ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ingest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ingest, -ingest-

*ingest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingest (vt.) นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก See also: รับประทาน, กิน Syn. take in, absorb, dine, eat Ops. fast
ingestion (n.) การบริโภค Syn. intake, uptake
English-Thai: HOPE Dictionary
ingest(อินเจสทฺ') vt. นำเข้าไปในร่างกาย., See also: ingestible adj. ingestion n. ingestive adj., Syn. swallow
ingestant(อินเจส'เทินทฺ) n. สิ่งที่ถูกนำเข้าไปในร่างกาย,สารที่รับประทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ingestionการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingestบริโภค [การแพทย์]
Allergens, Ingestantสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน [การแพทย์]
Ingestionการกิน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you test the food that heingested on air force one?โอเค พวกคุณทั้งคู่กำลังบอกว่า เขาไม่ได้ถูกฆาตกรรม
Althought seems, um, your son had been passively ingesting methamphetamine.แต่ดูเหมือนว่า,อืม,ลูกของคุณ ได้รับสารเมทเอมเฟตามีน
Molly Paulson ingested her poison.มอลลี่ พอลสันดื่มยาพิษลงไป
We are gonna have the most rockingest party, and then we'll get our 30 pledges.พวกเรากำลังจะมีปาร์ตี้ที่มันสุดๆ แล้วเราก็ยังจะได้ใบสมัครเข้าบ้าน 30 ใบ
More challenging mystery is how Miss Bath here forced a 340 pound man to ingest a canister of -75 degree air all by herself.มันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าท้าทาย และตอนนี้มิสบาธ มาอยู่ที่นี่แล้ว บังคับให้ชายหนัก 340 ปอนด์ สูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิติดลบ
They believed that by doing so, they were ingesting their power to use alien weaponry.โดยที่พวกเขาเชื่อว่า การทำสิ่งนั้น มันจะได้พลังงาน ที่สามารถจะใช้อาวุธของพวกมันได้
So the victim just needs to ingest it?เข้าสู่ร่างกายโดยการกินใช่มั้ย?
Later the second winningest basketball and cross-country coach in West Lakefield history, came to be standing in front of this door.หลังจากครั้งที่สอง\บาสเกสบอลwinningest และโค๊ชข้ามประเทศ\ในประวัติศาสตร์ของเลคฟิวค์ตะวันตก, มาเป็นตำแหน่ง
Was ingested less than 72 hours agoมันถูกนำเข้าสู่ร่างกายทางปากไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงแล้ว
I suspect that they produce or possibly ingest the mercury and that it controls the tissue, instructing it to take and maintain shapes.ผมคาดว่ามันคงสร้างหรือ เป็นไปได้ที่จะย่อยสารปรอท เพื่อให้เข้าไปควบคุมเนื้อเยื่อ เพื่อกำกับการทำงานและ ควบคุมการคงตัวของรูปร่าง
Vervain could weaken him if he ingested it.ดอกเวอร์เวนสามารถทำให้ เขาอ่อนแอได้ ถ้าเขาได้กลืนกินลงไป มันอาจช่วยนายได้ ให้มีแต้ืมต่อกว่า
If he ingested it. it would help get you the upper hand.ถ้าเขากินมันเข้าไป มันจะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้น

*ingest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 吞噬作用] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter)
吞噬细胞[tūn shì xì bāo, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 吞噬细胞 / 吞噬細胞] phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter)

*ingest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhā) EN: biting FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]

*ingest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Schuldanerkenntnis {f}; Schuldeingeständnis
sexistisch {adj} | sexistisch eingestellt seinsexist | to be sexist
Nahrungsaufnahme {f}ingestion of food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ingest*
Back to top