ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scowl*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scowl, -scowl-

*scowl* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scowl (vt.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower, disapprove
scowl (vi.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower
scowl at (phrv.) ถลึงตาใส่ See also: ทำหน้าบึ้งใส่ Syn. frown at, glower at
scowler (n.) ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scowling (adj.) หน้าบึ้ง See also: คิ้วขมวด Syn. frowning, sullen
English-Thai: HOPE Dictionary
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว่ำ (v.) scowl See also: frown
หน้าคว่ำ (v.) scowl See also: frown, lower, glare Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง Ops. หน้าบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When he does, it's with this disappointed scowl, like someone skimped on meat in his sandwich.ถึงฟังก็ทำหน้าแบบ เบื่อเซ็งอ่ะ ยังกะโดนฉก แซนวิชเนื้อ งั้นแหละ
Bernadette's urge to shun, scowl or fling her waste at Priya is hard-wired into her DNA.ความปรารถนาของเบอร์เน็ตต์ ออกไปห่างๆ สีหน้าเกลียดชัง แล้วปาขี้ใส่ปรียา ถูกผูกติดอยู่กับพันธุกรรมเธอไปแล้ว
I-I hated you hating me. Scowling gives you forehead lines, and I'm way too young for Botox.ฉันไม่ชอบที่เธอเกลียดฉัน
I recognize that scowl, Aaron.ทำจำหน้าคิ้วขมวดแบบนั้นได้ แอรอน
And you can stop scowling at me, for a start. I need to talk to you.หยุดทำหน้าบึ้งใส่ผมได้แล้ว ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณ
So you just gonna stand there scowling at me, or can I have a drink?คุณพูดถึง ผมไม่เคยพูดถึงมัน ผมขอโทษ ผมแค่คิดผิดไป
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย
Spotted-Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.แอบเห็น จอร์จิน่า สปาร์ค กับ รถเข็นเด็ก และพ่อของแดน ทำหน้าบึ้งตึง
Now, for a few well place withering scowls.เอาล่ะ ขอที่ว่างให้ใบหน้างอนงามๆหน่อย

*scowl* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 怒容满面 / 怒容滿面] scowling in anger; rage written across one's face
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧着脸 / 哭喪著臉] sullen; to scowl miserably
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, 拉长脸 / 拉長臉] to pull a long face; to scowl
皱眉头[zhòu méi tóu, ㄓㄡˋ ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ, 皱眉头 / 皺眉頭] scowl

*scowl* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at
苦る[にがる, nigaru] (v5r,vi) to feel bitter; to scowl
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace

*scowl* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
ชักสีหน้า[v.] (chaksīnā) EN: scowl FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown FR:
กินรังแตน[adj.] (kinrangtāen) EN: scowling FR:
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown ; scowl ; look glum FR:
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl FR:
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl FR:
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-) EN: frown ; scowl FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; look sullen ; pout ; look angry ; scowl FR:
หน้านิ่ว[adj.] (nā niu ) EN: face contorted with pain ; scowling FR:
นิ่ว[v.] (niu ) EN: frown ; scowl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scowl*
Back to top