ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

porch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *porch*, -porch-

porch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
porch (n.) ชานบ้าน See also: ลาน, ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข Syn. doorstep, gallery, veranda, piazza
English-Thai: HOPE Dictionary
porch(พอร์ทชฺ) n. ระเบียง,ระเบียงประตู,เฉลียง,ปากทางเข้า,ประตูหน้าบ้าน, Syn. veranda,portico
English-Thai: Nontri Dictionary
porch(n) หน้ามุข,ระเบียง,เฉลียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาน (n.) porch See also: terrace, balcony, loggia, verandah Syn. ระเบียง, เฉลียง, มุข, หน้ามุข, เทอเรซ
นอกชาน (n.) porch See also: balcony, platform Syn. นอกชานเรือน Ops. ในชาน, ในตัวบ้าน
นอกชานเรือน (n.) porch See also: balcony, platform Syn. นอกชาน
พะไล (n.) porch See also: veranda Syn. พาไล
ระเบียง (n.) porch See also: terrace, balcony, loggia, verandah,
ระเบียงห้องนอน (n.) porch See also: verandah
หน้ามุข (n.) porch See also: veranda Syn. มุข, ชาน, ระเบียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I was under the porch digging, you know?เอ่อ ฉันกำลัดขุดๆ อยู่ใต้ระเบียงบ้าน นายรู้มั้ย..
I guess I couId stand on the porch all night. I've seen the house.ผมว่า ผมอาจได้ยืนตรงเฉลียงนี้ ทั้งคืน จะได้ดูบ้านไปด้วย
How many times have we said, "We should use this porch more often?"กี่ครั้งแล้วที่เราพูดว่า "เราควรใช้เฉลียงหน้าบ้านให้บ่อยกว่านี้?"
I want a big old porch that wraps around the entire house.ฉันอยากจะให้มีระเบียงใหญ่ๆ ที่เก่าแก่ / ล้อมรอบบริเวณบ้าน
Now, do you wanna be a big dog... or do you wanna play on the porch with the puppies?หรืออยากได้แค่เศษๆ เงินกันล่ะ แบบนิดๆ หน่อยๆ น่ะ
Momo slowly followed the bird across the porch but suddenly the bird stopped a few stepsโมโม่ ก็ตามนกน้อยข้ามระเบียงไปอย่างช้าๆ แต่ทันใดนั้น นกน้อยก็หยุดเดิน
Now I need you to tell her if she understood what i told her and if she is willing to trust daddy... that she needs to turn on the porch light at 7:00,okay?เอาล่ะ ลูกจะต้องบอกแม่ว่า ถ้าแม่เข้าใจที่พ่อบอก และถ้าแม่ยังเชื่อใจพ่ออยู่ แม่จะต้องเปิดไฟหน้าบ้านตอน 1 ทุ่ม เข้าใจไหม?
We might as well sit on the porch and play banjos.คราวหน้า อาจจะเป็นเรื่องที่เรา นั่งบรรเลงเบ็นโจนอกระเบียงก็ได้
Gunned down on his own porch over in Hudspeth County.โดนยิงตายที่หน้าบ้านตัวเอง ที่เมืองฮัดสเพท
Come near the porch I didn't invite you, you'd have to shoot the dog.จะเหยียบบ้านผมโดยไม่ได้เชิญ ก็ต้องยิงหมาผมก่อนถึงจะเข้ามาได้
Well, of course not. I'll wait on the porch till it's over.ถ้างั้น ฉันจะรอที่ระเบียงและกันจนกว่างานจะเลิก
My toaster broke last month, then my cat ran away and my back porch collapsed.เดือนที่แล้วที่ปิ้งหนมปังก็พัง แมวก็หนีไป แพดานที่บ้านก็ถล่ม

porch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳台[yáng tái, ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ, 阳台 / 陽臺] balcony; porch
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, 玄关 / 玄關] entrance hall; front door; porch; vestibule
[láng, ㄌㄤˊ, 廊] porch

porch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポーチ(P);パウチ[, po-chi (P); pauchi] (n) (1) porch; (2) pouch; (P)
前廊[ぜんろう, zenrou] (n) porch; portico; colonnaded entranceway; ante-hall
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)
車寄せ;車寄(io)[くるまよせ, kurumayose] (n) carriage porch; entranceway

porch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาลา[n.] (chālā) EN: platform ; open verandah ; porch ; terrace FR:
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
เฉลียงบ้าน[n. exp.] (chalīeng bā) EN: veranda ; verandah ; balcony ; open balcony ; porch FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; open porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda ; verandah ; deck FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
มุข[n.] (muk) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
มุขหลัง[n. exp.] (muk lang) EN: rear porch FR:
หน้ามุข[n.] (nāmuk) EN: porch ; verandah FR:
นอกชาน[n.] (nøkchān) EN: open porch ; terrace ; veranda ; deck FR:
นอกชานเรือน[n. exp.] (nøkchān reū) EN: porch FR:
พะไล [n.] (phalai) EN: verandah ; porch ; lanai ; gallery FR:
พาไล[n.] (phālai) EN: porch FR:
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงบ้าน[n. exp.] (rabīeng bān) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
ระเบียงห้องนอน [n. exp.] (rabīeng hǿn) EN: porch ; verandah FR:
บ้านสกปรก[n. exp.] (bān sokkapr) EN: pigsty FR: porcherie [f]
ฟาร์มเลี้ยงหมู[n. exp.] (fām līeng m) EN: FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.) FR: porcherie [m]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle) FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen FR: porcherie [f]
มุขเด็จ[n.] (mukdet) EN: [porch projecting from the front of a building used by a king to hold an audience] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า porch
Back to top