ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prison*, -prison-

prison ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prison (n.) คุก See also: ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ Syn. panopticon, stockade, jail
prison (n.) การติดคุก See also: การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน
prison camp (n.) ค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะนอกสถานที่)
prison cell (n.) ห้องขัง
prison guard (n.) ผู้คุม See also: คนคุมนักโทษ Syn. jailer
prison term (n.) โทษจำคุก (คำสแลง)
prisoner (n.) นักโทษ See also: ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง Syn. captive, convict
prisoner of war (n.) เชลยศึก Syn. captive, POW
English-Thai: HOPE Dictionary
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict
English-Thai: Nontri Dictionary
prison(n) เรือนจำ,คุก,ตะราง,ที่คุมขัง
prisoner(n) นักโทษ,เชลย,คนคุก,จำเลย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prisonเรือนจำ [ดู penitentiary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisonerนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prisoner of warเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prison administrationการบริหารงานเรือนจำ [TU Subject Heading]
Prisonersนักโทษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอก (n.) prison See also: jail, penitentiary Syn. คุก, เรือนจำ, ตาราง
คุก (n.) prison See also: jail, goal Syn. ที่คุมขัง, ตาราง, เรือนจำ
ตรุ (n.) prison See also: jail, cell, dungeon Syn. คุก, ตะราง, เรือนจำ
ตะราง (n.) prison See also: jail, gaol Syn. ตาราง, คุก, เรือนจำ
ทัณฑสถาน (n.) prison See also: jail, penitentiary Syn. ที่คุมขัง, เรือนจำ, คุก
ที่คุมขัง (n.) prison See also: jail, goal Syn. คุก, ตาราง, เรือนจำ
พันธนาคาร (n.) prison See also: jail, gaol Syn. เรือนจำ, คุก
เรือนจำ (n.) prison See also: jail, penitentiary Syn. คุก, ตาราง
กรง (n.) prison cell See also: jail, ward, cell Syn. ตะราง, ห้องขัง, คุก
คนคุก (n.) prisoner Syn. นักโทษ, ผู้ต้องขัง
คนคุก (n.) prisoner See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง
คนต้องขัง (n.) prisoner Syn. คนคุก, นักโทษ, ผู้ต้องขัง
คนโทษ (n.) prisoner See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird Syn. ผู้ต้องขัง, คนคุก
นักโทษ (n.) prisoner See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง, คนคุก
ผู้ต้องขัง (n.) prisoner Syn. คนคุก, นักโทษ
ผู้ต้องขัง (n.) prisoner See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird Syn. คนโทษ, คนคุก
เชลยศึก (n.) prisoner of war Syn. เชลยสงคราม
เชลยสงคราม (n.) prisoner of war
POW (abbr.) เชลยศึก (คำย่อของ prisoner of war)
ขัง (v.) imprison See also: confine, shut in Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ Ops. ปล่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
I simply wanted to dress the way my comrades in prison dress.ผมแค่อยากแต่งตัวเหมือนเพื่อนๆ ในคุก
Put him in prison a few years. With luck, he'd be forgotten.ส่งเข้าคุกไป 2-3 ปี ถ้าโชคดีเขาก็จะถูกลืม
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ
I don't know what's going on, but I know it's not a prison break.ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มันไม่ใช่การแหกคุกแน่ๆ
My father was sent to prison by grey men.พ่อของฉันถูกส่งไปยังเรือนจำโดยคนสีเทา
You know, when you think of prison you get pictures in your mind... of all those old movies with rows of guys behind bars.รู้อะไรไหม เวลาคิดถึงในคุก คุณจะมีภาพในหัว แบบในหนังเก่าๆ คนยืนต่อแถวรับอาหาร
Innocent people end up in prison all the time.คนบริสุทธิ์สุดท้ายก็ จบในคุกตลอด
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ

prison ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牢房[láo fáng, ㄌㄠˊ ㄈㄤˊ, 牢房] jail cell; prison cell
判刑[pàn xíng, ㄆㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 判刑] sentence (to prison etc)
刑期[xíng qī, ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧ, 刑期] prison term
服刑[fú xíng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 服刑] serve a prison sentence
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
槛车[jiàn chē, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄜ, 槛车 / 檻車] cart with cage, used to escort prisoner
犯人[fàn rén, ㄈㄢˋ ㄖㄣˊ, 犯人] convict; prisoner; criminal
拘留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, 拘留] to detain (a prisoner); to keep sb in custody
监禁[jiān jìn, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 监禁 / 監禁] to imprison; to jail; to take into custody
拘留所[jū liú suǒ, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 拘留所] detention center; prison
羁押[jī yā, ㄐㄧ ㄧㄚ, 羁押 / 羈押] detention; imprisonment
入狱[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, 入狱 / 入獄] go to jail; get sent to prison
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, 下狱 / 下獄] imprison
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, 坐牢] imprisonment; imprisoned
大狱[dà yù, ㄉㄚˋ ㄩˋ, 大狱 / 大獄] jail; prison
出狱[chū yù, ㄔㄨ ㄩˋ, 出狱 / 出獄] leave prison
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
[yǔ, ㄩˇ, 瘐] maltreat (as prisoners)
获释[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, 获释 / 獲釋] obtain release (from prison)
系囚[xì qiú, ㄒㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 系囚 / 係囚] prisoner
[fú, ㄈㄨˊ, 俘] prisoner of war
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 囚] prisoner
囚徒[qiú tú, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨˊ, 囚徒] prisoner
囹圄[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, 囹圄] prison
囹圉[líng yǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄩˇ, 囹圉] prison
[yǔ, ㄩˇ, 圄] prison; to imprison
战俘[zhàn fú, ㄓㄢˋ ㄈㄨˊ, 战俘 / 戰俘] prisoner of war
[yù, ㄩˋ, 狱 / 獄] prison
良心犯[liáng xīn fàn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄈㄢˋ, 良心犯] prisoner of conscience
[yǔ, ㄩˇ, 圉] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 轞] vehicle for transporting prisoners
亡命[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, 亡命] to flee; to go into exile (from prison)

prison ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下獄[げごく, gegoku] (n,vs) being sent to prison
刑務所暴動[けいむしょぼうどう, keimushoboudou] (n) prison riot
労役場[ろうえきじょう, rouekijou] (n) prison labor camp; prison labour camp
務所送り;むしょ送り[むしょおくり, mushookuri] (n) being sent to prison
在監の長[ざいかんのおさ, zaikannoosa] (n) prison warden
打ち首獄門[うちくびごくもん, uchikubigokumon] (n) beheading followed by mounting of the head on a pike in front of the prison (Edo period)
捕虜収容所[ほりょしゅうようじょ, horyoshuuyoujo] (n) prison camp; concentration camp; prisoner of war camp; POW camp
牢屋敷[ろうやしき, rouyashiki] (n) precinct of a jail; vicinity of a prison
牢番[ろうばん, rouban] (n) prison guard; jailer; gaoler
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison
破牢[はろう, harou] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
脱獄[だつごく, datsugoku] (n,vs) prison breaking; jailbreak; gaolbreak
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners)
俘虜[ふりょ, furyo] (n) captive; prisoner of war
入所[にゅうしょ, nyuusho] (n,vs) entrance; admission; imprisonment; internment; (P)
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
切り解く[きりほどく, kirihodoku] (v5k,vt) to cut open a tied bundle; releasing prisoners
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
刑務所[けいむしょ, keimusho] (n) prison; penitentiary; (P)
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner
受刑者[じゅけいしゃ, jukeisha] (n) prisoner; convict
囚人(P);召人[しゅうじん(囚人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P)
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma
囚徒[しゅうと, shuuto] (n) prisoner; convict
在監者[ざいかんしゃ, zaikansha] (n) prisoner; inmate
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
引き立てる;引立てる[ひきたてる, hikitateru] (v1,vt) to favour; to favor; to promote; to march (a prisoner off); to support
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P)
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort
拘置所[こうちしょ, kouchisho] (n) prison; detention house; (P)
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive
捕らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner
教戒師;教誨師[きょうかいし, kyoukaishi] (n) chaplain (e.g. of a prison)
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
既決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment
無期刑[むきけい, mukikei] (n) life imprisonment

prison ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหกคุก[v. exp.] (haēk khuk) EN: escape from prison ; break jail ; pull a jailbreak FR: s'échapper ; se faire la belle ; prendre le large
ห้องขัง[n. exp.] (hǿng khang) EN: remand cell ; prison cell ; detention cell ; cell FR: cellule de détention [f]
ฮ่องกง[n.] (hǿng kong) EN: prison FR:
ใจจืดใจดำ[v. exp.] (jaijeūt jai) EN: FR: être sans cœur ; être aimable comme une porte de prison
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
ขังคุก[v. exp.] (khang khuk) EN: imprison ; put in jail ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
เข้ากรง[v. exp.] (khao krong) EN: go to prison FR:
ขี้คุก[n.] (khīkhuk) EN: jailbird ; prison inmate FR:
คอก[n.] (khøk) EN: prison FR:
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m] ; trou [m] (fam.) ; taule [f] (pop.) ; tôle [f] (pop.)
กินข้าวแดง[v. exp.] (kin khāo da) EN: be in prison FR:
กรงขัง[n.] (krong khang) EN: detention cell ; prison cell FR: cellule de détention [f] ; cellule de prison [f] ; cellule [f]
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison FR:
พันธนาคาร[n. exp.] (phanthanākh) EN: penal institution ; prison FR:
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkh) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw FR: gardien [m]
ผู้คุม[n. exp.] (phū khum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมนักโทษ[n. exp.] (phū khum na) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมเรือนจำ[n. exp.] (phū khum re) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
เรือนจำกลาง[n. exp.] (reūoenjam k) EN: central prison FR: prison centrale [f] ; maison centrale [f]
เรือนจำกลางเขาบิน[n. prop.] (Reūoenjam K) EN: Khao Bin Central Prison FR: prison centrale de Khao Bin [f]
เรือนจำกลางคลองเปรม[n. prop.] (Reūoenjam K) EN: Klong Prem Central prison FR:
เรือนจำพิเศษ[n. exp.] (reūoenjam p) EN: remand prison FR:
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ; เรือนจำพิเศษกรุงเทพ[n. prop.] (Reūoenjam P) EN: Bangkok Remand Prison FR:
เรือนจำพิเศษมินบุรี[n. prop.] (Reūoenjam P) EN: Minburi Remand Prison FR:
เรือนจำพิเศษพัทยา[n. prop.] (Reūoenjam P) EN: Pattaya Remand Prison FR:
เรือนจำพิเศษธนบุรี[n. prop.] (Reūoenjam P) EN: Thon Buri Remand Prison FR:
รอดคุก[n. exp.] (røt khuk) EN: avoid jail ; avoid prison time FR: éviter la prison
สนม[n.] (sanom) EN: place of confinement in a palace ; prison FR:
ตะราง[n.] (tarāng) EN: jail ; prison ; gaol FR: prison [f] ; geôle [f] ; pénitencier [m] ; maison d'arrêt [f]
ทัณฑสถาน[n.] (thanthasath) EN: prison ; penal institution ; penitentiary FR: prison [f] ; institution pénitentiaire [f] ; pénitencier [m]
ที่คุมขัง[n. exp.] (thī khumkha) EN: prison FR: prison [f]
โทษจำ[n. exp.] (thōt jam) EN: imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: prison sentence ; imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: life sentence ; life imprisonment ; imprisonment for life FR: peine de prison à perpétuité [f] ; emprisonnement à perpétuité [m] ; réclusion criminelle à perpétuité [f]
ถูกจำคุก[v. exp.] (thūk jamkhu) EN: be sent to prison FR: être emprison
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)
ติดตะราง[X] (tit tarāng) EN: be in jail ; be in prison ; be put in jail FR: être emprisonné ; être détenu
ต้องคำพิพากษาให้จำคุก[v. exp.] (tǿng khamph) EN: be sent to prison FR:
ตรุ[n.] (tru) EN: jail ; prison ; dungeon ; cell FR:

prison ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison
haftunfähig {adj}unfit to be kept in prison
Beugehaft {f}imprisonment for contempt; coercive detention
Untersuchungshaft {f}imprisonment on remand
lebenslange Haft {f}life imprisonment
Kriegsgefangene {m}POW : prisoner of war
Aufsichtspersonal {n} (im Gefängnis)prison wardens
Gefangenenlager {n}prison camp
Haftstrafe {f}prison sentence
Gefangenentransport {m}prisoner transport
Kriegsgefangene {m,f}; Kriegsgefangenerprisoner of war

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prison
Back to top