ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grave*, -grave-

grave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grave (n.) หลุมศพ See also: หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า Syn. tomb, vault
grave (n.) เสียงต่ำ
grave (adj.) ร้ายแรง See also: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเคร่งขรึม Syn. critical, serious Ops. safe, secure
graveclothes (n.) ผ้าห่อศพ Syn. winding sheet, covering
gravel (n.) ก้อนกรวด See also: กรวด Syn. pebble, rocks
gravelblind (adj.) ตาบอด See also: เกือบบอดสนิท
gravelly (adj.) (เสียง) แหบและห้าว
graven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
graven image (n.) รูปสลักเอาไว้บูชา See also: เทวรูป
graver (n.) เครื่องมือแกะสลัก Syn. burin
graver (n.) นักแกะสลัก Syn. carver
gravestone (n.) หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ Syn. headstone, tombstone
graveyard (n.) สุสาน See also: ป่าช้า, หลุมศพ
graveyard shift (n.) ช่วงเวลาทำงานในตอนกลางคืนหรือตอนรุ่งสาง
graveyard watch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. middle watch, midwatch
English-Thai: HOPE Dictionary
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gravel walkถนนโรยกรวด
gravel-voiced(แกรฟ'วะลี่) adj. เสียงแหบ
gravelly(แกรฟ'วะลี) adj. คล้ายก้อนกรวด, (เสียง) แหบ
graven(เกร'เวิน) adj. ยึดแน่น,ตรึงตราในความทรงจำ,
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
graver(เกร'เวอะ) n. เครื่องมือและสลัก,นักแกะสลัก
graves'diseaseโรคต่อมไธรอยด์โตมีชีพจรเร็วกว่าปกติมีน้ำคัดหลั่งจากไธรอยด์มากกว่าปกติ
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ
graveyard(เกรฟ'ยาร์ด) n. สุสาน,ป่าช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
gravel(n) กรวดทราย,ลูกรัง,ก้อนนิ่ว
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravel๑. ชั้นกรวด๒. กรวด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graver; burinสิ่วแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ [TU Subject Heading]
Gravel กรวด ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุมฝังศพ (n.) grave See also: tomb Syn. ที่ฝังศพ
หลุมฝังศพ (n.) grave See also: tomb Syn. ที่ฝังศพ
หลุมศพ (n.) grave See also: tomb, sepulcher Syn. หลุมฝังศพ
กรวดทราย (n.) gravel See also: pebble, grit, coarse sand Syn. ก้อนกรวด
เทวรูป (n.) graven image See also: idol
สุสาน (n.) graveyard See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, polyandrium, potter´s field Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ
graven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
จำหลัก (v.) engrave See also: carve, etch Syn. สลัก
ชีลาว (n.) Anethum graveolens Syn. ผักชีลาว
ตราตรึงใจ (v.) be engraved on one´s mind/heart/memory See also: be imprinted Syn. ติดตราตรึงใจ, ประทับใจ
ติดตราตรึงใจ (v.) be engraved on one´s mind/heart/memory See also: be imprinted Syn. ประทับใจ
ปาราชิก (n.) Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
ผักชีลาว (n.) Anethum graveolens
แกะ (v.) engrave See also: etch, carve, sculpture Syn. แกะสลัก, สลัก
แพ้ภัยตัว (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive Syn. แพ้ภัยตัวเอง
แพ้ภัยตัวเอง (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ
I have very grave news.{\cHFFFFFF}I have very grave news.
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน'
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี
Guards! Well, that's it--we're dead, forget it. Just dig a grave for both of us.เอาละ เราตายแน่ ลืมมันไปเลย เจ้าขุดหลุมฝันเราทั้งสอง เราตายแน่ๆ
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม
I apologize for awakening you ahead of schedule but I fear we may all be in grave danger.ฉันของอภัยที่ปลุกท่านก่อนถึงเวลา แต่ฉันกลัว ว่าเราใกล้จะถึงจุดจบ
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล
Wanna go to the grave together?ไปหลุมศพด้วยกันมั้ย?
But it's not a grave sin.แต่มันไม่ใช่บาปของลูกนี่

grave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掘墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 掘墓工人] grave digger
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
危殆[wēi dài, ㄨㄟ ㄉㄞˋ, 危殆] grave danger
严重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 严重后果 / 嚴重後果] grave consequence; serious repercussion
威容[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, 威容] grave and dignified
殉葬[xùn zàng, ㄒㄩㄣˋ ㄗㄤˋ, 殉葬] to bury sth along with the dead; sacrificial grave goods
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 骨料] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, 漆雕] carved or engraved lacquerware
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 劂] chisel; engrave
[jī, ㄐㄧ, 剞] curved wood graver
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻版] engraved blocks (for printing)
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕 / 彫] engrave
[diāo, ㄉㄧㄠ, 琱] engrave gems
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 瑑] engraved lines
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
[zhì, ㄓˋ, 鋕] engrave; to record
[lòu, ㄌㄡˋ, 镂 / 鏤] engrave; hard steel
[zàn, ㄗㄢˋ, 錾 / 鏨] engrave
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕] engrave; shrewd
镌刻[juān kè, ㄐㄩㄢ ㄎㄜˋ, 镌刻 / 鐫刻] ergrave
[xī, ㄒㄧ, 穸] the gloom of the grave; a tomb or grave; death
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 严重 / 嚴重] grave; serious; severe; critical
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, 墓碑] gravestone; tombstone
碎石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, 碎石] gravel; gravely
[lì, ㄌㄧˋ, 砾 / 礫] gravel; small stone
砾石[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, 砾石 / 礫石] gravel; pebbles
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 窀] grave
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
墓穴[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 墓穴] tomb; grave

grave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラーヴェ;グラーベ[, gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita
供養塚[くようづか, kuyouduka] (n) unknown person's grave
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave
卒都婆;卒塔婆;率塔婆[そとば;そとうば(卒塔婆;率塔婆), sotoba ; sotouba ( sotoba ; ritsu tou baa )] (n) (1) (See 塔・2) stupa; dagoba; (2) (See 板塔婆) wooden grave tablet
危極[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit)
墳丘[ふんきゅう, funkyuu] (n) tumulus; grave mound
奥都城[おくつき, okutsuki] (n) (See 墓) (Shinto) family grave; ancestral grave
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying)
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave
海の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor)
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
グラベル[, guraberu] (n) gravel
グレーバー[, gure-ba-] (n) graver
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death)
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave)
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P)
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳然;儼然[げんぜん, genzen] (n,adj-t,adv-to) grave; solemn; majestic; stern; authoritative
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
地層[ちそう, chisou] (n) stratum; geological formation; layer; bed (coal, gravel, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

grave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
คอขาดบาดตาย[adj.] (khøkhātbātt) EN: very serious ; critical ; in grave danger ; extremely dangerous ; a matter of life and death FR: critique
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreu) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately FR: solennel ; digne ; majestueux
กุฏิ[n.] (kut) EN: mortuary ; grave FR: caveau [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
หลุมฝังศพ[n. exp.] (lum fang so) EN: grave ; tomb FR: tombe [f] ; sépulture [f] ; tombeau [m]
หลุมศพ[n. exp.] (lum sop) EN: grave ; tomb ; sepulcher FR:
มหันต-[pref.] (mahanta-) EN: serious ; grave FR:
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
หนัก[adj.] (nak) EN: grave ; serious ; important FR: grave ; sérieux
หนักหนา[adj.] (naknā) EN: critical ; grave ; serious ; severe FR:
เงียบมาก[adj.] (ngīep māk) EN: quiet as a grave ; as quiet as a grave FR:
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsion from the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
แพ้ภัยตัว[v.] (phaēphaitūa) EN: dig one' s own grave FR:
แพ้ภัยตัวเอง[v.] (phaēphai tū) EN: dig one' s own grave FR:
ภัยแล้ง[n. exp.] (phai laēng) EN: severe drought FR: grave sécheresse [f] ; sévère sécheresse [f]
ร้ายแรง[adj.] (rāiraēng) EN: serious ; grave ; severe ; gross ; dangerous FR: grave ; critique
โรคร้าย[n. exp.] (rōk rāi) EN: serious illness FR: maladie grave [f]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious FR: grave ; sérieux ; sévère
สาหัสสากรรจ์[adj.] (sāhatsākan) EN: critical ; grave ; extremely serious ; very severe ; grievous FR:
สากรรจ์[adj.] (sākan) EN: critical ; grave ; serious FR:
เสียงต่ำ[n. exp.] (sīeng tam) EN: FR: son grave [m]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
ถมึงทึง[adj.] (thameungthe) EN: grave ; solemn ; serious ; angry looking ; dour ; sullen ; lowering FR: violent
ทำงานหนักมาก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work oneself to death ; work oneself into the grave FR:
ที่ฝังศพ[n. exp.] (thī fang so) EN: grave ; cemetery ; burial ground FR: cimetière [m] ; crématorium [m]
ถุลลัจจัย[n.] (thunlatjai) EN: grave offence ; serious transgression FR:
ตรึงเครียด[v. exp.] (treung khrī) EN: be serious; be sober ; look grave FR:
วิกฤต = วิกฤติ[adj.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous ; grave FR: critique ; dangereux ; grave
ยมโลก[n.] (yommalōk) EN: the world of the God of Death ; world of the Dead ; Hades ; hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave FR: enfer [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition FR: se trouver dans un état grave
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n. exp.] (chang kaesa) EN: sculptor FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างสลัก[n. exp.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit FR: gravillon [m]

grave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bootsgrab {n}boat grave
Grabschändung {f}desecration of a grave
Familiengrab {n}family grave
Flachgrab {n}flat grave
Galeriegrab {n}gallery grave
Grabesruhe {f}peace of the grave
Grabesstille {f}silence of the grave
Gravis {m}; Accent grave
Urnengrab {n}urn grave
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit)
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease
Bitumenkies {m}asphalt-coated gravel
Grabhügel {m}burial mound; grave-mound
Baukies {m}construction gravel
Kupferstecher {m}copperplate engraver
Totengräber {m}gravedigger
Elektroschreiber {m}electric engraver
Grabbeigaben {pl}grave goods
Grabräuber {m}grave robber
Graveur {m} | Graveure
ernst; feierlich; gemessen; würdig; wichtig {adj} | ernster | am ernstestengrave | graver | gravest
Kiesbank {f}gravel bank
Kiesbeton {m}gravel concrete
Kiesbett {n}gravel bed
Kiesgrube {f}gravel pit
Kiessand {m}gravel sand
Kiesweg {m}gravel walk
Kieswerk {n}gravel plant
(schmaler) Schotterweg {m}gravel path
Kieselboden {m}gravelly soil
Götzenbild {n}graven image
Seuchengrab {n}plague grave; plague burial pit
Rheintalschotter {m} [geol.]Rhine valley gravel deposit
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grave
Back to top