ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดูถูก*, -การดูถูก-

การดูถูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูถูก (n.) despising See also: looking down upon Syn. การดูหมิ่น Ops. การยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
posh(พอช) adj. เก๋,หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,เยี่ยม,ชั้นดี interj. คำอุทานแสดงการดูถูก, See also: poshness n.
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
snort(สนอร์ท) vi.,vt. (สัตว์) หายใจรุนแรง, (สัตว์) เปล่งเสียงทางจมูก,หายใจรุนแรง,ดูถูก n. เสียงหายใจรุนแรง,เสียงที่เปล่งทางจมูกของสัตว์,การดื่มอย่างรวดเร็ว,การแสดงอาการดูถูก, See also: snorter n. snortingly adv., Syn. snuff
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contempt (n.) การดูถูก See also: ความรู้สึกรังเกียจอย่างมาก Syn. disdain, scorn
insult (n.) การดูถูก See also: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน Syn. abuse, affront, insolence, offense
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction
disdain (n.) การดูถูกเหยียดหยาม See also: ความรังเกียจ Syn. contempt, despise, scorn Ops. honor, respect
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
pooh (int.) คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
worm (n.) คนประจบสอพลอ (การดูถูก) See also: คนน่ารังเกียจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brad did three months in jail for contempt because he wouldn't rat Donnie out.แบรดได้สามเดือนในคุกสำหรับ การดูถูก เพราะเขาจะไม่ออกหนูแบ็กส์
The way people insult each other, impose themselves.การดูถูกข่มเหงคนอื่น การยัดเยียดความเป็นตัวเอง
Their contempt is their weakness.การดูถูกคนอื่นคือจุดอ่อนของมัน
When you insult my dinosaur prom theme, that's bullying, and I will not accept it.การดูถูกธีมไดโนเสาร์ถือว่าเป็นการข่มเหงจิตใจฉัน และฉันจะไม่ยอมแน่
I'm not gas, I found that very insulting.แก๊ส ผมไม่ใช่แก๊ส ผมว่าเป็นการดูถูกผมที่สุด
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง
And you've repaid me with nothing but contemptแต่คุณตอบแทนฉัน ด้วยการดูถูก
That's an insult!นี่เป็นการดูถูกกันมากไปแล้ว!
It's sweet in theory, but in practice, it's insulting.ทันก็น่ารักอยู่หรอกแต่ความจริงมันเป็นการดูถูก
How can he not stand seeing a speck of dust?เขาทนกับการดูถูกอย่างนั้นได้อย่างไร?
It's really disrespectful.มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่ง
A woman stands topless in front of you "ma'am" could be taken as an insult.ผู้หญิงยืนไม่ใส่เสื้อต่อหน้าคุณ... ...คุณผู้หญิง ถือเป็นการดูถูกนะ
What's that?แต่ผมแน่ใจว่า เขาพูดบางอย่างเกี่ยวกับการดูถูก
I wonder why it is that you hold what I do in such obvious contemptฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงดูแลสิ่งที่ฉันทำ ด้วยอาการดูถูกอย่างเห็นได้ชัด
But I'm pretty sure he said something about going on the offensive.แต่ผมแน่ใจว่า เขาพูดบางอย่างเกี่ยวกับการดูถูก
Yeah, and to compare my situation with yours, on a day like this, well, I gotta tell you, it's a little insulting.ใช้ซิ แล้วลองเปรียบเทียบปัญหาของฉันกับของนาย ในวันที่เป็นแบบเนี่ย อืมม ฉันคงต้องบอกนายว่า นี่มันเป็นการดูถูกกันนิดหน่อยนะ
Then, to add insult to injury...แล้วก็เหมือนกับการดูถูกเพิ่มเข้าไปอีกนอกจากการบาดเจ็บ
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
You know, things are rough when "I know you" can be taken as an insult.รู้มั้ย เมื่อมันเริ่มเครียด คำว่า "ผมรู้จักคุณ" อาจหมายความถึงการดูถูก
You know I'm a sucker for stories about scorned women.รู้ไม๊ฉันแย่มากในเรื่องการดูถูกผู้หญิง
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ
Now, since I don't like touching other people's coins and I refuse to contribute to the devaluation of the word "genius" here I am.แตะเหรียญคนอื่น และไม่เห็นด้วยกับการดูถูก ความหมายของคำว่า อัจฉริยะ
That insults britta even more?ซึ่งเป็นการดูถูกบริตต้าเข้าไปอีกงั้นเหรอ?
It's just your ordinary, run-of-the-mill ex sex, fueled by the most common of aphrodisiacs... mutual loathing and disdain.มันก็เหมือนเธอนั่นแหละ วิ่งกลับไปหาแฟนเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้น ความต้องการได้อย่างดี ทั้งการดูถูกและความเกลียดชัง
I take your insult as flattering.ผมยอมรับการดูถูกของคุณมาเป็นความท้าทาย
Being played with pisses you off too, right?มันเป็นเหมือนการดูถูกเหยียดหยามคุณ,ใช่มั๊ย
I get it. We live in a culture of insults.ชั้นเข้าใจละ พวกเราอยู่ในวัฒนธรรมของการดูถูก
Your honor, Mr. Specter's claim that we don't care about our employees, though belittling, doesn't carry any weight as a rule of law.ท่านครับ คุณสเปคเตอร์อ้างว่า เราไม่ใส่ใจพนักงาน ซึ่งเป็นการดูถูก ไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย
Okay. Thank you.มันเป็นการดูถูกของพระเจ้า
But still , this is insulting to the feelings she gave to you.แต่นี่ เป็นการดูถูกความรู้สึกที่เธอมีต่อนาย
Isn't that looking down on us?ไม่เป็นการดูถูกพวกเราไปหน่อยหรอ
I don't know how to put this delicately so I will spare you the insult of being vague that you and I are supposed to screw.ฉันไม่รู้จะทำเรื่องละเอียดอ่อนนี้ยังไง เพื่อไม่ให้ดูเป็นการดูถูกเธอ ถ้าหากว่าเธอกับฉันต้องมีอะไรกัน
Your money is an insult to her sacrifice.ถ้าคุณให้เงิน จะเป็นการดูถูกการเสียสละของเธอ
Mm, nothing like a scorned lover to scorch the earth.ไม่มีอะไรเหมือนกับผู้รักในการดูถูกมาเผาโลกนี้อีกแล้วละ
What do you want?ไม่ว่าจะเป็นการดูถูกหรือไม่ ข้ายกมันให้
I don't see how that's an insult to a person.ฉันไม่เห็นว่ามีอะไร เเกี่ยวกับการดูถูกนั่น
One child arrested for murder, and the other can't look at us without contempt, divorced but living under the same roof.มีลูกคนนึงถูกจับในข้อหาฆาตรกรรม และคนอื่นๆไม่สามารถมองเรา โดยปราศจากการดูถูกได้ หย่ากันแล้วแต่ยังต้องอยู่ภายใต้ หลังคาเดียวกัน
The worst mistake that we can make is to underestimate our competition.สิ่งที่แย่ที่สุดที่เราทำได้คือ การดูถูกคู่แข่ง
Aidan, listen.เอเดน ฟังนะ นี่เป็นการดูถูก ต่อความทรงจำของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดูถูก
Back to top