ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hood*, -hood-

hood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hood (n.) ขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด
hood (vt.) คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ See also: คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ Syn. cover
hood (n.) ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา
hood (n.) ฝากระโปรงรถยนต์
hood (n.) ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
hood (n.) หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ See also: ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ
hood (suf.) เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
hooded (adj.) ซึ่งสวมหน้ากาก See also: ซึ่งใช้หน้ากาก Syn. veiled
hoodlum (n.) นักเลง See also: พวกอันธพาล, กุ๊ย, พวกหัวไม้ Syn. hooligan, rowdy, ruffian
hoodoo (n.) คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา See also: ตัวซวย Syn. hex, nemesis
hoodwink (vt.) ตบตา See also: หลอกลวง Syn. deceive, dupe, trick
English-Thai: HOPE Dictionary
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
hooded(ฮูด'ดิด) adj. มีฝาครอบ,มีหลังคา, See also: hoodedness n.
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
hoodwinkvt. หลอกลวง,โกง,ปิดบัง.
English-Thai: Nontri Dictionary
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ,ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hood-shaped; cucullate-รูปคุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉกจวัก (v.) raise the head with hood spread and attack See also: strike Syn. กัด, ฉก
พังพาน (n.) hood of a cobra Syn. แม่เบี้ย
พังพานงู (n.) hood of a cobra
แม่เบี้ย (n.) hood of a cobra Syn. พังพานงู
ตบตา (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น
ต้มตุ๋น (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น
หลอก (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น
โม่ง (n.) hooded bandit See also: masked bandit Syn. คนร้าย
ฐิติ (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
กลุ่มเพื่อนบ้าน (n.) neighborhood See also: neighbor group
การครองชีพ (n.) livelihood See also: living, subsistence Syn. การดำรงชีวิต, ชีวิตความเป็นอยู่
การเป็นไป (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. ความมีชีวิตอยู่
การเป็นไป (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. ความมีชีวิตอยู่
กินบวช (v.) be in initiated into monkhood
ความมีชีวิตอยู่ (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. การเป็นไป
ความมีชีวิตอยู่ (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. การเป็นไป
ความเป็นอยู่ (n.) livelihood See also: living, subsistence Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ, ชีวิตความเป็นอยู่
ชีวิตความเป็นอยู่ (n.) livelihood See also: living, subsistence Syn. การดำรงชีวิต, การครองชีพ
ฐิติ (n.) livelihood See also: way of living, existence Syn. การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่
ตรีรัตน์ (n.) three gems (Buddha, law and brotherhood of monks)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He used to live in my neighborhoodเขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I never saw his face. He kept his hood up.ไม่รู้ซิ ฉันไม่เห็นหน้าเขาหรอก เขายกฮู้ดบังไว้
It was still snowing hard, and I heard a noise at the mouth of the cave like a bear... and it grabbed me and picked me up, and I fought, but I was so weak and cold... all I could do was knock the bear's hood off.ผมเห็นหิมะตกหนักมาก และเสียงลมที่ลอดผ่านเขา มันเหมือนเสียงของหมี ทันใดนั้น หมีตัวนึงก็จับตัวผมไว้ ผมขัดขืนเต็มที่ แต่ผมอ่อนแรงและหนาวสั่นมาก
When we were kids, your dad was making a movie about Robin Hood or something.uh... your dad was making a movie about Robin Hood...
Robin Hood has just married Maid Marian... and they have to kiss and stuff like the grownups do.Robin Hood has just married Maid Marian like the grown-ups do.
And in this part of the story, Robin Hood has just married Maid Marian... and they have to kiss and stuff like grownups do.' Robin Hood has just married Maid Marian. like grown-ups do.
Gonna get out my sheet Put my hood on my headGonna get out my sheet Put my hood on my head
Ratchet will use your head for a hood ornament.รัทเช็ทจะตัดหัวเธอไปทำ ของประดับฝากระโปรงรถเขาน่ะสิ
Red Riding Hood- Only the hood is left.หนูน้อยหมวกแดง.. ก็เหลือแค่หมวก
I want his hood on a platter!ฉันต้องการเครื่องดูดควัน ของเขาในแผ่นเสียง!
I'm a racecar, you're a much older racecar, but under the hood you and I are the same.ฉันแข่งคุณแข่งเก่ามาก แต่ภายใต้ประทุนคุณและฉันจะเหมือนกัน
Back in your hood with your homeys.กลับไปหาถิ่นเก่าเพื่อนเก่า
Look, man, you back in the hood now, man. You best forget that moon.ฟังนะ นายกลับมาที่นี่แล้ว ลืมพระจันทร์ดวงนั้นไปดีกว่า

hood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
罗宾汉[Luó bīn hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄏㄢˋ, 罗宾汉 / 羅賓漢] Robin Hood (English 12th century folk hero)
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
布希威克[Bù xī wēi kè, ㄅㄨˋ ㄒㄧ ㄨㄟ ㄎㄜˋ, 布希威克] Bushwick, a neighborhood in Brooklyn, in New York City
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 受骗 / 受騙] cheated; taken in; hoodwinked
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, 多半] chiefly; likelihood
幼时[yòu shí, ㄧㄡˋ ㄕˊ, 幼时 / 幼時] childhood
童年[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, 童年] childhood
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, 蒙蔽] deceive; hoodwink
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, 谬误 / 謬誤] error; mistaken idea; falsehood
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, 光棍] gangster; hoodlum; a single person; bachelor
头罩[tóu zhào, ㄊㄡˊ ㄓㄠˋ, 头罩 / 頭罩] hairnet; hood; cowl
和平里[Hé píng lǐ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, 和平里] Hepingli neighborhood of Beijing
兜帽[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, 兜帽] hood
恶徒[è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, 恶徒 / 惡徒] hoodlum; bad guy
无赖[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, 无赖 / 無賴] hoodlum; rascal
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, 阿飞 / 阿飛] hoodlum; hooligan; young rowdy
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, 盟弟] junior partner in sworn brotherhood
骑士风格[qí shì fēng gé, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄈㄥ ㄍㄜˊ, 骑士风格 / 騎士風格] knighthood
小红帽[Xiǎo hóng mào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, 小红帽 / 小紅帽] Little Red Riding Hood
生计[shēng jì, ㄕㄥ ㄐㄧˋ, 生计 / 生計] livelihood
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, 就近] nearby; in a close neighborhood
小区[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, 小区 / 小區] neighborhood; district
街坊[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, 街坊] neighborhood
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, 邻近词频率效果 / 鄰近詞頻率效果] neighborhood frequency effect
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, 圣职 / 聖職] priesthood
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
金兰[jīn lán, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ, 金兰 / 金蘭] profound friendship; sworn brotherhood
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, 流氓] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, 混混儿 / 混混兒] ruffian; hoodlum
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
盟兄[méng xiōng, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ, 盟兄] senior partner in sworn brotherhood
[pú, ㄆㄨˊ, 襆] hemless skirt; hood; turban

hood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けむりフード[, kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood
兜頭巾[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood
天蓋[てんがい, tengai] (n,adj-no) (1) canopy; dome; (2) (See 虚無僧) priestly minstrel's reed hood; reed hood worn by Komuso priests
虚無僧[こむそう, komusou] (n) begging Zen priest of the Fuke sect (wearing a sedge hood and playing a shakuhachi flute)
覆い;被い[おおい, ooi] (n) mantle; cover; shroud; hood
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc.
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
チンピラ(P);ちんぴら[, chinpira (P); chinpira] (n,adj-no) (young) hoodlum; small-time yakuza; delinquent boy; delinquent girl; hooligan; punk; (P)
ナイト爵位[ナイトしゃくい, naito shakui] (n) knighthood
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by
パーカー[, pa-ka-] (n) parka (hooded jacket); hooded sweatshirt; (P)
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P)
ボンネット[, bonnetto] (n) (1) bonnet; (car) hood; (2) bonnet (hat); (P)
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na,n,adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink)
仏門[ぶつもん, butsumon] (n) Buddhism; priesthood
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)
偽り;詐り[いつわり, itsuwari] (n,adj-no) lie; falsehood; fiction; fabrication
偽言[ぎげん, gigen] (n) falsehood
僧籍[そうせき, souseki] (n) {Buddh} priesthood
僧職[そうしょく, soushoku] (n,adj-no) {Buddh} priesthood
僧門[そうもん, soumon] (n) priesthood; Buddhism
元服[げんぶく;げんぷく, genbuku ; genpuku] (n,vs) ceremony of attaining manhood
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) {Buddh} entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
公算[こうさん, kousan] (n) probability; likelihood; (P)
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead
出家[しゅっけ;すけ(ok), shukke ; suke (ok)] (n,vs) {Buddh} (See 在家) entering the priesthood; cenobite (coenobite); priest; monk; nun
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フード[ふーど, fu-do] hood
被い[おおい, ooi] hood, cover, mantle

hood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากระโปรงหน้า[n. exp.] (fā kraprōng) EN: hood ; bonnet FR: capot
ฝากระโปรงรถ[n. exp.] (fā kraprōng) EN: hood ; bonnet FR: capot
เก๋ง[n.] (keng) EN: roof of a car ; hood of a car FR:
เก๋ง[n.] (keng) EN: roof (of a boat) ; hood (of a car) FR:
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: hood FR: capot d'une voiture [m]
กระโปรงหน้ารถ[n. exp.] (kraprōng nā) EN: radiator bonnet ; radiator hood FR:
กระโปรงรถ[n. exp.] (kraprōng ro) EN: bonnet ; hood (Am.) FR: capot (de voiture) [m]
แม่เบี้ย[n.] (maēbīa) EN: hood of a cobra FR:
หน้ารถ[n. exp.] (nā rot) EN: bonnet ; hood FR:
แผ่แม่เบี้ย[v. exp.] (phaē maēbīa) EN: spread its hood FR:
แผ่พังพาน[v. exp.] (phaē phangp) EN: spread its hood FR:
พังพาน[n.] (phangphān) EN: hood of a cobra FR:
พระปางนาคปรก[n. prop.] (Phra Pāng N) EN: Buddha protected by the hood of the mythical serpnt (Naga) FR:
ประทุน[n.] (prathun) EN: cover ; hood ; roof ; top or a cab ; covering FR: capot [m] ; capote [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อรหัต[n.] (arahat = ør) EN: sainthood FR: sainteté [f]
อรหัต-[pref.] (arahatta- =) EN: sainthood FR: sainteté [f]
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai re) EN: neighbours ; neighbors (Am.) ; neighbourhood ; neighborhood (Am.) FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บรรพชา[v.] (banphachā =) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk ; ordain FR: entrer dans les ordres ; tonsurer ; ordonner
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood FR:
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen ph) EN: enter the monkhood FR:
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ฟังก์ชันควรจะเป็น[n. exp.] (fangchan kh) EN: likelihood function ; likelihood FR:
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ[n. exp.] (jittawittha) EN: psychology of adulthood and aging FR: psychologie de l'adulte et de la personne âgée [f]
กำลังกินกำลังนอน[adv.] (kamlangkink) EN: in childhood ; growing up FR:
การครองชีพ[n.] (kān khrøngc) EN: living ; livelihood FR:
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]
การเป็นพระ[n. exp.] (kān pen phr) EN: monkhood FR:
การทำมาหากิน[n.] (kān thammāh) EN: life ; livehood ; way of earning a living FR: existence [f]
คำมุสา[n.] (kham musā) EN: lie ; falsehood FR: mensonge [m]
เข้าพิธีอุปสมบท[v. exp.] (khao phithī) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:

hood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauchfang {m}chimney hood
Abgashaube {f}exhaust hood
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood
Sonnenblende {f}lens hood
Außenlufthaube {f}make-up air hood
Motorhaube {f} [auto]bonnet; engine bonnet [Br.]; hood [Am.]
Ankerschuhhaube {f}protective hood of anchor head
Regenhaube {f}rain hood
Absaughaube {f}suction hood
Anorak {m} | Anorak mit Kapuzeanorak | hooded anorak
Junggesellentum {n}bachelorhood
Kinderkrankheit {f}childhood disease; childhood illness
Ritter {m}; Angehöriger des Ritterordens [hist.]companion of the order of knighthood
Gottheit {f}godhood
Nebelkrähe {f} [ornith.]Hooded Crow (Corvus cornix)
Kapuzentinamu {m} [ornith.]Hooded Tinamou
Goldscheiteltaucher {m} [ornith.]Hooded Grebe
Kappensäger {m} [ornith.]Hooded Merganser
Kappengeier {m} [ornith.]Hooded Vulture
Mönchskranich {m} [ornith.]Hooded Crane
Kappenregenpfeifer {m} [ornith.]Hooded Plover
Kapuzenkolibri {m} [ornith.]Hooded Visor-bearer
Schwarzkopftukan {m} [ornith.]Hooded Mountain Toucan
Rotkopfstelzling {m} [ornith.]Hooded Antpitta
Schwarzkopf-Mückenfresser {m} [ornith.]Hooded Gnateater
Braunmantel-Beerenfresser {m} [ornith.]Hooded Berryeater
Kappensteinschmätzer {m} [ornith.]Hooded Wheatear
Schwarzkopfschnäpper {m} [ornith.]Hooded Robin
Jugend {f}boyhood
Jungfernschaft {f}maidenhood
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living
Tarnkappe {f}magic hat; magic-hood
Mädchenzeit {f}maidenhood
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings
Priesterschaft {f}priesthood
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood
Sweatshirt {n} mit Kapuzehoodie; hooded sweatshirt
Säuglingsalter {n}babyhood
Unwahrscheinlichkeit {f}unlikelihood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hood
Back to top