ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luxurious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luxurious*, -luxurious-

luxurious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luxurious (adj.) มากมาย See also: สมบูรณ์ Syn. opulent, rich Ops. poor
luxurious (adj.) หรูหรา See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า Syn. rich, sumptuous, lavish Ops. squalid
luxuriously (adv.) อย่างฟุ่มเฟือย See also: อย่างหรูหรา Syn. richly
English-Thai: HOPE Dictionary
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
English-Thai: Nontri Dictionary
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอสูง (adj.) luxurious See also: high-tasted, lavish, sumptuous
หรู (adj.) luxurious See also: elegant, comfortable Syn. หรูหรา
หรูหรา (adj.) luxurious See also: elegant, comfortable Syn. หรู
โก้หรู (adj.) luxurious See also: elegant, comfortable Syn. หรูหรา, หรู
โอ่อ่า (adj.) luxurious See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้
Typical Europeans prefer clothes with bright colors due to their climate conditions and luxurious taste, don't they?คนยุโรปชอบ เนื่องจากอากาศแบบนี้ ทำให้เค้าชอบ เสื้อผ้าสีสว่าง ๆ แล้วก็แบบมีรสนิยม ใช่มั้ย?
Women are always weak when it comes to luxurious things.ผู้หญิงน่ะแพ้ของสวยๆ งามๆ พวกนี้
My luxurious life is over.ชีวิตเลิศหรูของผมได้จบลงแล้ว
This will be the best luxurious golf course ever!ว่าที่นี่จะเป็นสนามกอล์ฟที่หรูหราที่สุด ตลอดกาล
So luxurious and charismatic...ช่างดูดีแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆ..
That's too much of a luxurious life for a girl like you.มันออกจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรบผู้หญิงแบบเธอ
A luxurious European full course meal.มื้ออาหารแบบฟูลคอร์สแสนหรูหรา
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก
I know you are used to more luxurious quarters, but that is not an excuse to be so rude.ข้ารู้ว่าท่านอยู่อย่างสบายกว่าในห้องของท่าน แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำตัวหยาบคาย
There is no safer or more luxurious place in all the world.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะปลอดภัย หรือหรูหราไปกว่าที่นี่อีกแล้ว
I would rather open a luxurious and vain wallet.ผมคงจะเลือกเปิดกระเป๋าตังที่หรูๆ และเงินออกง่าย

luxurious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
菲菲[fēi fēi, ㄈㄟ ㄈㄟ, 菲菲] very fragrant; luxurious; beautiful
[fén, ㄈㄣˊ, 蕡] hemp seeds; luxurious; abundant
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, 豪华 / 豪華] luxurious

luxurious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P)
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant

luxurious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfe) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious ; refined ; choosy FR:
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfe) EN: luxurious habits FR: goût du luxe [m]
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty FR: imposant ; grandiose ; majestueux
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle FR:
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:

luxurious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luxurious
Back to top