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
Who do you think got you out of jail?คุณคิดว่าใครพาคุณออกมาจากคุก
It's better than spending that time in jail, isn't it?มันก็ดีกว่าการไปใช้เวลาช่วงนั้นในคุก มิใช่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no record of anything, school, jail... mother, father, parents, nothing.ไม่มีบันทึกอะไรเลย โรงเรียน คุก แม่ พ่อ ครอบครัว ไม่มี
There wasn't a city, a parish a hospital, jail or baseball team that had his name any placeไม่มีเมืองสักเมือง ไม่มีโบสถ์ โรงพยาบาล คุก หรือ ทีมเบสบอล ที่มีประวัติชื่อเขา
Prison and football.หนึ่ง คุก สอง ฟุตบอล
THE ART OF SEDUCTION starring SON Ye-jin and SONG ll-kook directed by Oh Ki-hwanThe Art of Seduction นำแสดงโดย ซฮน เย จิน และซอง อี คุก กำกับโดย โอ คี ฮวาน
Glug, glug. Vroom, vroom.คุก คุก ห้องของเรา ห้องของเรา
It started with, you go to prison, You are allowed out of prison,มันก็เริ่มจาก, ถ้าคุณต้องเข้าๆ ออกๆ คุก บ่อยๆ
Man, this... this ain't Fox River.ที่นี่ไม่ใช่ คุก Fox River
For every jail, prison, And courthouse In massachusetts.และไม่ใช่แค่ของวอเบิร์น มีของทุก คุก เรือนจำ และสนง.ศาล ในแมสซาชูเซต
That would be william browder, Aka victim number one.หรือที่รู้จักกันในนามแมดิสัน คุก พนักงานของโรงแรม
But I've seen better dancing in a Filipino prison, sugar.แต่ฉันไม่เคยเห็น การเต้นรำที่เยี่ยมยอดใน คุก ฟิลิปิโน่ ซูการ์
And you intend to expel the spirit in the cells, under the noses of the guards?และเจ้าตั้งใจจะไล่วิญญาณใน คุก โดยมีทหารยาม?
And anyone who does try to resist... sent straight to the brig or worse.และถ้ามีใครบางคน พยายายต่อต้าน... จะถูกส่งไปยัง คุก brig หรือ แย่ยิ่งกว่า
Do what you want... a prison or a mental hospital.คุณต้องการที่จะ ... คุก \ หรือโรงพยาบาลจิต
No, it is, because you do it, and I did this with Robert Cook on York station, in 1978, if it was your bicycle, you'll know it was us.ไม่ ใช่ เพราะนายทำน่ะสิ และผมเคยทำกับโรเบิร์ท คุก ที่สถานีโยค ตอนปี 1978 ถ้ามันเป็นจักรยานคุณนะ คุณก็รู้แล้วว่าเราทำ
Well... at least we know it wasn't somewhere suspicious.อยู่กับฉัน ที่คุกเฮคคูบา คุก งั้นก็..
Emmett Cook, chief of police.เอ็มเม็ท คุก หัวหน้าตำรวจ
Real estate records show that Cook and some poorly rigged holding company bought properties in town.บันทึกอสังหาริมทรัพย์ แสดงว่า คุก กับ บางบริษัทที่มีเครือข่ายแย่ๆได้ซื้ออสังหาในเมือง
I've escaped 22 prisons. This one's no different.แหกมาแล้ว 22 คุก ที่นี่คงไม่ต่าง
This is Sam Cooke... one of the greatest Earth singers of all time.นี่เพลงของแซม คุก หนึ่งในยอดนักร้องอมตะของโลก
Jail! What makes you think we're not gonna die right here?คุก คุณคิดว่า เราจะรอดไปจากตรงนี้ จริงๆ น่ะหรอ
Jail, brawling in public.คุก ทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ
Cook county courthouse chicago,illinoisคุก เคาร์ตี้ สำนักงานศาล ชิครโก้, อิรินอยส์
I'm thinking prison, uh, burning man meets "Shawshank Redemption".คุก เป็นไง หรือ เบิร์น นิ่งแมน พบ ซอว์แซง รีเดมชั่น
Jail. How it would ruin your life.คุก และมันจะทำลายชีวิตของคุณ
Moyamensing prison -- built in 1835,torn down in 1963.คุก โมยาเมนซิ่ง สร้างปี 1835 หรือ 1963 แล้วดูนี่สิ..
Federal prison, out in 2.คุกกลาง อยู่ในนั้น ออกภายใน 2 ปี
Uh, then he made a phone call to the doctor's office about, uh, removing a mole.คุกกี้ข้าวโอ๊ต\อืม แล้วเขาก็โทรศัพท์ ไปที่ห้องทำงานของหมอเกี่ยวกับเรื่องกำจัดไฝ
Oatmeal raisin.คุกกี้ข้าวโอ๊ตผสมลูกเกด
Fortune cookie?คุกกี้ทำนายโชคหน่อยมั้ย?
That is some cookie.คุกกี้นี่ไม่ธรรมดาจริง ๆ
These cookies... tasted like love.คุกกี้พวกนี้... รสชาติเหมือน "ความรัก"
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
Have a cookie.คุกกี้สักชิ้นไหมคะ...
They're for you, Koontz. And you too, Mrs. Koontz.คุกกี้สำหรับนายคุสย์และคุณด้วย คุณนายคุสย์
Cookies? Hello, my name is Marilyn.คุกกี้เหรอคะ? สวัสดีค่ะ ฉันชื่อมาริลีน
Where the 2 pounds of cookie dough went.คุกกี้โดนัทสองปอนด์หายไปไหน
Cookie? They're bloody good, aren't they?คุกกี้ไหมคะ? อร่อยใช่ไหมล่ะ?
Prison's a networking gold mine for criminals.คุกก็เหมือนเครือข่ายดีๆ นี่เองสำหรับพวกอาชญากร
You get four square meals a day-- all vegetarian.คุกของมนุษย์สี่มื้อต่อวัน
Rumplestiltskin's cell.คุกของรัมเพิลสติลสกิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุก
Back to top