ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stockade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stockade*, -stockade-

stockade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stockade (n.) รั้วสูงล้อมรอบ Syn. barrier, fence, fort, palisade
stockade (n.) บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง Syn. camp, enclosure
stockade (n.) คุกทหาร Syn. military prison
stockade (vt.) ล้อมรั้ว See also: กั้นรั้วรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
stockade(สทอค'เคด) n.,vt. (เล้าด้วย) เสาล้อม,รั้ว,รั้วเพนียด,บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วเพนียด,คุกทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'll be out of the stockade before you know it.ไม่เท่าไหร่ก็ออกมาเดินปร๋อแล้ว
Throw us in the stockade and you're helping nobody but the Viet Cong.ท่านเอาเราเข้าคุก ก็เท่ากับท่านช่วยเวียดกง
The women are holding the inner stockade.ยังคงเวลา ผู้หญิงจะถือรั้วด้านใน
What happens when you get back to Zion and the commander throws you in the stockade?แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ถ้าคุณกลับไปที่ไซออน ท่านผู้บัญชาการ, คงจะจับคุณขังคุกแน่ๆ
Are you here to escort me to the stockade, captain?คุณมาพาผมไปเข้าห้องขังใช่ไหม?
And the cowboy knows Roman dude wants to take over his territory so he rounded up a posse and put him in the stockade.และหนุ่มคาวบอยหรือหนุ่มโรมัน อยากยึดครองดินแดนของเค้า... ...ก็เลยจัดการจับเค้า ใส่เครื่องลงโทษซะ
He will be just one of many soldiers in my army... or a prisoner in my stockade.เขาจะเป็นแค่ทหารคนหนึ่ง ในกองทัพของฉัน... หรือเป็นนักโทษ ที่อยู่ในคุก
Of course, they promptly escaped from a maximum security stockade.แน่นอน พวกเขาหนีไปอย่างไว จากคุกทหารที่มีการป้องกันขั้นสูงสุด
My brother Jaime rots in a northern stockade.พี่ชายข้า เจมี่ถูกขังลืม ในคุกชาวเหนือ
My brother Jaime rots in a Northern stockade.พี่ชายข้า เจมี่ถูกขังลืม ในคุกชาวเหนือ
Major Byrne, Sergeant Miller, put Chancellor Jaha in the stockade.พันตรีเบิร์น จ่ามิลเลอร์ จับนายกรัฐมนตรี จาฮา ไปในห้องขัง
Take them to the stockade.พาพวกเขาไปที่ห้องขัง

stockade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, 边寨 / 邊寨] frontier stockade
[bì, ㄅㄧˋ, 梐] stockade
[zhài, ㄓㄞˋ, 寨] stronghold; stockade
[zhài, ㄓㄞˋ, 砦] stronghold; stockade

stockade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้อมรั้ว[v. exp.] (løm rūa) EN: fence ; stockade ; put a fence around FR: clôturer ; enclore
เพนียด[n.] (phanīet) EN: corral ; elephant palisade ; stockade ; elephant pen FR:

stockade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palisade {f}stockade
Militärgefängnis {n}stockade [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stockade
Back to top