ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*amuse*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amuse, -amuse-

*amuse* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amuse (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้ร่าเริง Syn. entertain Ops. bore
amuse (vt.) ทำให้หัวเราะ See also: ทำให้ขำ Syn. make laugh
amuse with (phrv.) ทำให้เพลิดเพลินกับ See also: ทำให้เพลิน
amused (adj.) ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused (adj.) น่าขบขัน Syn. entertained
amusement (n.) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน Syn. entertainment
amusement (n.) ความขบขัน
amusement park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained)
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอั้วแทงควาย (n.) Thai amusement played at royal cerebration Syn. นางอั้ว
ขบขัน (v.) be amused at See also: laugh, be funny Syn. ชวนหัว, ขัน, ตลก
นางอั้ว (n.) Thai amusement played at royal cerebration
กรีฑา (n.) amusement See also: entertainment Syn. การเล่นสนุก
การละเล่น (n.) amusement See also: entertainment, recreation Syn. มหรสพ
การเล่นสนุก (n.) amusement See also: entertainment
ความขบขัน (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน
ความตลก (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลกขบขัน
ความสนุก (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความเพลิดเพลิน
ความเพลิดเพลิน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน
น่าขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขำขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าชวนหัว (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
ระบำ (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance
ระเบ็ง (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance Syn. ระบำ
สถานบันเทิง (n.) place of amusement See also: entertainment venue Syn. สถานเริงรมย์
สถานเริงรมย์ (n.) place of amusement See also: place of recreation
สนุกสนาน (v.) amuse See also: be enjoyable, keep pleasantly Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน Ops. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
สวนสนุก (n.) amusement park
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว
She had a right to amuse herself, didn't she?ท่านมีสิทธิ์ที่จะรักสนุกบ้างไม่ใช่หรือ
Funny like a clown? I amuse you?ตลกเหมือนตัวโจ๊ก ทำนายขำ?
I make you laugh? I'm here to fucking amuse you?ฉันทำนายหัวเราะ มาเพื่อเล่นมุขให้นายดูเหรอ?
You might be dumb for anything you say to amuse me.เธออาจจะบื้อจริงๆนะ เพราะ ไม่เห็นเธอพูดให้ฉันพอใจ
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด
History won't remember your amusement, Lord Kelvin, but it will be hard-pressed to forget the moment I'm standing on the very top step of the Royal Academy of Science.ประวัติศาสตร์จะไม่จดจำเสียงหัวเราะคุณ แต่คงยากที่จะลืมเลือนช่วงเวลาที่ ผมยึดเก้าอี้ รมต.วิทยาศาสตร์
And though I do sometimes amuse myself with arranging such little compliments,แต่บางครั้งผมก็คิดคำชม เล็กๆ น้อยๆ ไว้ล่วงหน้า
But it would be hard on younger sisters not to have their amusement because the elder is still unmarried.แต่มันไม่ยุติธรรมกับพวกน้องๆ ที่จะไม่ได้ออกสังคม เพราะพี่สาวคนโตยังไม่ได้แต่งงาน
The King was amused, so what's the worry?พระราชาก้ทรงมีความสุขดี แล้วอะไรกันที่น่าเป็นกังวล
I'll go get changed. Where are we going? To an amusement park.ฉันคิดว่าเราจะเจอกันเย็นนี้เสียอีก
I have the perfect gift to keep you amused on the way.ข้ามีของขวัญพิเศษสุด ให้ตื่นตาตื่นใจระหว่างเดินทาง

*amuse* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使娱乐 / 使娛樂] amuse
[yú, ㄩˊ, 娱 / 娛] amuse
[xī, ㄒㄧ, 嬉] amusement

*amuse* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズ[, amyu-zu] (vs) to amuse
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P)
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages)
プレミアムセール[, puremiamuse-ru] (n) premium sale
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
可笑しがる[おかしがる, okashigaru] (v5r) to be amused (by, at); to wonder at
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P)
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P)
河岸を変える[かしをかえる, kashiwokaeru] (exp,v1) to try a new venue for eating, drinking, night amusement, etc.
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn)
興がる[きょうがる, kyougaru] (v5r,vi) to be amused or interested in
興じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry
興ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See 興じる) to amuse oneself; to make merry
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun

*amuse* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
การละเล่น[n.] (kānlalen) EN: amusement ; game FR: jeu [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroē) EN: laughter FR: amusement [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
ขัน[v.] (khan) EN: be amused FR:
ขอให้มีความสุข[xp] (khø hai mī ) EN: FR: Bon amusement ! ; Soyez heureux !
ขอให้สนุกนะ[xp] (khø hai san) EN: have fun FR: amusez-vous bien !
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
ความสนุกสนาน[n.] (khwām sanuk) EN: fun ; amusement FR: plaisir [m] ; amusement [m]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
กระอั้วแทงควาย[n.] (kra-ūathaēn) EN: Thai amusement played at royal cerebration FR:
กรีฑา[n.] (krīthā) EN: amusement ; entertainment FR:
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นันท-[pref.] (nantha-) EN: amusement FR:
นึกขำในใจ[v. exp.] (neuk kham n) EN: laugh to oneself ; recall something with amusement ; be secretly amused (by) FR:
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
ภาษีการบันเทิง[n. exp.] (phāsī kān b) EN: entertainment tax ; amusement tax FR: taxe d'amusement [f]
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ผู้ทำให้สนุก[n. exp.] (phū thamhai) EN: FR: amuseur [m] ; amuseuse [f]
ประหาส[n.] (prahāt) EN: laughter FR: amusement [m]
เริง[v.] (roēng) EN: amuse ; entertain ; excite FR:
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สถานบันเทิง[n. exp.] (sathān bant) EN: place of amusement FR:
สวนเด็กเล่น[n. exp.] (sūan dek le) EN: amusement park FR:
สวนสนุก[n. exp.] (sūan sanuk) EN: amusement park ; wonderland FR: parc d'attractions [m]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ทำให้ขบขัน[v. exp.] (thamhai kho) EN: amuse FR: amuser

*amuse* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *amuse*
Back to top