ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belt*, -belt-

belt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belt (n.) เข็มขัด See also: สายคาดเอว
belt (n.) สายพาน
belt (n.) สายรัดที่นั่ง
belt (vt.) คาดเข็มขัด See also: ใช้สายคาดผูก Syn. fasten
belt (vt.) ฟาด (ไม่เป็นทางการ) See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย) Syn. slap, thump
belt (n.) สายคาดแสดงตำแหน่ง
belt along (phrv.) แล่นไปตาม (ถนน) (คำไม่เป็นทางการ)
belt down (phrv.) รีบไปตาม (ถนน) See also: จ้ำไปตามถนน
belt out (phrv.) รีบออกไปข้างนอก (คำไม่เป็นทางการ)
belt out (phrv.) ร้องเพลงเสียงดัง See also: เล่นเพลงเสียงดัง
belt up (phrv.) รีบไปถึง See also: จ้ำไปถึง
belt up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่าส่งเสียงดัง, เบาเสียงหน่อย, หุบปาก, เงียบๆหน่อย Syn. shut up
belt up (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. buckle up, strap in
belted (adj.) ซึ่งคาดเข็มขัด
beltway (n.) ถนนวงแหวน
English-Thai: HOPE Dictionary
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
belted(เบล'ทิด) adj. ซึ่งมีสายคาด,มีแถบสี
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
beltlinen. เส้นสะเอวของเสื้อผู้หญิง,เส้นเอว
English-Thai: Nontri Dictionary
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
belt๑. สายพาน๒. เข็มขัดรัดหน้ายาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belt Channelเส้นเข็มขัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายกระเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกะเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
คาด (v.) belt See also: gird, girdle, strap, buckle Syn. รัด
คาดเข็มขัด (v.) belt See also: fasten one´s seat belt Ops. ถอดเข็มขัด
ปั้นเหน่ง (n.) belt See also: girdle Syn. เข็มขัด
รัด (v.) belt See also: gird, girdle, strap, buckle Syn. พัน, กอดรัด Ops. คลาย
สายรัดเอว (n.) belt See also: girdle
เข็มขัด (n.) belt See also: girdle Syn. สายรัดเอว
กร่าย (n.) kind of knitting belt
กายพันธน์ (n.) waist´s belt See also: belt, waist-band, girdle
มีดเหน็บ (n.) small knife carried as a weapon behind the belt
รัดเข็มขัด (v.) tighten one´s belt
เข็มขัดนิรภัย (n.) seat belt See also: safety belt
แนวป่า (n.) forest belt
แนวไพร (n.) forest belt Syn. แนวป่า
ไม่ยุติธรรม (v.) under the belt Ops. ยุติธรรม
ไม่เป็นธรรม (v.) under the belt Syn. ไม่ยุติธรรม Ops. ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to tighten your beltคุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... that I get a belt out of you?♪... ฉันถึงต้องได้ความคึกจากเธอ ♪
On his belt line there's a hollow tube.บนสายรัด จะมีท่อเล็กๆ อยู่
Goddamnit, get your belt on that fast! Where's the first-aid kit?ทำเข็มขัดที่รวดเร็วว่า ในกรณีที่ชุดปฐมพยาบาลที่ไหน
He used to just put a wrench, a stick and a belt on the table. - Just say, "Choose."บางทีเขาก็เอา กุญแจปากตาย ไม้ เข็มขัด วางไว้ที่โต๊ะ แล้วให้เลือก
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ
Keep your seat belt fastened while seated, as we may hit more turbulence.แต่กรุณาคาดเข็มขัดไว้ก่อน เพื่อเราจะต้องเจอกับหลุมอากาศอีก ขอบคุณ
Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign.ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ตอนนี้กัปตันปิดสัญญาณรัดเข็มขัดแล้ว
The captain has turned off the fasten seat belt sign.ท่านผู้โดยสายค่ะ ตอนนี้กัปตันปิดสัญญาณรัดเข็มขัดแล้ว
The captain has turned on the fasten seat belt sign.กัปตันได้เปิดสัญญาณรัดเข็มขัดแล้ว
Jackie, you got your seat belt on? Watch this.แจ็คกี้ คาดเข็มขัดอยู่รึเปล่า ระวังนะ จับให้แน่น
It's always the belt first for some reason.แต่คิดว่าตัวเองชนะไว้ก่อน เพราะอะไรไม่รู้
She wore a maternity belt around.เจนนี่ใส่เข็มขัดรัดท้องไว้ตลอด

belt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, 小行星带 / 小行星帶] asteroid belt between Mars and Jupiter
皮带运输机[pí dài yùn shū jī, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 皮带运输机 / 皮帶運輸機] belt conveyor
沉积带[chén jī dài, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄉㄞˋ, 沉积带 / 沉積帶] sedimentary belt (geol.)
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
带子[dài zi, ㄉㄞˋ ㄗ˙, 带子 / 帶子] band; belt
腰带[yāo dài, ㄧㄠ ㄉㄞˋ, 腰带 / 腰帶] belt
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 传送带 / 傳送帶] conveyor belt
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 瑢] gem ornaments for belts
带鱼[dài yú, ㄉㄞˋ ㄩˊ, 带鱼 / 帶魚] hairtail (fish); beltfish
勒紧裤带[lēi jǐn kù dài, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨˋ ㄉㄞˋ, 勒紧裤带 / 勒緊褲帶] to tighten one's belt
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 旋转行李传送带 / 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 行李传送带 / 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
[jū, ㄐㄩ, 琚] ornamental gems for belt
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 裢 / 褳] pouch hung from belt
安全带[ān quán dài, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, 安全带 / 安全帶] seat belt
地震区[dì zhèn qū, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, 地震区 / 地震區] seismic zone; earthquake belt
地震带[dì zhèn dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄉㄞˋ, 地震带 / 地震帶] seismic zone; earthquake belt
地震活动带[dì zhèn huó dòng dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 地震活动带 / 地震活動帶] seismic zone; earthquake belt
皮带[pí dài, ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ, 皮带 / 皮帶] strap; leather belt
传动带[chuán dòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 传动带 / 傳動帶] transmission belt
火山带[huǒ shān dài, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄉㄞˋ, 火山带 / 火山帶] volcanic belt
铅带[qiān dài, ㄑㄧㄢ ㄉㄞˋ, 铅带 / 鉛帶] weight belt
[dì, ㄉㄧˋ, 珶] white jade worn on belt

belt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイドベルト[, insaidoberuto] (n) inside belt
エッジワースカイパーベルト天体[エッジワースカイパーベルトてんたい, ejjiwa-sukaipa-beruto tentai] (n) Edgeworth-Kuiper belt objects
カイパーベルト[, kaipa-beruto] (n) Kuiper belt
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt
ガンベルト[, ganberuto] (n) gun belt
キャッシュベルト[, kyasshuberuto] (n) money belt (wasei
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object
グイッと呷る[グイッとあおる, guitsu toaoru] (exp,v5r) (uk) (vulg) to down another drink; to belt
グリーンベルト[, guri-nberuto] (n) green belt
クロスベルト[, kurosuberuto] (n) crossed belt
チャンピオンベルト[, chanpionberuto] (n) championship belt
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs)
ベルトコンベヤー(P);ベルトコンベアー[, berutokonbeya-(P); berutokonbea-] (n) conveyor belt; belt conveyor; (P)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
吊り出し[つりだし, tsuridashi] (n) sumo winning technique where the opponent is lifted out by his belt
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
寒帯[かんたい, kantai] (n) frigid zone or belt
小惑星帯[しょうわくせいたい, shouwakuseitai] (n) asteroid belt
岩田帯[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt
差し手争い[さしてあらそい, sashitearasoi] (exp) struggling to grab hold of one's opponent's belt with one's dominant hand (sumo)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P)
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo)
烏犀帯[うさいたい, usaitai] (n) (obsc) type of leather belt worn with ceremonial court dress and decorated with a rhinoceros horn
産後サポーター[さんごサポーター, sango sapo-ta-] (n) postpartum pelvic support belt
脱腸帯[だっちょうたい, dacchoutai] (n) hernia truss; hernia belt
シートベルト[, shi-toberuto] (n,vs) seat belt; seatbelt; (P)
ヒゲザメ[, higezame] (n) barbelthroat carpetshark (Cirrhoscyllium expolitum, species from the China Sea)
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata)
ルーズ[, ru-zu] (adj-na) (1) loose (e.g. belt); (2) slovenly; careless; slack; (P)
三尺[さんじゃく, sanjaku] (n) 3 Japanese feet; waistband; belt; cloth girdle
三尺帯[さんじゃくおび, sanjakuobi] (n) waistband; belt; cloth girdle; obi
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n,n-suf,ctr) (6) (See 代・だい・2,代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P)
回転寿司;回転ずし[かいてんずし, kaitenzushi] (n) "conveyor belt" sushi bar; sushi-go-round; sushi train; kaiten-zushi
地震地帯[じしんちたい, jishinchitai] (n) seismic part (zone, belt)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベルトプリンタ[べるとぷりんた, berutopurinta] belt printer
ベルト印字装置[ベルトいんじそうち, beruto injisouchi] belt printer

belt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai) EN: Kuiper belt planet FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle FR:
กันชีพ[n.] (kanchīp) EN: cartridge belt ; sash FR:
คันชีพ[n.] (khanchīp) EN: cartridge belt ; Sam Browne belt FR:
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดเข็มขัด[v. exp.] (khāt khemkh) EN: put on a belt FR: boucler sa ceinture
คาดเข็มขัดนิรภัย[v. exp.] (khāt khemkh) EN: wear a safetry belt FR: boucler la ceinture de sécurité ; attacher la ceinture de sécurité
ขยายเข็มขัด[v. exp.] (khayāi khem) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
เข็มขัด[n.] (khemkhat) EN: belt FR: ceinture [f]
เข็มขัดนิรภัย[n.] (khemkhatnir) EN: seat belt ; safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
เข็มขัดระเบิด[n. exp.] (khemkhat ra) EN: explosive belt ; suicide belt ; suicide vest FR: ceinture explosive [f] ; ceinture d'explosifs [f]
คลายเข็มขัด[v. exp.] (khlāi khemk) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
เครื่องขัด[n. exp.] (khreūang kh) EN: roller ; belt sander FR:
กร่าย[n.] (krāi) EN: knitting belt FR:
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: line ; edge ; belt ; course ; range ; passage FR:
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline FR: orée [f] ; lisière [f]
แนวไพร[n. exp.] (naēo phrai) EN: forest belt FR: ceinture forestière [f]
ปั้นเหน่ง[n.] (panneng) EN: belt FR:
ประคด[n.] (prakhot) EN: priest s waistband ; sash ; belt FR:
ประคดเอว[n.] (prakhot ēo) EN: girdle-cloth ; sash-cloth ; breast-cloth ; monk's belt FR:
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkha) EN: fasten one's belt ; tighten one's belt FR: serrer la ceinture
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkha) EN: tighten one's belt ; economize ; save FR: se serrer la ceinture ; se mettre la ceinture ; économiser
รัดพัสตร์[n.] (ratphat) EN: belt FR:
สะอิ้ง[n.] (sa-ing) EN: costume-jeweled belt FR:
สายพาน[n.] (sāiphān) EN: engine belt ; fan belt FR: courroie de transmission [f]
สายพานลำเลียงกระเป๋า[n. exp.] (sāiphān lam) EN: carrousel ; baggage claim ; luggage belt ; baggage conveyor belt FR: carrousel à bagages [m] ; carrousel [m]
เซฟตี้เบลท์[n. exp.] (sēftī bēl) EN: safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
แถบ[n.] (thaēp) EN: part ; section ; area ; zone ; region ; side ; district ; belt ; sphere FR: région [f] ; contrée [f] ; partie [f] ; zone [f] ; ceinture [f]
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokh) EN: asteroid belt FR: ceinture d'astéroïdes [f]
แถบไคเปอร์[n. exp.] (thaēp Khaip) EN: Kuiper belt ; Edgeworth–Kuiper belt FR: ceinture de Kuiper [f]
ไถ้[n.] (thai) EN: money belt ; moneybag ; long purse (tied around the waist) FR:
สาย[n.] (sāi) EN: [classif.: roads, canals, waterways, belts, necklaces, ropes, airlines] FR: [classif. : routes, canaux, cours d'eau, ceintures, colliers, cordes, companies aériennes]
ถนนเลี่ยงเมือง[n. exp.] (thanon līen) EN: ring road ; beltway FR: rocade [f] ; périphérique [m] ; ring [m] (Belg.)
ถนนวงแหวน[n. exp.] (thanon wong) EN: ringroad ; beltway FR: boulevard [m] ; périphérique [m] ; rocade [f] ; ring [m] (Belg.)

belt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munitionsgürtel {m}ammunition belt
Fließbandfertigung {f}assembly belt production
Gurtstraffer {m} [auto]belt tensioner; pretensioner; seat belt pretensioner
Steuerriemen {m} [techn.] | gezahnter Steuerungsriemencam belt; timing belt | cogged timing belt
Keuschheitsgürtel {m}chastity belt
Beförderungsband {n}conveyor belt
Getreidegürtel {m} [geogr.]Corn Belt (U.S.)
Sitzgurt {m}lap belt
Gepäckband {n}luggage conveyor belt [Br.]; baggage conveyor belt
Einzugsgebiet {n}commuter belt
Regenzone {f}rain belt
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor
Antriebspese {f} [techn.]spring belt
Straps {m}suspender belt [Br.]; garter belt [Am.]
Zahnriemen {m} [techn.]timing belt; toothed belt; tooth belt
Ventilatorriemen {m}fan belt
Koppel {f}waist belt
Bandkeil {m}belt key
Bandschleifmaschine {f}belt sander
Bandschloss {n}belt lock
Bodenfeuchtezone {f}belt of soil moisture
Gurtkraftbegrenzer {m} [auto]belt force limiter
Kettendrucker {m}belt printer
Riemendurchbiegung {f}belt bending force
Riementrieb {m}belt drive
Schlosszunge {f}belt tongue
Seilreibung {f}belt friction
Gürtel {m} (radial)belt (radial)
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Gürtelfischer {m} [ornith.]Belted Kingfisher
Gürteltyrann {m} [ornith.]Belted Flycatcher
Diagonalgürtelreifen {m} [auto]bias belted tyre
Gürtelreifen {m} mit Diagonalkarkassebias belted tyre
Cayennemückenfresser {m} [ornith.]Chestnut-belted Gnateater
Förderband {n}conveyor belt; band conveyor
ungehobelt; grob {adj} | ungehobelter | am ungehobeltestencrude | cruder | crudest
Schnabeltier {n} [zool.] | Schnabeltiere
Federleiste {f} | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector
Hosenträgergurt {m}shoulder belt; shoulder harness
Textilgürtelreifen {m}rayon belted tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belt
Back to top