ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glut*, -glut-

glut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glut (n.) ปริมาณมากเกินต้องการ See also: จำนวนเหลือเฟือ Syn. overabundance, overflow Ops. deficiency, lack
glut (vt.) ป้อนให้เกินความต้องการ See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ Syn. devour, gorge Ops. nibble
glut with (phrv.) กินหรือดื่มจนล้นด้วย See also: เติมหรือใส่มากเกินไปด้วย Syn. saturate with
glutamate (n.) ผงชูรส
gluten (n.) โปรตีนจากข้าว See also: กลูเตน
glutinous (adj.) เหนียว See also: เหมือนกาว Syn. mucus, vicid
glutinous rice (n.) ข้าวเหนียว
glutted (adj.) เต็มอิ่ม See also: เต็มเปี่ยม, แน่น Syn. satiated
glutton (n.) คนตะกละ See also: คนโลภ Syn. gourmand, epicure
gluttonize (vi.) ตะกละ
gluttonize (vt.) ตะกละ
gluttonous (adj.) ตะกละ See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ Syn. greedy, hungry
gluttony (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. excesses, immoderation
English-Thai: HOPE Dictionary
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill
gluteal(กลู'ที่อัล) adj. เกี่ยวกับตะโพกหรือก้น
glutinous(กลู'ทะนัส) adj. เกี่ยวกับการ,คล้ายกาว,เหนียว., See also: glutinousness,glutinosity n., Syn. sticky
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
English-Thai: Nontri Dictionary
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
glutinous(adj) เหนียว,เหมือนแป้งเปียก,คล้ายกาว
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glutชิ้นเสริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gluteal-แก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glutenกลูเทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glutinous; viscidเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glutamateกลูตาเมต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gluteal Foldก้นย้อย, [การแพทย์]
Glutenกลูเตน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวหลาม (n.) glutinous rice roasted in bamboo joints
ข้าวหลามตัด (n.) glutinous rice with coconut milk
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
จะกละจะกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ขนมแป้งจี่ (n.) kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar
คำติดต่อ (n.) agglutinative word See also: connecting word
ผงชูรส (n.) monosodium glutamate See also: seasoning powder, gourmet powder
ภาษาคำติดต่อ (n.) agglutinative language
ภาษาติดต่อคำ (n.) agglutinative language Syn. ภาษาคำติดต่อ
มูน (v.) add coconut juice to glutinous rice See also: mix coconut cream with steaming glutinous rice Syn. ทา
แป้งจี่ (n.) kind of sweetmeat made of glutinous rice, coconut, salt and sugar Syn. ขนมแป้งจี่
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต (n.) sodium hydrogen glutamate Syn. ผงชูรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในฮอทเตนทอตซะอีก เอาแต่โอ้อวดคนอื่น
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์
Check out these glutes. Rock-hard, baby.ดูกล้ามก้นซะก่อน รัดแน่นเลยที่รัก
He was touched with an awful gluttony.เขาถูกสัมผัสโดยความหิวกระหาย (1 ในบาปทั้ง 7)
Of gluttony and lust.ของความตะกละ กับราคะเลยนี่
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ
Hey, why don't you work on my glutes a little bit?เฮ้ ทำไมนายไม่มามีธุระกับฉันล่ะ
We're working on a strain of influenza, specifically how the hemagglutinin protein fuses the viral envelope with the vacuole's membrane.เรากำลัง กรองเอาเฉพาะไข้หวัดใหญ่ออก โดยเฉพาะ จะทำยังไงให้โปรตีนhemagglutinin รวมกับไวรัสที่หุ้ม
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ
It's a gluten-free neruda cranberry walnut bread.มันคือแป้งเปียกกลูเทิล\เนรูดาร์ขนมปังวอลนัทแครนเบอร์รี่..

glut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝集[níng jí, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, 凝集] agglutination
凝集素[níng jí sù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 凝集素] agglutinin
普通赤杨[pǔ tōng chì yáng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 普通赤杨 / 普通赤楊] alder tree (Alnus glutinosa)
[shǔ, ㄕㄨˇ, 黍] broomcorn millet; glutinous millet
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
[chán, ㄔㄢˊ, 嚵] gluttonous; greedy
谷氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, 谷氨酸 / 穀氨酸] glutamic acid (Glu), an amino acid
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, 老饕] glutton
谷氨酰胺[gǔ ān xiān àn, ㄍㄨˇ ㄢ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, 谷氨酰胺] glutamine (Gln), an amino acid
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, 贪吃 / 貪吃] gluttony
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, 贪吃者 / 貪吃者] glutton
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
[chán, ㄔㄢˊ, 馋 / 饞] gluttonous; greedy
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, 贪食 / 貪食] greedy; glutton
味精[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, 味精] monosodium glutamate (MSG)
凝集的[níng jí de, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄉㄜ˙, 凝集的] agglutinative
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, 糯米] polished glutinous rice
黏米[nián mǐ, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄧˇ, 黏米] sticky rice; glutinous rice
黏糊[nián hu, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ˙, 黏糊] sticky; glutinous; slow-moving
[nián, ㄋㄧㄢˊ, 黏] to stick; sticky; glutinous; glue

glut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
グルタチオン[, gurutachion] (n) glutathione
グルタミン[, gurutamin] (n) glutamine
グルタミン酸[グルタミンさん, gurutamin san] (n) glutamic acid
グルタミン酸ソーダ[グルタミンさんソーダ, gurutamin san so-da] (n) monosodium glutamate; MSG
グルタミン酸ナトリウム[グルタミンさんナトリウム, gurutamin san natoriumu] (n) (See グルタミン酸ソーダ) monosodium glutamate; MSG; sodium glutamate
グルテリン[, guruterin] (n) glutelin
グルテン[, guruten] (n) gluten
グルテンミール[, gurutenmi-ru] (n) gluten meal
もち米;糯米;餅米[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice
上新粉;上糝粉[じょうしんこ, joushinko] (n) top-grade rice flour made from non-glutinous rice
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P)
健啖[けんたん, kentan] (adj-na,n) gluttony; voracity
健啖家[けんたんか, kentanka] (n) glutton; gormandizer; gormandiser
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination
凝集反応[ぎょうしゅうはんのう, gyoushuuhannou] (n) agglutination reaction
凝集素[ぎょうしゅうそ, gyoushuuso] (n) agglutinin
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
味の素[あじのもと, ajinomoto] (n) (1) {food} monosodium glutamate (brand name); MSG; (2) Ajinomoto (Japanese food additive company); (P)
大食[たいしょく, taishoku] (n,vs,adj-no) gluttony
大食い[おおぐい, oogui] (adj-na,n) gluttony
大食らい[おおぐらい, oogurai] (adj-na,n) glutton
大食漢[たいしょくかん, taishokukan] (n) great eater; glutton
屈狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou
強飯[ごうはん, gouhan] (n) glutinous rice with red beans (eaten on celebratory occasions); mochi rice with red beans
御目出糖[おめでとう(uK), omedetou (uK)] (n) Japanese sweets made with glutinous rice and azuki bean paste
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit
泥目[どろめ;ドロメ, dorome ; dorome] (n) (uk) gluttonous goby (Chasmichthys gulosus)
癒合[ゆごう, yugou] (n,vs) agglutination; adhesion
癒着[ゆちゃく, yuchaku] (n,vs,adj-no) (1) adhesion (medical); conglutination; (2) collusion; collusive relationship; (P)
粘つく;粘付く[ねばつく, nebatsuku] (v5k) (See 粘粘) to be sticky; to be stringy; to be glutinous
粘着剤[ねんちゃくざい, nenchakuzai] (n,adj-na) adhesive; agglutinant; pressure sensitive adhesive
[うる;うるち, uru ; uruchi] (n) (うるち refers only to rice) (See 糯) nonglutinous grain (not sticky enough to make mochi rice cakes)
粳粟[うるあわ, uruawa] (n) (See 糯粟) non-glutinous millet
[もち, mochi] (n) (See 粳) mochi (glutinous rice or other grain, sticky enough to make mochi rice cakes)
紹興酒[しょうこうしゅ;シャオシンチュウ;シャオシンチュー, shoukoushu ; shaoshinchuu ; shaoshinchu-] (n) shaoxingjiu (Chinese alcohol made from rice or glutinous millet) (chi
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion
膠着剤[こうちゃくざい, kouchakuzai] (n) adhesion; agglutination

glut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself FR:
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
จะกลาม[adj.] (jaklām) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; crowded ; packed ; glutted ; jam-packed FR: saturé ; surchargé ; congestionné
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēn) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice FR:
ขนมต้ม[n. exp.] (khanom tom) EN: boiled glutinous rice balls FR:
ข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (khāojao khā) EN: white non-glutinous rice FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice ; sweet fermented glutinous rice FR: riz glutineux fermenté [m]
ข้าวนึ่ง[n. exp.] (khāo neung) EN: sticky rice ; glutinous rice FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียว[n.] (khāonīo) EN: sticky rice ; glutinous rice FR: riz glutineux [m] ; riz gluant [m]
ข้าวเหนียวดำ[n. exp.] (khāonīodam ) EN: black glutinous rice ; black sticky rice FR:
ข้าวเหนียวเขียวงู[n. exp.] (khāonīo khī) EN: glutinous rice FR:
ข้าวเหนียวลืมผัว[n. exp.] (khāonīo leū) EN: luem pua glutinous rice FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: glutinous rice with shrimp FR:
ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: glutinous rice with dried fish FR:
ข้าวเปลือกเจ้า[n. exp.] (khāopleūak ) EN: non-glutinous rice in the husk FR:
ข้าวต้มมัด[n. exp.] (khāotom mat) EN: glutinous rice steamed in banana leaf ; steamed glutinous rice cakes with banana FR:
ข้าวต้มผัด[n. exp.] (khāotom pha) EN: glutinous rice wrapped in banana ; glutinous rice wrapped in leaves and steamed FR: riz gluant dans une feuille de bananier [m]
คนตะกละ[n. exp.] (khon takla) EN: glutton FR: glouton [m] ; goinfre [m]
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness FR: consistance [f]
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
กลูตาเมต[n.] (klūtāmēt) EN: glutamate FR: glutamate [m]
กลูตามิก[X] (klūtāmik) EN: glutamic FR:
กลูตาไธโอน = กลูต้าไธโอน[n.] (klūtāthai-ō) EN: glutathione FR:
กลูเตน[n.] (klūtēn) EN: gluten FR: gluten [m]
กระติบ ; กระติ๊บ [n.] (kratip) EN: kratip ; bamboo container [for holding cooked glutinous rice] FR: [récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux]
กรดกลูตามิก[n. exp.] (krot klūtām) EN: glutamic acid FR: acide glutamique [m]
โมโนโซเดียมกลูตาเมต [n. exp.] (mōnōsōdīem ) EN: monosodium glutamate ; sodium glutamate ; MSG FR: monosodium de glutamate [m]
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:
มูน[v.] (mūn) EN: add coconut juice to glutinous rice FR:
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
น้ำรัก[n.] (nāmrak) EN: resin from Gluta and Rhus genus FR:
เหนียว[adj.] (nīo) EN: sticky ; glutinous FR: gluant ; glutineux ; collant
แป้งข้าวเจ้า[n. exp.] (paēng khāoj) EN: white non-glutinous rice flour ; rice flour FR: farine de riz [f] ; fécule de riz [f]
แป้งเข้าเหนียว[n. exp.] (paēng khao ) EN: glutinous rice flour FR: farine de riz glutineux [f]

glut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zöliakie {f}; Sprue (Unverträglichkeit von Gluten) [med.]Coeliac disease; Coeliac condition; celiac disease
Glutamin {n} [biochem.]Glutamine
Glutaminsäure {f} [biochem.]Glutamic Acid
glutenfrei {adj}glutenfree
agglutinierend; verklebend; zusammenballend {adj}agglutinative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glut
Back to top