ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-amuse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amuse, *amuse*,

-amuse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว
She had a right to amuse herself, didn't she?ท่านมีสิทธิ์ที่จะรักสนุกบ้างไม่ใช่หรือ
Funny like a clown? I amuse you?ตลกเหมือนตัวโจ๊ก ทำนายขำ?
I make you laugh? I'm here to fucking amuse you?ฉันทำนายหัวเราะ มาเพื่อเล่นมุขให้นายดูเหรอ?
You might be dumb for anything you say to amuse me.เธออาจจะบื้อจริงๆนะ เพราะ ไม่เห็นเธอพูดให้ฉันพอใจ
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด
And though I do sometimes amuse myself with arranging such little compliments,แต่บางครั้งผมก็คิดคำชม เล็กๆ น้อยๆ ไว้ล่วงหน้า
I'm glad I amuse you.แต่เพราะคุณคิดว่าพวกเค้าจะไม่ยอมรับคุณเนี่ยนะ
I'm glad I amuse you.ดีใจที่ทำให้คุณหัวเราะได้
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก
You just amuse yourself, don't you?ลูกแค่สนุกสนานกับตัวเองอยู่ใช่มั๊ย
Do try these amuse bouche.ลองชิมบูเช่ที่น่าขันนี่ซิ

-amuse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズ[, amyu-zu] (vs) to amuse
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
興じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry
興ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See 興じる) to amuse oneself; to make merry
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun

-amuse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
เริง[v.] (roēng) EN: amuse ; entertain ; excite FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ทำให้ขบขัน[v. exp.] (thamhai kho) EN: amuse FR: amuser
ทำให้เพลิดเพลิน[v. exp.] (thamhai phl) EN: amuse FR: amuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -amuse-
Back to top