ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breath*, -breath-

breath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breath (n.) ลมหายใจ
breath (n.) การหายใจ Syn. respiration
breath (n.) การพูดเป็นนัยๆ
breath in (vi.) หายใจเข้า See also: สูด, ดม Ops. exhale
breathable (adj.) ซึ่งมีลมหายใจผ่านได้
breathalyse (vt.) ตรวจวัดระดับอัลกอฮอล์ของผู้ขับขี่
breathalyser (n.) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
Breathalyzer (n.) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ
breathe (vi.) หายใจ See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breathe again (phrv.) รู้สึกปลอดภัย See also: ปลอดภัย
breathe fresh life into (vt.) ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว See also: ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Syn. revitalize
breathe in (phrv.) สูดอากาศเข้าไป See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into (phrv.) สูด See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
breathe new life into (idm.) ทำให้มีชีวิตชีวา
breathe of (phrv.) เผยความลับ See also: พูดหรือบอกสิ่งที่ไม่ควรพูด
breathe on (phrv.) มีความคิดที่แย่หรือไม่ดีเกี่ยวกับ Syn. breathe upon
breathe out (phrv.) ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
breathe out (phrv.) พ่นควันออก (ด้วยการหายใจ)
breathe out (phrv.) เปล่งเสียง See also: พูด
breathe upon (phrv.) หายใจรด (บางสิ่ง) Syn. breathe on
breathe upon (phrv.) มีความคิดที่แย่หรือไม่ดีเกี่ยวกับ Syn. breathe on
breather (n.) การพักผ่อนระยะสั้น Syn. break
breathing (n.) กระบวนการหายใจ
breathing (n.) การหายใจ Syn. respiration
breathless (adj.) หายใจลำบาก
breathtaking (adj.) ซึ่งตื่นเต้นยินดีอย่างมาก
breathy (adj.) ซึ่งร้องเพลงหรือพูดมีเสียงลมหายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
breathableadj. เหมาะที่จะสูดหายใจเข้าไปได้
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง,ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathlessadj. ขาดลมหายใจ,ขาดใจตาย,หอบ,ไม่มีลม,ไม่เคลื่อนไหว,อยู่นิ่ง,ทำให้หายใจขัด, See also: breathlessness n. ดูbreathless
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
breathyadj. มีลมหายใจออกมากผิดปกติ,มีเสียงลมหายใจ, See also: breathiness n. ดูbreathy
English-Thai: Nontri Dictionary
breath(n) ลมหายใจ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
breathless(adj) หอบ,ไม่หายใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breath-Sound, Vesicularเสียงหายใจแบบเวสซิคุลา [การแพทย์]
Breathingการหายใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
เต้าแคน (n.) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ See also: middle part of Laosian reed mouth-organ
ปราณ (n.) breath See also: respiration Syn. ลมหายใจ, ลมปราณ
ลม (n.) breath See also: respiration, inhalation Syn. ลมหายใจ
ลมปราณ (n.) breath Syn. ลมหายใจ
ลมหายใจ (n.) breath Syn. ลมปราณ
ขาดใจตาย (v.) breath one´s last See also: collapse, faint to death, die, fall Syn. สิ้นใจตาย
สิ้นใจตาย (v.) breath one´s last See also: collapse, faint to death, die, fall
หายใจ (v.) breathe
การสูบ (n.) breathe (something) in See also: smoking, inhaling and exhaling
กระเเหม็บ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, แขม็บๆ
แขม็บ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ, แขม็บๆ
แขม็บๆ (adv.) breathe weakly Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ
น่าตกใจ (adj.) breathtaking See also: startling, astounding, astonishing
น่าใจหาย (adj.) breathtaking See also: startling, astounding, astonishing Syn. น่าตกใจ
กระหืดกระหอบ (v.) feel breathless See also: be out of breath, gasp Syn. หอบ
กลั้นลมหายใจ (v.) hold one´s breath See also: catch one´s breath, bate one´s breath Syn. กลั้นหายใจ
กลั้นหายใจ (v.) hold one´s breath See also: bate one´s breath, catch one´s breath Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ Ops. ถอนหายใจ
กลั้นใจ (v.) hold one´s breath See also: bate one´s breath, catch one´s breath Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just take a deep breathแค่หายใจลึกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่'
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง
Nothing's worse than a breath without odourที่เลวกว่าของไม่มีสิ่งใดกว่ากลิ่น breath without
"The Breath of God only the penitent man will pass.""ลมหายใจของพระเจ้า... ...เฉพาะผู้ที่รู้สึกผิดเท่านั้น ถึงจะผ่านได้.."
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน
I feel the icy breath of death upon my neck.ฉันรู้สึก ลมหายใจอันเย็นเยือกมาจุกอยู่ที่คอ.
Frog's breath will overpower any odor.ลมหายใจกบ มีพลังกลบกลิ่นต่างๆ ได้
It's building up with every breath we take.-เครื่องฟอกในยานอีเวนฮอร์ไรซั่น ก็ไม่ทำงาน
You've never held your best friend's head in your lap... and watch him gasp his last breath lookin' to you for help.ไม่เคยประคองหัวเพื่อนเอาไว้ในมือ ดูเขาค่อยๆ หมดลมโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้
No breath will escape your lips, no tears your eyes.จะไม่มีแม้ลมหายใจเล็ดลอดจากริมฝีปาก ไม่มีหยดน้ำตาออกจากดวงตา

breath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
口臭[kǒu chòu, ㄎㄡˇ ㄔㄡˋ, 口臭] bad breath; halitosis
[xū, ㄒㄩ, 呴] breathe on; yawn; roar
呼吸[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, 呼吸] breathe
[yóng, ㄩㄥˊ, 喁] breathing (of fish)
气喘喘[qì chuǎn chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄔㄨㄢˇ, 气喘喘 / 氣喘喘] breathless
气息[qì xī, ㄑㄧˋ ㄒㄧ, 气息 / 氣息] breath
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, 气管痉挛 / 氣管痙攣] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm
[yì, ㄧˋ, 豷] breathing of pigs
鼻息[bí xī, ㄅㄧˊ ㄒㄧ, 鼻息] breath
[xǔ, ㄒㄩˇ, 喣] to breathe upon
[xū, ㄒㄩ, 欨] to blow or breathe upon to smile
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 密闭式循环再呼吸水肺系统 / 密閉式循環再呼吸水肺系統] closed-circuit rebreather scuba (diving)
[hē, ㄏㄜ, 呵] expel breath; my goodness
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
屏息[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, 屏息] hold one's breath
屏气[bǐng qì, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 屏气 / 屏氣] hold one's breath
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 一口气 / 一口氣] one breath; in one breath
[yì, ㄧˋ, 唈] palpitation; short breathing
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 气流 / 氣流] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft)
呼吸器[hū xī qì, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 呼吸器] ventilator (artificial breathing apparatus used in hospitals)

breath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P)
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
一気飲み;イッキ飲み[いっきのみ(一気飲み);イッキのみ(イッキ飲み), ikkinomi ( ikki nomi ); ikki nomi ( ikki nomi )] (n,vs) (See 一気に飲む) chugging an entire drink without stopping to take a breath
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
吐く息[はくいき, hakuiki] (n) exhaled air; one's breath
固唾をのむ;固唾を飲む;固唾を呑む[かたずをのむ, katazuwonomu] (exp,v5m) to hold one's breath (in fear, anxiety, etc.)
息を切らす[いきをきらす, ikiwokirasu] (exp,v5s) to be out of breath
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away
息を殺す[いきをころす, ikiwokorosu] (exp,v5s) to hold one's breath; to catch one's breath
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath
気功[きこう, kikou] (n) breathing exercise; breath control; spirit cultivation; chi kung; qigong
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
無駄口をたたく;無駄口を叩く[むだぐちをたたく, mudaguchiwotataku] (exp,v5k) to chatter pointlessly; to waste one's breath
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
エアブリージングエンジン[, eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
スキューバ(P);スクーバ[, sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P)
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh
タンクブリージング[, tankuburi-jingu] (n) (scuba) tank breathing
ノーブレ;ノブレー[, no-bure ; nobure-] (n) swimming without breathing (wasei
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down)
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一息入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp,v1) (See 一息) to take a breather
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
休息時間[きゅうそくじかん, kyuusokujikan] (n) recess; break; breathing spell
半閉鎖式リブリーザー[はんへいさしきリブリーザー, hanheisashiki riburi-za-] (n) semiclosed rebreather
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation
口臭[こうしゅう, koushuu] (n) bad breath; halitosis
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P)
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P)

breath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation FR: inhalation [f]
อึดใจ[v.] (eutjai) EN: hold one's breath FR:
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment ; the time one's breath can be held FR:
เฮือกสุดท้าย[n.] (heūaksutthā) EN: last breath ; last gasp FR:
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath ; breathe heavily FR:
กลั้นหายใจ[v. exp.] (klan hāijai) EN: hold (one's) breath FR: retenir sa respiration
กลั้นใจ[v.] (klanjai) EN: hold one' s breath FR: retenir sa respiration
กลั้นลมหายใจ[v. exp.] (klan lom hā) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
กลิ่นปาก[n. exp.] (klin pāk) EN: bad breath FR: mauvaise haleine [f]
กลิ่นปากสุนัข[n. exp.] (klin pāk su) EN: dog breath FR:
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrah) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping FR: essoufflé ; haletant
กระซิบกระซาบ[v.] (krasipkrasā) EN: tell under one's breath ; inform privately FR: chuchoter
ลมหายใจ[n.] (lomhāijai) EN: breath ; respiration FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
ลมปราณ[n.] (lomprān) EN: breath FR: souffle [m]
เหม็นปาก[v. exp.] (men pāk) EN: have bad breath FR: avoir une mauvaise haleine
มีกลิ่นปาก[v. exp.] (mī klin pāk) EN: have bad breath ; have halitosis FR:
เหนื่อยหอบ[v. exp.] (neūay høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff FR: haleter
ปากเหม็น[n. exp.] (pāk men) EN: bad breath FR: mauvaise haleine [f]
ปราณ[n.] (prān) EN: breath FR: souffle [m] ; respiration [f] ; soupir [m]
เสียน้ำลาย[v. exp.] (sīa nāmlāi) EN: waste one's breath FR:
เสียงกรน[n. exp.] (sīeng kron) EN: snore ; breath with a hoarse ; noise while sleeping FR: ronflement [m]
เต้าแคน[X] (taokhaēn) EN: depressed area for blowing the breath on a Thai reed organ FR:
ถอนใจใหญ่[v.] (thønjaiyai) EN: have a deep sigh ; take a deep breath ; sigh deeply ; give a big sigh FR:
ตี่[n.] (tī) EN: [a game consisting in holding one's breath while running] ; [children's outdoor running game] FR:
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
อปนาสนะ[n.] (apanāsana) EN: breathing pose FR:
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe FR: respirer
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūa) EN: breathe heavily FR:
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai ) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out FR: expirer ; exhaler
หายใจระรวย[v. exp.] (hāijai rarū) EN: breathe faintly FR:
หายใจร่อแร่[v. exp.] (hāijai røra) EN: breathe feebly ; breathe one's last FR:
กายสังขาร[n.] (kāiyasangkh) EN: bodily formation (i.e. in-breath and out-breath) FR:
แขม็บ[v.] (khamaep) EN: breathe faintly ; gasp ; pant FR:
แขม็บ ๆ = แขม็บๆ[v. exp.] (khamaep-kha) EN: breathe weakly FR:
ขาดใจ[v.] (khātjai) EN: stop breathing ; expire ; die ; succomb FR: expirer
กระแหม็บ ; กระแหม็บ ๆ = กระแหม็บๆ ; [กระแหมบ][X] (kramaep ; k) EN: breathing weakly FR:

breath ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer {prp; +Dativ} (räumlich) | außer Sicht | außer Atemout of | out of sight | out of breath
Atmen {n}breathing
Atemlosigkeit {f}breathlessness
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator
Atemübung {f}breathing exercises
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
atemlos {adj}breathless
atemlos {adv}breathlessly
Beatmung {f}breathing
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test
Kiemenatmung {f}gill breathing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breath
Back to top