ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flimsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flimsy*, -flimsy-

flimsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flimsy (adj.) บางและฉีกขาดง่าย Syn. gossamer, thin, gauzy Ops. thick, opaque
flimsy (adj.) ไม่แข็งแรง See also: ง่อนแง่น Syn. fragile, frail, rickety Ops. firm, strong
flimsy (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ Syn. unconvincing, weak, inadequate Ops. serious
English-Thai: HOPE Dictionary
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
English-Thai: Nontri Dictionary
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's pretty flimsy evidence.นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดี
You've got a flimsy alibi.ข้ออ้างที่อยู่คุณแย่มาก
Now someone with your influence can make the D.A. suddenly realize what a flimsy case they have.ตอนนี้ ใครบางคนใต้อาณัติของคุณ สามารถทำให้สำนวนอ่อน หลักฐานที่มีอยู่ ขาดความน่าเชื่อถือ
You're the glue of my very flimsy lie.คุณคือตัวเชื่อม ของเรื่องราวโกหกของฉัน
You're a flimsy excuse to be shirtless, wearing silk underwear.แต่ใส่กางเกงในผ้าไหมแทน ผิดแต่ก็ด้วยความยินดี
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา
Well, I don't wanna scare any small children who may be listening, but it's a little-known fact that Gotham city is built on a bunch of flimsy plates stuck together."ข่าวด่วน - ด็อกเตอร์ควิเวอร์ส" ผมไม่อยากทำให้เด็กเล็กที่ฟังอยู่ตกใจ
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง
Uh, the fact remains, the evidence here is flimsy.ยังไงก็ตามที ความคิดก็ยังเหมือนเดิม
I don't know, man. This feels kind of flimsy.ผมไม่รู้สิพวก ถังใบนี้รูสึกจะบาง
Well, I'll admit it's kind of flimsy, but until I got something better...ฉันยอมรับว่ามันออกจะเชื่อถือไม่ได้ แต่จนกระทั่งฉันมีอย่างอื่นที่ดีกว่า
The evidence against her is very flimsy, and we're getting her some hotshot defense attorney.หลักฐานอ่อนมาก และพวกเราจะจ้างทนายที่เก่งกาจให้เธอ

flimsy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
薄っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow
薄っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See 薄っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow

flimsy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy FR: fragile ; frêle
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible

flimsy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwach {adj} | schwächer | am schwächstenflimsy | flimsier | flimsiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flimsy
Back to top