ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คน*, -คน-

คน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คน (n.) human See also: man, person, people, human being Syn. มนุษย์
คน (v.) stir See also: mix, blend, mingle Syn. กวน
คน (clas.) person
คนกรีก (n.) Greek Syn. ภาษากรีก, ชาวกรีก
คนกรุง (n.) city people Syn. คนเมืองกรุง, คนกรุง
คนกล้า (n.) braver See also: warrior Syn. นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า
คนกลาง (n.) middleman See also: mediator, go-between, intermediary Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน
คนกลาง (n.) agent See also: broker Syn. พ่อค้าคนกลาง
คนกลาง (n.) middleman See also: go-between, intermediary Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย
คนกลุ่มน้อย (n.) minority Syn. ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อย
คนกวาดถนน (n.) road sweeper
คนกันเอง (n.) one of us See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate Syn. กากี่นั๊ง
คนก้าวร้าว (n.) aggressive person
คนกำกับบท (n.) script director
คนขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขอทาน (n.) beggar (who sings to obtain money) See also: minstrel beggar Syn. วณิพก, ขอทาน Ops. เศรษฐี, คหบดี
คนขับ (n.) driver See also: chauffeur
คนขับรถ (n.) driver See also: chauffeur Syn. คนขับ
คนขับเสภา (n.) singer of ballads See also: performer of amorous singing
คนข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. เผ่าข่า
คนข่า (n.) Mon-Cambodian hilltribe Syn. เผ่าข่า
คนขาย (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขายของ, ผู้ขาย
คนขาย (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, ผู้ขาย
คนขาย (n.) merchant See also: trader, tradesman, dealer, businessman Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนค้าขาย Ops. ผู้ซื้อ, ลูกค้า
คนขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
คนขาย (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย
คนขายของ (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย
คนขายของชำ (n.) grocer
คนขายดอกไม้ (n.) florist
คนขายตั๋ว (n.) booking clerk
คนขายปลา (n.) fishmonger
คนขายหนังสือ (n.) bookseller
คนขายหนังสือพิมพ์ (n.) news vendor See also: news dealer
คนขี้กลัว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้ขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้บ่น (n.) complainer See also: grumbler Syn. คนจู้จี้
คนขี้หงุดหงิด (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห Ops. คนใจเย็น
คนขี้เมา (n.) drunken man See also: drunkard
คนขี้โมโห (n.) emotional person Syn. คนขี้หงุดหงิด Ops. คนใจเย็น
คนครัว (n.) cook Syn. แม่ครัว, พ่อครัว
English-Thai: HOPE Dictionary
big stiff n.คนหัวแข็ง
cattle lifterคนที่ขโมยวัวควาย
clapper n.คนตบมือ,สิ่งที่กระทบและเกิดเสียงดัง,ไม้ตีจังหวะ,
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว
good eggคนที่น่าคบ,คนที่น่าไว้วางใจ
hackman n.คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถเช่า
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
wild manคนเถื่อน,คนหยาบคาย,คนที่มีอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ร้าย, Syn. savage
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
albino(n) คนเผือก
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angler(n) คนตกปลา
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
ass(n) ลา,คนโง่
babbler(n) คนพูดพล่อย,คนพูดจ้อ,คนพูดพล่าม
backwoodsman(n) คนป่า
baker(n) คนทำขนมปัง
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
bigot(n) คนคลั่งศาสนา,คนหัวดื้อ,คนมีทิฐิมานะ,คนดันทุรัง
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adolescentคนวัยรุ่น, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alienคนต่างด้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blue collar workerคนงาน, กรรมกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coloured personคนผิวสี, คนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deaf mute; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deaf-mute; mute, deafคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denizenคนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติอังกฤษ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviant, socialคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flaskคนโท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incapacitated personคนไร้ความสามารถ, บุคคลผู้ไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ineligible alienคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediaryคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
middlemanคนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
midgetคนแกร็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moronคนปัญญาอ่อนอย่างเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
negroคนผิวดำ, นิโกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
noble savage, theคนเถื่อนใจธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
office workerคนทำงานสำนักงาน [ดู white collar worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pauperคนยากไร้, คนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pervertคนวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quislingคนทรยศต่อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resident alienคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spendthriftคนสุรุ่ยสุร่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vagabondคนสัญจรร่อนเร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visiting alienคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู alien visitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acanthomaอะแคนโทมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthusลายใบอะแคนทัส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Blindคนตาบอด [TU Subject Heading]
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน กลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]
Capita คน, หัว หน่วยนับประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Caucasianคนผิวขาว,คนชาวผิวขาว,ชาวผิวขาว,ชนผิวขาว [การแพทย์]
Cyclistsคนขี่จักรยาน [TU Subject Heading]
Deafคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Dwarfคนแคระ [การแพทย์]
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Missing personsคนหาย [TU Subject Heading]
nationalคนชาติ [การทูต]
Pedestriansคนเดินเท้า [TU Subject Heading]
People with disabilitiesคนพิการ [TU Subject Heading]
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
protégé: protected personคนในอารักขา [การทูต]
Rickshaw menคนลากรถ [TU Subject Heading]
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Stateless personsคนไร้รัฐ [TU Subject Heading]
Stevedoresคนงานขนสินค้าขึ้นลงจากเรือ [TU Subject Heading]
subjectคนในบังคับ [การทูต]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Trampsคนเร่ร่อน [TU Subject Heading]
Transvestitesคนลักเพศเทียม [TU Subject Heading]
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]
Unemployedคนว่างงาน [TU Subject Heading]
Workerคนงาน หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ [สิ่งแวดล้อม]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Acanthaceaeอแคนทาซี [TU Subject Heading]
Adenoacanthomaแอดดิโนอแคนโทม่า [การแพทย์]
Acanthusอแคนทัส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eightsome reel (n.) คณะเต้นรำที่ประกอบด้วย 8 คน (เต้นรำโดยจับคู่กันเป็นวงกลม) See also: คณะ 8 คน
eleven (n.) ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
foursome (n.) การเล่นกอล์ฟ 4 คน แบ่งเป็น 2 คู่ (ทางกีฬากอล์ฟ)
threesome (n.) กลุ่มที่มี 3 คน (อัน ชิ้น) Syn. trio, trinity
throw (vt.) เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ) Syn. fling
anthropo (prf.) คน
being (n.) คน See also: บุคคล, มนุษย์
bloke (n.) คน
bod (sl.) คน See also: บุคคล
habitancy (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, citizen
mill (vt.) คน
people (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, habitancy, citizen
stir about (phrv.) คน See also: กวน, แกว่ง
stir around (phrv.) คน See also: กวน, แกว่ง
bod (n.) คน (คำสแลง) See also: มนุษย์, บุคคล Syn. chap
guy (sl.) คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)
pain in the neck (idm.) คน (หรือสิ่ง) น่ารำคาญ See also: สิ่งรบกวน
odd man out (idm.) คน / สิ่งประหลาด
bolshie (adj.) คน Bolshevik
bolshy (adj.) คน Bolshevik
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have three childrenฉันมีลูก 3 คน
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
I'm gonna miss everybodyฉันจะคิดถึงทุกๆ คน
These men are now in the custodyคนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
This person drives me crazy!คนๆนี้ทำฉันแทบคลั่ง
That person continues to hurt you?คนๆ นั้นยังทำให้เธอเจ็บปวดอยู่หรือ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
Is this man a good enough friend?ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Everyone in the room is shockedทุกคนในห้องช็อค
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
Is this the guy who saved you?ผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไว้หรือ
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
He's the first one that done itเขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี
Got 37 men workin'. Started with nothin'.ได้ 37 คน workin ' เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไร
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.ป้ายของคุณหมายถึงทหาร และทหารหมายถึงพวกเราทุก คน คุณฉันทั้งหมดของเราได้ที่นี่ใน วันนี้
Come on, kids, Dad is going to tell us about the second battle of Alamein again.มาสิ เด็ก, พ่อจะบอกพวกเราทุก คน เกี่ยวกับการต่อสู้ที่สองของอะ ลาอีกครั้ง
This is not the way two strangers get to know each other on the average desert. This is the way.ที่จริงนี่ไม่ใช่วิธีที่คนแปลกหน้า 2 คน ทำความรู้จักกันในทะเลทรายเลย
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว
Shit, man, Wait a minute. We can't let her go.อึ คน รอสักครู่ เราไม่สามารถไห้ เธอ ไป
Come on, this thing with you is a thing that any man would have done.มาสิ, สิ่ง นี้กับคุณ เป็นสิ่งที่ คน หนึ่งคนใด จะทำ
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน
Hey, fella, what about your tire?เฮ้ คน สิ่งที่เกี่ยวกับยางของคุณ หรือไม่
Why haven't you settled down and had nine kids like Sallah?ทำไมคุณไม่ตั้งครอบครัว และมีลูกสัก 9 คน เหมือนซัลล่าห์?
There's nearly 200 men out there and a lot of M16s!มีเกือบ 200 คน ออกที่นั้นและจำนวนมากของปืนเอม16
There were all these guys, man. Back there were all these fuckin guys!มีหลาย ๆ คน เหล่านี้มีหลาย ๆ คน
Kill a few officials before they disgrace one Indian woman.ต้องฆ่าจนท. สัก 2-3 คน ก่อนที่มันจะหยามหญิงอินเดีย
1 51 6 casualties with 1 650 bullets.ผู้ตายและบาดเจ็บ 1,516 คน ใช้กระสุน 1,650 นัด
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน
Like all members of the oldest profession,เหมือนกับทุกๆ คน อาชีพที่เก่าแก่ที่สุด
Something like 400,000 to one, by my calculations.มีพวกมันประมาณ 4 แสนต่อเรา 1 คน เท่าที่ผมคำนวณ
We've selected 2 GLG-20s-- they're the best men we have.เราเลือกเจ้าหน้าที่ GLG-20s ไว้ 2 คน เป็นคนเก่งสุดที่เรามี
I'm sure you can find a couple of men you won't mind wasting.คุณแค่หาคนใหม่มา 2 คน ที่ทิ้งแล้วไม่เสียดาย
There were only 1,281 people, but to me it was the whole world.มี เพียง 1281 คน แต่กับผม มันคือโลกทั้งใบเลย
They'll have 18 witnesses saying they were somewhere else.พวกเขาจะมีพยาน 18 คน บอกว่าพวกเขาอยู่ที่อื่น
My brains, his steel and your strength against 60 men, and you think a little head jiggle is supposed to make me happy?สมองข้า , อาวุธเขา ... และความแข็งแกร่งของเจ้า สู้กับชาย 60 คน และการขยับหัวได้นิดหน่อยนี่น่าจะทำให้ข้ามีความสุขเรอะ?
And I thought, "There are four of us, if we ever find the lady."และ ข้าคิดว่า พวกเราก็มี 4 คน ถ้าเราหาเจ้าหญิงเจอนะ
There are gonna be five judges. Five judges. I want them seated at Table 7.จะมีกรรมการตัดสิน 5 คน ให้พวกเขานั่งที่โต๊ะ 7
Yes. You got three out of the five votes. The guy with the gray hair was crazy about you.มีคนโหวตให้คุณ 3 คน ผู้ชายผมเทาชอบคุณมาก
There are four towers, four guards, here, here, here and here.มีหอคอย 4 แห่ง ยาม 4 คน นี่ นี่ นี่ แล้วก็นี่
There's gonna be four people on that patrol, and an individual.งานครั้งนั้นเราไปกัน 4 คน และแตกกลุ่ม
The commissioner of baseball suspended eight of the players, including the great Shoeless Joe Jackson, for life.คณะกรรมการเบสบอล สั่งแขวนผู้เล่น 8 คน รวมทั้งเท้าเปล่าโจ แจ็คสันตลอดชีพ
There were eight of us. It would really mean a lot to them.พวกเรามี 8 คน มันจะมีความหมายกับพวกเขามาก
There's only eight of them.พวกเขามีแค่ 8 คน พวกเขาแข่งจริงไม่ได้
So he gave it to our authorities.ดังนั้นเขามอบมันให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา คน ...
Well Ali Baba had them forty thieves Scheherazadie had a thousand tales,เอาล่ะ อาลิ บาบา มีโจรอยู่ 40 คน และก็มีเรื่องเล่ากว่าพันเรื่อง
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
I didn't realize that four black guys in a bobsled could make you blush.ผมไม่รู้ว่าคนดำ 4 คน ในบ๊อบสเลดจะทำให้คุณขายหน้า
I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know, only to discover I was broke and sharing a room with 1 2 people I didn't know.เป็นคนหมดตัวอยู่ในห้องที่มี 12 คน แล้วก็พบความจริง ฉันหมดตัวอยู่ในห้อง 12 คน

คน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] Thai: ทีละคน English: one by one
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
人気[ひとけ, hitoke] Thai: วี่แววของคน
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาณตามอายุ English: adult
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
日本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
米国人[べいこくじん, beikokujin] Thai: คนอเมริกัน English: an American
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คน
Back to top