ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

businessman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *businessman*, -businessman-

businessman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
businessman (n.) นักธุรกิจ Syn. executive, tradesman
English-Thai: HOPE Dictionary
businessmann. นักธุรกิจชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
businessman(n) นักธุรกิจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักธุรกิจ (n.) businessman
นักธุรกิจชาย (n.) businessman
พาณิช (n.) businessman See also: merchant, tradesman, trader Syn. พ่อค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a businessman and a lady with a dog forced him onto a bus.แล้วที่แปลก อะไรรู้มั้ย มีชายหญิงแต่งตัวดีอุ้มหมาตัวเล็กๆ โผล่มาลากพ่อไปขึ้นรถบัส
See what this little bad-boy businessman is all about.ดูสิว่าธุรกิจของเด็กแสบ ที่มันอะไรกัน
If I give a businessman 10,000 francs, what does that matter to him?ถ้าผมให้เงินหมื่นฟรังค์กับนักธุรกิจ มันจะมีความหมายอะไรกับเขา
Can't remember the last time I saw an international businessman with an untucked shirt.ผมไม่คิดว่า.. นักธุรกิจระหว่างประเทศจะไม่สอดเสื้อใส่ในกางเกง
How long would it take for a businessman to have sex with a prostitute?จะใช้เวลานานเท่าไหร่ สำหรับนักธุรกิจ ที่มีเซ็กส์กับอีตัว?
This is a businessman making a business transaction.นี่คือนักธุรกิจ ทำการซื้อขายทางธุรกิจ
Now, what kind of businessman would I be if I gave my customers, huh?ฉันจะเป็นนักธุรกิจ แบบไหนกัน ถ้าฉันทิ้งลูกค้า, หือ?
PD is circulating photos of the businessman around shelters and soup kitchens in the area, but there's no I D yetตอนนี้ตำรวจกำลังแจกจ่ายรูปภาพของ รายที่แต่งตัวเป็นนักธุรกิจไปรอบที่พัก และโรงทานหลายแห่งในพื้นที่ แต่ยังไม่พบอะไรอยู่ดี
Well, I'm just a businessman now.เอ่อ.. ตอนนี้ชั้นเป็นแค่นักธุรกิจเท่านั้น
A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ ตอนนี้คุณอยู่นี่แล้ว เรามาคุยต่อเลยครับ
I'm sure a businessman of your stature will understand.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ
When he took out that businessman in the elevator.และที่เค้าฆ่านักธุรกิจคนนึงตายคาลิฟท์

businessman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
李明博[Lǐ Míng bó, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 李明博] Lee Myung-bak (1941-), South Korean businessman, one-time chairman of Hyundai, President of South Korea from 2007
商人[shāng rén, ㄕㄤ ㄖㄣˊ, 商人] merchant; businessman
商户[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, 商户 / 商戶] merchant; trader; businessman; firm
台商[Tái shāng, ㄊㄞˊ ㄕㄤ, 台商] Taiwanese businessman

businessman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ物;切物[きれもの, kiremono] (n) edged tool; cutlery; shrewd businessman
営業マン[えいぎょうマン, eigyou man] (n) salesman; businessman
政商[せいしょう, seishou] (n) businessman with political ties
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
ビジネスマン[, bijinesuman] (n) businessman; (P)
事業家[じぎょうか, jigyouka] (n) enterprising man; businessman; industrialist
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
外商[がいしょう, gaishou] (n) foreign businessman; out-of-store sales
実業家[じつぎょうか, jitsugyouka] (n) industrialist; businessman; (P)
小商人[こあきんど, koakindo] (n) small businessman; petty trader

businessman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักธุรกิจ[n.] (nakthurakit) EN: businessman ; businesswoman ; businesspeople ; business person FR: homme d'affaires [m] ; femme d'affaires [f] ; commerçant [m] ; commerçante [f] ; businessman [m] ; businesswoman [f]
นักธุรกิจชาวอเมริกัน[n. exp.] (nakthurakit) EN: American businessman FR: homme d'affaires américain [m]
นักธุรกิจชาวจีน[n. exp.] (nakthurakit) EN: Chinese businessman FR: homme d'affaires chinois [m]
นักธุรกิจชาวไทย[n. exp.] (nakthurakit) EN: Thai businessman FR: homme d'affaires thaïlandais [m]
นักธุรกิจชาวรัสเซีย[n. exp.] (nakthurakit) EN: Russian businessman FR: homme d'affaires russe [m]
นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น[n. exp.] (nakthurakit) EN: Japanese businessman FR: homme d'affaires japonais [m]
นักธุรกิจชาวเยอรมัน[n. exp.] (nakthurakit) EN: German businessman FR: homme d'affaires allemand [m]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว [n. exp.] (nakthurakit) EN: self-made businessman FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้กระทำการค้า[n. exp.] (phū kratham) EN: businessman FR:
ผู้ประกอบการ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon FR: entrepreneur [m] ; opérateur [m]

businessman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า businessman
Back to top