ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ingest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ingest, *ingest*,

-ingest- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More challenging mystery is how Miss Bath here forced a 340 pound man to ingest a canister of -75 degree air all by herself.มันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าท้าทาย และตอนนี้มิสบาธ มาอยู่ที่นี่แล้ว บังคับให้ชายหนัก 340 ปอนด์ สูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิติดลบ
So the victim just needs to ingest it?เข้าสู่ร่างกายโดยการกินใช่มั้ย?
I suspect that they produce or possibly ingest the mercury and that it controls the tissue, instructing it to take and maintain shapes.ผมคาดว่ามันคงสร้างหรือ เป็นไปได้ที่จะย่อยสารปรอท เพื่อให้เข้าไปควบคุมเนื้อเยื่อ เพื่อกำกับการทำงานและ ควบคุมการคงตัวของรูปร่าง
I ingest you... I gain control.ถ้าฉันกินคุณ ฉันได้การควบคุม
Don't ingest anythingห้ามทดลองกินมันอย่างเด็ดขาด
We didn't ingest anything that...พวกเราไม่ได้กินอะไรที่่...
The oxygen isotopes we ingest through food and water are incorporated into the hydroxyl carbonic apatite of bone.The oxygen isotopes เราเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางอาหาร และน้ำเป็นส่วนผสมเข้ากับ\ hydroxyl carbonic apatite of bone.
Wiccans do not ingest any kind of consciousness-altering drugs.สาวกที่เชื่อเวทมนตร์ไม่ได้สนใจ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆเลย
But you probably ingest vervain, so... Why don't you take a bite, find out?ทำไมคุณไม่ลองทำ ดูสักหน่อยล่ะ?
You have to actually ingest the blood to be infected.เธอกัดคอฉัน การกัดไม่มีผลอะไรหรอก
Remember, we don't know which of them ingest vervain.จำเอาไว้น่ะ เราไม่รู้ว่าพวกมัน ตนไหนกินเวอร์เวนบ้าง
When he gave you a knock on the head so you'd take some aspirin and wash it down with the milk so you'd ingest the serum instead of me.เขาทำให้นายได้รับ การกระทบกระเทือนที่หัว นายถึงกินยาแก้ปวดแล้วดื่มนมตาม นายก็เลยกินเซรุ่มนั่นแทนฉันไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ingest-
Back to top