ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*food*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น food, -food-

*food* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bar food (n.) อาหารตรงบริเวณบาร์ See also: อาหารที่จัดไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งในร้านอาหาร
convenience food (n.) อาหารกึ่งสำเร็จรูป See also: อาหารที่ปรุงได้รวดเร็ว เช่น อาหารแช่แข็ง
fast food (n.) อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด Syn. food, junk food
fast-food (adj.) เกี่ยวกับอาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว
filled food (n.) ก้อนขนมปัง See also: อาหารที่อยู่ในห่อ Syn. individual loaf
fish food (n.) อาหารทะเล See also: อาหารจำพวกปลาปูกุ้งหอย
food (n.) อาหาร See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน Syn. nourishment, nutrition, cusine
food and drink (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. stimulant
food coloring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food colouring
food colouring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food coloring
food for thought (idm.) สิ่งที่ควรขบคิด See also: สิ่งที่ควรนึกถึง
food of the gods (n.) อาหารของพระเจ้า
foodstuff (n.) ของกิน See also: สิ่งบริโภค
heavy food (n.) อาหารหนัก
junk food (n.) อาหารขยะ See also: อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง
junk food (sl.) อาหารขยะ See also: อาหารมีคุณค่าทางอาหารต่ำ
nonfood (adj.) ซึ่งไม่ใช่อาหาร See also: เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร
rabbit food (sl.) ผักสลัด See also: ผักกาดหอม
seafood (n.) อาหารทะเล See also: อาหารจำพวกปลาปูกุ้งหอย Syn. fish food
wholefood (n.) อาหารจากธรรมชาติที่โตโดยเกือบไม่ใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง
worm-food (sl.) ศพ See also: คนตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์
English-Thai: Nontri Dictionary
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
seafood(n) อาหารทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Foodอาหาร [TU Subject Heading]
Food poisoningอาหารเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Fried foodอาหารทอด [TU Subject Heading]
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
Kosher foodอาหารโคเชอร์ [TU Subject Heading]
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Seafoodอาหารทะเล [TU Subject Heading]
Snack food industryอุตสาหกรรมอาหารว่าง [TU Subject Heading]
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Vegetarian convenience foodsอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพอก (n.) bamboo food-case with a cover See also: bamboo rice container with lid, pot
กินสำรับ (v.) eat food in a set
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ตักบาตร (v.) give food offerings to a Buddhist monk See also: put food offerings into a Buddhist monk´s bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in the bowls of Buddhist priests in the morning Syn. ใส่บาตร
ทอดมันปลา (n.) name of Thai food made of fish Syn. ทอดมัน
ธารณะ (v.) indefinite offering food to a monk See also: undesignable offering food to a monk
ปลาเห็ด (n.) name of Thai food made of fish Syn. ทอดมันปลา, ทอดมัน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (n.) the Food and Drug Administration Syn. อย.
อย. (n.) The Food and Drug Administration Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
เลี้ยงพระ (v.) offer/present/give food alms to a Buddhist monk(s)
เลี้ยงโต๊ะจีน (v.) give Chinese food to guests
โรตี (n.) kind of Indian food made of flour See also: southern flat bread
ใส่บาตร (v.) offer food to monk Syn. ตักบาตร
ใส่บาตร (v.) put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl Syn. ตักบาตร Ops. รับบาตร
กระยาบวช (n.) food containing no fish or meat
กระยาหาร (n.) food See also: foodstuff, cuisine Syn. อาหาร
กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร) (n.) Buddhist priest´s food
กับแกล้ม (n.) food eaten with alcoholic drinks Syn. แกล้ม
กัปปีย์ (n.) Buddhist priest´s food Syn. กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
Can I have my food, please?ขอฉันทานอาหารหน่อยได้ไหม?
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
We're hungry so we need some foodพวกเราหิวกัน ดังนั้นพวกเราต้องการอาหารบางอย่าง
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
You can't make a scene every time someone doesn't like your foodคุณไม่สามารถตีโพยตีพายทุกๆ ครั้งที่มีใครไม่ชอบอาหารของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Working hours, wage cuts, the synthetic food, the quality of the sawdust in the bread.เวลาทำงาน การลดค่าจ้าง อาหารสังเคาะห์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยใส่ขี้เลื่อยในขนมปัง
Is that my food? I'm famished.ของผมใช่มั้ย ผมหิวจะเเย่ ยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
Grainger, I think we should have food sent in.{\cHFFFFFF}เกรนเจอร์ผมคิดว่าเราควรจะมี อาหารส่ง.
Guns, food, medical supplies.{\cHFFFFFF}Guns, food, medical supplies.
Can you get me some food, some water?คุณหาอาหารกับนํ้าให้ผมได้มั้ย
A small family place, good food. Everyone minds his business. Perfect.สถานที่สำหรับครอบครัวขนาดเล็กอาหารที่ดี จิตใจทุกคนที่ธุรกิจของเขา ที่สมบูรณ์แบบ
Specially prepared food, the best dancers, and good credit.Specially prepared food, the best dancers, and good credit.
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง

*food* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 添加剂 / 添加劑] additive; food additive
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 丼] bowl of food; well
禾谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 禾谷 / 禾穀] cereal; food grain
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
食物油[shí wù yóu, ㄕˊ ˋ ㄧㄡˊ, 食物油] cooking oil; food oil
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, 串烧 / 串燒] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, 粮票 / 糧票] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993
炸丸子[zhá wán zi, ㄓㄚˊ ㄨㄢˊ ㄗ˙, 炸丸子] croquettes; deep fried food balls
[dīng, ㄉㄧㄥ, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
[cài, ㄘㄞˋ, 菜] dish (type of food); vegetables; vegetable
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
[chuī, ㄔㄨㄟ, 炊] dress food; to steam; to cook food
店内用餐[diàn nèi yòng cān, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ ㄘㄢ, 店内用餐 / 店內用餐] eat-in (rather than take-way) at fast-food store
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, 快餐] fast food; snack; quick meal
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, 速食店] fast food shop
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 速食餐厅 / 速食餐廳] fast food shop
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, 吃喝] food and drink; diet
吃穿[chī chuān, ㄔ ㄔㄨㄢ, 吃穿] food and clothing
小食中心[xiǎo shí zhōng xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 小食中心] Food court
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
产粮区[chǎn liáng qū, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˊ ㄑㄩ, 产粮区 / 產糧區] food growing area
[zhāng, ㄓㄤ, 粻] food; white cooked rice
[bèi, ㄅㄟˋ, 糒] food for a journey; cakes
粮农[liáng nóng, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄨㄥˊ, 粮农 / 糧農] food and agriculture; grain farmer
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, 粮食 / 糧食] foodstuffs; cereals
菜市场[cài shì chǎng, ㄘㄞˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 菜市场 / 菜市場] food market
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, 食品] foodstuff; food; provisions
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 新鲜 / 新鮮] fresh (experience, food etc); freshness

*food* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アルカリ性食品[アルカリせいしょくひん, arukari seishokuhin] (n) alkaline food
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
イタめし[, ita meshi] (n) (abbr) Italian food
イタリア料理[イタリアりょうり, itaria ryouri] (n) Italian food; Italian cooking
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant
インド料理[インドりょうり, indo ryouri] (n) Indian food; Indian cooking
エスニックフード[, esunikkufu-do] (n) ethnic food
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P)
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
カルビ[, karubi] (n) {food} Korean-style beef ribs (kor
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods)
コンビニエンスフーズ[, konbiniensufu-zu] (n) convenience foods
コンビニエンスフード[, konbiniensufu-do] (n) convenience food
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice
サバイバルフーズ[, sabaibarufu-zu] (n) survival foods
サルモネラ食中毒[サルモネラしょくちゅうどく, sarumonera shokuchuudoku] (n) salmonella food poisoning
シーフード[, shi-fu-do] (n) seafood; (P)
ジャンクフード[, jankufu-do] (n) junk food
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
セビチェ[, sebichie] (n) ceviche; seviche; South American dish of marinated raw seafood
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware)
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

*food* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (āhān banju ) EN: packaged foods FR:
อาหารเบา[n. exp.] (āhān bao) EN: light meal ; light food FR: repas léger [m]
อาหารแช่แข็ง[n. exp.] (āhān chāe k) EN: frozen food FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi r) EN: irradiated food FR: nourriture irradiée [f]
อาหารดิบ[n. exp.] (āhān dip) EN: raw foods FR:
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farang) EN: French food ; French cuisine FR: cuisine française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfū) EN: fast food FR: fast-food [m]
อาหารฟิวชั่น[n. exp.] (āhān fiūcha) EN: fusion cuisine ; fusion food่ FR:
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารฮาลาล[n. exp.] (āhān hālān) EN: halal food FR: cuisine halal [f] = cuisine hallal [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food FR: cuisine indienne [f]
อาหารอินทรีย์[n. exp.] (āhān insī) EN: organic food FR: produit bio [m]
อาหารอีสาน[n. exp.] (āhān Īsān) EN: Isan food ; Isan cuisine ; Isaan dishes FR: cuisine Isan [f]
อาหารอิตาเลียน[n. exp.] (āhān Itālīe) EN: Italian food ; Italian cuisine FR: cuisine italienne [f]
อาหารใจ[n. exp.] (āhān jai) EN: spiritual food ; mental nourishment FR: nourriture spirituelle [f]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารการกิน[n. exp.] (āhān kān ki) EN: food FR: nourriture [f]
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung ) EN: convenience food FR:
อาหารกึ่งสุก[n. exp.] (āhān keung ) EN: precooked food FR: nourriture précuite [f]
อาหารข้างถนน[n. exp.] (āhān khāng ) EN: street food FR: cuisine de rue [f]
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: food with a salty taste ; meat dish FR:
อาหารขยะ[n. exp.] (āhān khaya) EN: jung food FR:
อาหารคลีน[n. exp.] (āhān khlīn) EN: clean food FR:
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmk) EN: food for thought FR:
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿn) EN: canned food ; tinned foods FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารมาเลย์[n. exp.] (āhān Mālē) EN: Malaysian cuisine ; Malaysian food FR: cuisine malaise [f] ; cuisine malaisienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมัน ๆ[n. exp.] (āhān man-ma) EN: fatty foods FR: nourriture grasse [f]
อาหารมอญ[n. exp.] (āhān Møn ) EN: Mon food FR:
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal ; heavy food FR: repas lourd [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]

*food* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter {n} (für Tiere)food (for animals)
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Vogelfutter {n}bird seed; birdseed; bird food
Katzenfutter {n}cat food
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Diätnahrungsmittel {pl}dietetic foods
Hundefutter {n}dog food
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink
Fastfood {n} [cook.]fast food
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food
Frostfutter {n}frozen food
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Genussmittelindustrie {f}luxury food industry
Kindernahrung {f}infant food
Nahrungsaufnahme {f}ingestion of food
Futterneid {m}jealousy about food
Aufwärmküche {f}kitchen to reheat foods
Lebendfutter {n}live food
Tiernahrung {f}pet food
Mensaessen {n}refectory food; canteen food
Schwere {f} (von Wein, Essen)richness (of wine, food)
feste Nahrung {f}solid food; solids
Verderb {m} (von Lebensmitteln)spoilage (of food)
Konserven {pl}tinned food; canned food
Rohkost {f}uncooked vegetarian food; raw fruit and vegetables
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs
Küchenmaschine {f}food processor
Lebensmittelabteilung {f}food department
Lebensmittelchemiker {m}food analyst
Lebensmittelhilfe {f}food aid
Lebensmittelindustrie {f}food industry
Lebensmittelmarke {f}food stamp
Lebensmittelproduktion {f}food production
Lebensmittelrationierung {f}food rationing
Lebensmitteltechnologie {f}food technology
Nährwert {m}food value
Nahrungskette {f}food chain
Nahrungskettenschadstoff {m}food chain pollutant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *food*
Back to top