ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*track*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น track, -track-

*track* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backtrack (vi.) ย้อนรอย See also: ย้อนกลับทางเก่า Syn. regress, retrace
backtrack (vi.) กลับคำ See also: เปลี่ยนท่าที Syn. recant, back-pedal
cart track (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. cartroad, track
hatrack (n.) ที่แขวนหมวก
keep track of (phrv.) ติดตาม See also: เฝ้าตาม, ตามเรื่อง Syn. keep on, lose of
make tracks for (idm.) ไปทาง
off the beaten track (idm.) อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
off the track (adv.) พลัด See also: หลง, หลงทาง Syn. amiss, in the wrong way
offtrack (adj.) นอกสนามแข่ง
on the track of (idm.) ตามรอย See also: ตามแกะรอย, ตามหา
on the wrong track (idm.) ไปผิดทาง
one-track (adj.) ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว See also: ซึ่งมุ่งไปที่ประเด็นเดียว
one-track mind (idm.) จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
one-track mind (n.) ใจมุ่งมั่นเรื่องเดียว
racetrack (n.) ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว See also: ลู่วิ่ง, สนามแข่ง, สนามม้า Syn. racecourse
railway track (n.) ทางรถไฟ
sidetrack (vt.) ทำให้ออกนอกประเด็น See also: หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น Syn. push aside
sidetracked (adj.) ที่ทำให้เบนสายตาไป See also: ที่ทำให้หันไป Syn. turned aside, redirected
soundtrack (n.) เสียงในฟิล์ม See also: เสียงเซาด์แทร็ก
track (n.) หนทาง See also: เส้นทาง, ถนน
track (n.) รางรถไฟ See also: รางคู่ขนาน
track (n.) ลู่ See also: ลู่สำหรับวิ่ง
track (n.) ร่องแผ่นเสียง
track (n.) ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก
track (vt.) ติดตาม See also: ตามรอย
track (vi.) ติดตาม See also: ตามรอย
track and field (n.) กรีฑา
track meet (n.) การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
track record (n.) สถิตของการแข่งขันกรีฑา
track shoe (n.) รองเท้าพื้นตะปูใช้เล่นกีฬา
track-and-field (adj.) เกี่ยวกับกรีฑา
trackage (n.) ทางทั้งหมด See also: ความยาวของทางทั้งหมด
trackwalker (n.) ผู้เดินตรวจทางรถไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
hatrackn. ที่แขวนหมวก
race trackลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามวิ่งแข่ง,สนามม้า, Syn. race-track,racetrack
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
trackage(แทรคฺ'คิจฺ) n. ทางทั้งหมด,ทางรถไฟทั้งหมด,ความยาวทั้งหมดของทาง,สิทธิในการใช้ทางรถไฟ,ค่าสิทธิดังกล่าว,ค่ารถ,ค่าบรรทุก,เรือที่ใช้ลากเรือ
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing
English-Thai: Nontri Dictionary
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backtrackย้อนรอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
track๑. วง๒. ร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
track ballลูกกลมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tracking systemระบบค้นหาและติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]
Trackแนวทาง [TU Subject Heading]
Trackingการตามรอย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีฑาประเภทลู่ (n.) track and road Ops. กรีฑาประเภทลาน
ทางวิ่ง (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, เลน
นอกลู่นอกทาง (v.) off the track See also: go astray Syn. นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต
ร่องเสียง (n.) sound track See also: audio track
รอยเกวียน (n.) cart track See also: cart line
ลู่ (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน
เข้าที่เข้าทาง (v.) put on the right track Syn. เข้าที่
เข้ารูปเข้ารอย (v.) put on the right track Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง
เสียงในฟิล์ม (n.) soundtrack See also: sound track
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, on the same tracks, the sun shines.ในวันนี้ บนทางรถไฟสายเดิม ตะวันก็ส่องแสง
His window is opposite hers across the el tracks. She swore she saw him do it.หน้าต่างของเขาเป็นของเธอตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามเอลแทร็ค เธอสาบานว่าเธอเห็นเขาทำมัน
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย?
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น
Get this half-track back. Drogue, records for the regimental magazine.ดโรก บันทึกสำหรับนิตยสาร กองร้อย
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
They're tracking the shark.- พวกเขากําลังสะกดรอยฉลาม
But whenever I talk about Elaine, I get so carried away. I lose all track of time.แต่ผมพูดถึงอีเลนเมื่อไหร่ ผมจะหยุดไม่อยู่ ลืมเวลาไปเลย
How the hell are we supposed to keep track of how many we got left?ไม่งั้นจะรู้ได้ไง ว่าจับไปกี่ตัวแล้ว
It comes to a dead end by the Royal River. The train tracks are right there.มันไปสุดถนน ใกล้ แม่น้ำ โรยัลริเวอร์ ทางรถไฟ อยู่ตรงนั้น

*track* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 轨 / 軌] course; path; track; rail
脱线[tuō xiàn, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 脱线 / 脫線] derailment; to jump the track (of train); to derail
田径运动[tián jìng yùn dòng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 田径运动 / 田徑運動] track and field sports
足迹[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, 足迹 / 足跡] footprint; track; spoor
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 复线 / 復線] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.)
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
追寻[zhuī xún, ㄓㄨㄟ ㄒㄩㄣˊ, 追寻 / 追尋] pursue; to track down; to search
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
死心眼儿[sǐ xīn yǎn r, ㄙˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 死心眼儿 / 死心眼兒] stubborn; obstinate; having a one-track mind
唱臂[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, 唱臂] tone-arm (tracking arm of gramophone)
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
径迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 径迹 / 徑跡] track; trajectory; path; way; means; diameter; directly
有轨[yǒu guǐ, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, 有轨 / 有軌] tracked (tramcar)
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 田径 / 田徑] track and field (athletics)
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 田径赛 / 田徑賽] track and field competition
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, 踪迹 / 蹤跡] tracks; trail; footprint; trace; vestige
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, 行踪 / 行蹤] whereabouts; (lose) track (of)
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
[zōng, ㄗㄨㄥ, 踪 / 蹤] footprint; trace; tracks
脱轨[tuō guǐ, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄟˇ, 脱轨 / 脫軌] leave the rails; derail; jump the track
轨迹[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, 轨迹 / 軌跡] locus; orbit; trajectory; track
赛马场[sài mǎ chǎng, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄔㄤˇ, 赛马场 / 賽馬場] race course; race ground; race track
铁轨[tiě guǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄟˇ, 铁轨 / 鐵軌] rail; railroad track
铁道[tiě dào, ㄊㄧㄝˇ ㄉㄠˋ, 铁道 / 鐵道] railway line; rail track
车辙[chē zhé, ㄔㄜ ㄓㄜˊ, 车辙 / 車轍] rut (of a wagon); track
[zhé, ㄓㄜˊ, 辙 / 轍] rut; track
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, 枕木] sleeper (wooden support for railway track)
无轨[wú guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, 无轨 / 無軌] trackless
迳赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 迳赛 / 逕賽] track
迳迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 迳迹 / 逕跡] track
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, 轧道车 / 軋道車] trolley for inspecting rail track

*track* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
インコース[, inko-su] (n) (1) inside track (wasei
オールシーズントラック[, o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
サイクリング道路[サイクリングどうろ, saikuringu douro] (n) cycling track; cycling road
サウンドトラック[, saundotorakku] (n) soundtrack
サブトラック[, sabutorakku] (n) subtrack
サントラ[, santora] (n) (abbr) soundtrack; (P)
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion)
シリアルトラックボール[, shiriarutorakkubo-ru] (n) {comp} serial trackball
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] (n) {comp} track access time
トラックボール[, torakkubo-ru] (n) trackball
トラックマン[, torakkuman] (n) trackman
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] (n) {comp} track density
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
バックトラック[, bakkutorakku] (n,vs) backtrack
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle
一本気[いっぽんぎ, ippongi] (adj-na,n) (a) one-track mind; monotony
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
側線[そくせん, sokusen] (n) (1) sidetrack; siding; (2) lateral line (of a fish)
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors
前轍[ぜんてつ, zentetsu] (n) wheel tracks left by vehicles that have passed before
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics)
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
トラック[とらっく, torakku] track
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs)
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs)
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack

*track* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
การติดตาม[n.] (kān tittām) EN: tracking ; pursuance FR: traque [f] ; suivi [m]
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics FR: athlétisme [m]
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics ; athletic events FR: athlétisme [m]
กรีฑาประเภทลู่[n. exp.] (krīthā prap) EN: track events FR:
ลู่[n.] (lū) EN: track ; path ; lane ; course ; route ; way FR: chemin [m] ; piste [f] ; couloir [m]
นอกลู่นอกทาง[adj.] (nøklūnøkthā) EN: off the track ; unconventional FR:
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk re) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked FR: passer du coq à l'âne ; sauter du coq à l'âne
ราง[n.] (rāng) EN: channel ; groove ; slot ; track FR: voie [f] ; rainure [f] ; rail [m]
รางเดียว[n. exp.] (rāng dīo) EN: single track FR: voie unique [f]
รางคู่[n. exp.] (rāng khū) EN: double track FR: double voie [f]
รางรถ[n. exp.] (rāng rot) EN: tracks FR:
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad track FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f] ; voie [f]
รถไฟทั้งคู่[n. exp.] (rotfai than) EN: double track railway FR:
สนามแข่ง[n. exp.] (sanām khaen) EN: racetrack FR: circuit [m]
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow in footsteps ; follow ; spy on ; track FR: pister ; suivre à la trace ; suivre la trace ; tracer (vx)
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue FR: poursuivre ; traquer
ถลำตัว[v.] (thalamtūa) EN: blunder ; strip off the right track ; go to far ; move a wrong way ; take a wrong step FR:
ทาง[n.] (thāng) EN: way ; path ; road ; route ; trail ; passage ; pass ; track FR: chemin [m] ; route [f] ; voie [f] ; passage [m] ; sentier [m]
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkr) EN: cycling track ; bike track ; bike path ; bike route ; bicycle way ; cycleway FR: piste cyclable [f]
ทางวิ่ง[n. exp.] (thāng wing) EN: track ; runway FR: piste [f]
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngr) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue FR:
ถูกช่อง[adj.] (thūk chǿng) EN: on the right track ; on the right course FR:
ติดตาม[v.] (tittām) EN: follow up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention FR: suivre ; poursuivre ; pister ; filer ; tracer (vx)
ติดตามเรื่อง[v. exp.] (tittām reūa) EN: keep track ; keep up with FR:

*track* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersatzspur {f}alternate track
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Ersatzspur {f}backup track
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route
Feldweg {m}cart track; track across the fields
Rundkurs {m}circuit (track); radial run-out
Kundenverwaltung {f}customer tracking system
Radfahrweg {m}cycle track; bikeway
Radweg {m}cycle track
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track
Sandbahn {f}dirt track
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure
Anschlussgleis {n}feeder track
Spaltspurendatierung {f}fission track dating
Rücksetzalgorithmus {m}; Backtracking
Rilleneffekt {m}groove tracking
Fockschiene {f} [naut.]jib track
Ablaufverfolgung {f}lot tracking
Mastschiene {f} [naut.]mast track
Saumpfad {m}mule track
Auftragsverfolgung {f}order tracking
Originalton {m} (Film)original soundtrack
Problemverfolgung {f}problem tracking
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Schienenstrang {m}railway line; railway track
Rangiergleis {n}siding; sidetrack
Satellitenverfolgung {f}satellite tracking
Spurkennsatz {m}track description record
Geleise {pl}track
Spuradresse {f}track address
Spurenabstand {m}track pitch
Spurendichte {f}track density
Suchhund {m}tracker dog; search dog
Bahnsteig {m}track [Am.]
Gleiswaage {f}track scales
Rollkugel {f}track ball
Schienenfahrzeug {n}track vehicle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *track*
Back to top