ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frowning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frowning*, -frowning-

frowning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frowning (adj.) หน้าบึ้ง See also: คิ้วขมวด Syn. sullen, scowling
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าบูดหน้าบึ้ง (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้ามุ่ย (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้าหงิก (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส
หน้าหงิกหน้างอ (adj.) frowning See also: scowl Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง Ops. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส

frowning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愁眉苦脸[chóu méi kǔ liǎn, ㄔㄡˊ ㄇㄟˊ ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, 愁眉苦脸 / 愁眉苦臉] frowning and worried (成语 saw); showing concern

frowning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白眼視[はくがんし, hakuganshi] (n,vs) frowning on someone
ムスっと[, musu tto] (adv) (on-mim) frowning; stern expression

frowning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
ขมึงทึง[adj.] (khameungthe) EN: suwen ; dour ; lowering ; angry looking ; frowning ; horrible ; terrifying FR:
หน้าเบี้ยวหน้าบูด[adj.] (nā bīo nābū) EN: frowning FR:
หน้าบูด[adj.] (nābūt) EN: frowning FR:
หน้ามุ่ย[adj.] (nā mui) EN: frowning FR:

frowning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stirnrunzel {f}frowning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frowning
Back to top