ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stint*, -stint-

stint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stint (vi.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, ตระหนี่ Syn. be mean, be frugal
stint (vt.) จำกัด See also: จำกัดจำเขี่ย Syn. limit, confine, restrain
stint (vi.) หยุด See also: หยุดชะงัก, ยับยั้ง Syn. cease, stop
stint (n.) ช่วงเวลาที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง See also: ช่วงของงาน Syn. period, spell
stint (n.) การจำกัด See also: การหน่วงเหนี่ยว, การควบคุม Syn. limitation, restriction, restraint, constraint
stint (n.) การหยุด Syn. pause, halt
stint (n.) นกชายฝั่งทะเลชนิดหนึ่ง Syn. sandpiper
stint of (phrv.) ทำให้ไม่มี (บางสิ่ง) เพียงพอ
English-Thai: HOPE Dictionary
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว,การจำกัด,ปริมาณจำกัด,การควบคุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother did a stint in the pen and he used to eat like that.just that my brother did a stint in the pen and he used to eat like that.
As you can see, he spent a stint in the army, military intelligence.เขาเคยทำงานให้กับ หน่วยข่าวกรองในกองทัพ
During doakes' stint with special forces.ในช่วงที่โดคส์อยู่กองกำลังพิเศษ
The hostage has been identified as Mary Jane Watson, an actrice recently seen in a brief stint on Broadway.ผู้ที่ถูกจับ ได้รับการระบุตัวแล้วว่า คือ แมรี่ เจน วัตสัน นักแสดง ที่เคยแสดงบนเวที ที่บอร์ดเวย์ ในช่วงเวลาสั้นๆ
By this time he gets a court-mandated stint in the Marinesตอนนั้นอยู่ในอาณัตของศาล ควบคุมตัวในหน่วยนาวิกโยธิน
My limited stint at m.i.t. did teach me something.เวลาเรียนอันน้อยนิดที่m.i.t.สอนผมมาบ้าง.
Her rehab stint barely made the radar.เธอแทบจะไม่มีแรงดึงดูดนักข่าวเลยนะคะ
Random, you did a stint at Five Points Correctional and within a week of your release, you were breaking in to someone's apartment.แรนดอมคุณถูกขังคุกที่ ไฟฟ์ พ็อยท์ แล้วภายในหนึ่งอาทิตย์หลังโดนปล่อยตัว คุณก็งัดแงะเข้าไปในอพาร์ทเมนต์ของคนอื่น
After graduating, you did a stint at the firm Brexton and Miller in Delaware.หลังเรียนจบ นายก็ทำงานอยู่พักหนึ่ง ที่เบร็กซ์ตันและมิลเลอร์ ในเดลาแวร์
My ex-husband did a stint in denver.สามีเก่าฉันเคยอยู่ที่เดนเวอร์
I was so inspired by my stint in the Glee Club, that I took the trip to Westvale, and I volunteered my help.ฉันได้รับแรงบันดาลใจ ช่วงที่ฉันอยู่กลีคลับ ฉันเลยเดินทางไปที่เวสวาล และอาศาช่วยเหลือ
A 3-year stint in the big house--I'd say so.ถูกกักตัว 3 ปีในบ้านหลังใหญ่ อยากจะบอก

stint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜しみ無く;惜しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely

stint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin k) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin l) EN: Little Stint FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin n) EN: Long-toed Stint FR: Bécasseau à longs doigts [m]
นกสติ๊นท์อกเทา[n. exp.] (nok satin o) EN: Temminck's Stint FR: Bécasseau de Temminck [m] ; Bécasseau temmia [m] ; Temmia ; Pélidne temmia
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for) FR:
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting FR:

stint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint
Arbeitseinsatz {m}voluntary labour stint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stint
Back to top