ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freshly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freshly*, -freshly-

freshly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freshly (adv.) เมื่อเร็วๆนี้ See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ Syn. newly, recently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรุงใจ (adv.) freshly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would, deb, but I'm already freshly bageled.ก็อยากนะ เด็บ แต่ฉันเพิ่งกินเบเกิลไปน่ะ
Behind these freshly painted wallsBehind these freshly painted walls
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ
Yeah, I sent him some freshly cut flowers, little pink roses. I sent him a handmade card.โทรแล้ว ผมส่งดอกไม้ไปแล้ว กุหลาบสีชมพู พร้อมโปสการ์ดทำเอง
A disobedient slave, freshly corrected.ข้าเพิ่งจะสั่งสอน ทาสที่ไม่เชื่อฟังไป
"And I want a freshly cut lemon in my iced tea not some dried-out thing that's been sitting around all day.""และฉันอยากได้มะนาว ฝานสดๆ ลงในชาเย็น" ไม่ใช่อะไรที่ดูแห้งๆที่วางอยู่รอบๆทั้งวัน
You find so much as a freshly chewed piece of gum, you radio me immediately.พวกคุณต้องหาให้ได้มากที่สุด อย่างหมากฝรั่งที่เพิ่งเคี้ยวไป
So with any luck, you'll be freshly compelledดีจัง แม่จะได้มีอิสระ
Amateurs. Here he is, freshly bathed, clean as a whistle, and ready for bed.มือสมัครเล่น มาแล้วๆ อาบน้ำหอมสดชื่นเลยล่ะ
There's a stack of freshly made waffles in the middle of the forest.มีกองวาฟเฟิลทำใหม่ๆ วางอยู่กลางป่าเนี่ยนะ
♪ that's the sound of freshly fallen snow ♪# that's the sound of freshly fallen snow #
The air is choked with soot and the streets reek... of freshly hurled chamber pots.ถนนอบอวลไปด้วยกลิ่นฉี่ที่สาดออกมาจากโถ

freshly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)

freshly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else
剃立て[すりたて;そりたて, suritate ; soritate] (exp) clean shaven; freshly shaven
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P)
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce)
新鋭[しんえい, shin'ei] (adj-na,n,adj-no) freshly picked; newly produced; (P)
早蕨[さわらび, sawarabi] (n) (See 蕨) freshly budded bracken
焼き立て;焼きたて[やきたて, yakitate] (adj-no) fresh made; freshly baked; freshly roasted
煮端;煮ばな;煮花[にばな, nibana] (n) (obsc) freshly brewed, aromatic tea
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses
萌葱;萌黄;萠黄[もえぎ;もよぎ(ok), moegi ; moyogi (ok)] (n) (See 萌黄色) light yellowish green; color of a freshly sprouted onion
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上がり花[あがりばな, agaribana] (n) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops)
散茶[さんちゃ, sancha] (n) (1) powdered tea; (2) freshly-brewed, aromatic tea
新た[あらた, arata] (adj-na,n) (1) new; fresh; novel; (adv) (2) newly; freshly; re-; (P)
汲み立て[くみたて, kumitate] (n,adj-no) freshly-drawn

freshly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently FR:
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly FR:
จรุงใจ[adv.] (jarungjai) EN: freshly FR:
ไข่สด[n. exp.] (khai sot) EN: fresh egg ; fresh laid egg ; freshly laid egg FR: oeuf frais [m]
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly FR:
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freshly
Back to top