ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bear, -bear-

*bear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
armor-bearer (n.) ผู้ที่สวมเสื้อเกราะ
bear (vt.) ทน See also: อดทน, ทนทาน Syn. endure
bear (vt.) ให้กำเนิด See also: คลอดลูก Syn. born
bear (vt.) จดจำไว้ใน่ใจ See also: ระลึก
bear (vt.) พยุง See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear (vt.) รับผิดชอบ Syn. accept
bear (vt.) ถือ See also: นำไป Syn. carry
bear (vt.) ส่งผ่าน(ความคิด) Syn. transmit
bear (vt.) ประพฤติตัว See also: ปฏิบัติตัว Syn. behave
bear (vi.) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง See also: บ่ายหน้า Syn. veer, turn
bear (n.) หมี
bear (n.) ผู้เก็งกำไรหุ้น
bear (n.) คนอารมณ์ร้าย
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
bear about (phrv.) ค้นหาอย่างร้อนรน See also: ค้นหาอย่างกังวล
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear against (idm.) ไม่ชอบ
bear away (phrv.) พาไป See also: ขโมยไป, ลักพาไป, บรรทุกไป, ขนไป Syn. bear off, carry away
bear away (phrv.) ชนะ Syn. bear off, carry off
bear away (phrv.) (เรือ) แล่นออกไป
bear down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ
bear down (phrv.) ใช้ความพยายาม
bear down on (phrv.) เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว See also: เข้าใกล้อย่างน่ากลัวหรือน่าตกใจ, ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
bear down on (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down on (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
bear down upon (phrv.) เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว See also: ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
bear down upon (phrv.) ตกเป็นภาระของ See also: เป็นหน้าที่ของ, ตกอยู่กับ
bear down upon (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
bear garden (n.) สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม
bear hug (n.) กอดแน่นๆ แสดงความรัก Syn. cuddle
bear in (idm.) จดจำได้ See also: ระลึกถึง
bear in mind (idm.) พิจารณา See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด Ops. คิดถึง, นึกถึง
bear left (phrv.) เลี้ยวซ้าย Syn. keep left, turn left
bear off (phrv.) เอาชนะ See also: �ชนะ Syn. win
bear off (phrv.) ผลักเรือออกจากฝั่ง
bear on (phrv.) มีผลต่อ See also: กระทบกับ, ส่งผลต่อ Syn. have on, touch on
bear out (phrv.) นำออกมา See also: พาออกมา
bear out (phrv.) รับรอง See also: ยืนยัน
bear right (phrv.) เลี้ยวขวา Syn. keep right, turn right
bear to (phrv.) นำไปยัง See also: ลำเลียงไปยัง
English-Thai: HOPE Dictionary
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้,สามารถให้ผล,ซึ่งทนได้
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colourbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
cupbearern. คนรินเหล้า
everbearingadj. ซึ่งได้ผลตลอด
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
grizzly bearหมีขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง มีสีเทาหรือสีน้ำตาล
kodiak bearหมีสีน้ำตาลขนาดใหญ่
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
pallbearer(พลอแบ'เรอะ) n. ผู้หามหีบศพ
purse bearern. คนคุมเงิน,เจ้าหน้าที่การเงิน
slothbearn. หมีจมูกยาวขนหยาบจพวกMelursusur sinus พบในอินเดียและแหลมอินโดจีน
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
sword-bearern. ผู้ถือดาบของกษัตริย์หรือดาบในพิธี
talebearern. ผู้นินทา,ผู้กลบเกลื่อนความจริง,ผู้ทำนายโชคชะตา., See also: talebearing n., Syn. rumourmonger
teddy bearn. หมีตุ๊กตาสำหรับเด็ก
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
unbearable(อันแบ'ระเบิล) adj. ทนไม่ได้,ไม่สามารถอดทนได้,รับไม่ได้,อึดอัดใจ, See also: unbearableness n. unbearably adv., Syn. insufferable
English-Thai: Nontri Dictionary
bear(n) หมี
beard(n) หนวดเครา
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
bugbear(n) ผี
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ
POLAR polar bear(n) หมีขั้วโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bear witnessเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bearerผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearingแบริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
childbearingการมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friction bearingรองลื่นแบบเสียดทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roller bearingตลับลูกปืนเม็ดยาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bear Brand Full Protienตราหมีโปรทีนสูง [การแพทย์]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Childbearing Ageสตรีในวัยที่มีบุตรได้ [การแพทย์]
Polar bearหมีโพลา [TU Subject Heading]
Teddybearsตุ๊กตาหมี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชอมดอก (n.) flower bearing no fruit See also: anther of climbing plant Syn. ดอกถวายพระ
ต้นนารีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นมักกะลีผล
ต้นมักกะลีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นนารีผล
ตรีศก (n.) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
นารีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นนารีผล, ต้นมักกะลีผล
borne (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ bear
forbore (vt.) กริยาช่อง 2 ของ forbear
forborne (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ forbear
ตายขุย (v.) bear fruit once and then die (as the bamboo) See also: be monocarpic
ตำแหน่งที่ (n.) bearings See also: set of real number Syn. ที่ตั้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง (n.) bearings See also: set of real number Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง
ติด (v.) bear See also: wear, sport, put on Syn. ประดับ Ops. ถอด
ทนไม่ได้ (v.) can´t bear See also: can´t stand
ทนไม่ไหว (v.) can´t bear See also: can´t stand Syn. ทนไม่ได้
ทาฐิกะ (n.) beard See also: moustache, whisker Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด
ทาฒิกะ (n.) beard See also: moustache, whisker Syn. เครา, หนวด
นักสราช (n.) position of banner bearer
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
พกพา (v.) bear See also: carry, take, bring
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now he wants to grow a beardตอนนี้เขาอยากไว้หนวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much.ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น,
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู
And I'm going to take a bearing, out of earshot.และฉันจะใช้แบริ่ง, ไกลหูไกลตา
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน

*bear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, 杠头 / 槓頭] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.)
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, 仪态 / 儀態] bearing; deportment
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 忍受] bear; endure
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
熊市[xióng shì, ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, 熊市] bear market
熊掌[xióng zhǎng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄤˇ, 熊掌] bear paw (as food)
结出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, 结出 / 結出] bear (fruit)
[ér, ㄦˊ, 耏] beard; surname Er
[yuān, ㄩㄢ, 惌] to bear a grudge against
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
[xū, ㄒㄩ, 须 / 須] beard; necessary; must
[rán, ㄖㄢˊ, 髯] beard; whiskers
[hú, ㄏㄨˊ, 胡 / 鬍] beard; mustache
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
[xū, ㄒㄩ, 须 / 鬚] beard; mustache
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, 举止 / 舉止] bearing; manner; mien
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, 轴承 / 軸承] bearing (mechanical)
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
负担[fù dān, ㄈㄨˋ ㄉㄢ, 负担 / 負擔] burden; to bear a burden
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 不堪] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely
不忍[bù rěn, ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ, 不忍] cannot bear to
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
方位[fāng wèi, ㄈㄤ ㄨㄟˋ, 方位] direction; points of the compass; bearing; position; azimuth
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包涵] excuse; forgive; bear with
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, 跌风 / 跌風] falling prices; bear market
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
耐心帮助[nài xīn bāng zhù, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, 耐心帮助 / 耐心幫助] forbearance; tolerance; patient help
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill

*bear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear
イオマンテ;イヨマンテ[, iomante ; iyomante] (n) Ainu bear festival (ain
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[, endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
グミベア[, gumibea] (n) (See グミ) gummi bear; gummy bear
グリズリー[, gurizuri-] (n) (1) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis); (2) (See 羆) brown bear (Ursus arctos)
グリズリーベア[, gurizuri-bea] (n) (obsc) (See 灰色熊) grizzly bear (Ursus arctos horribilis)
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii)
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
スラスト軸受[スラストじくうけ, surasuto jikuuke] (n) thrust bearing
テディー[, tedei-] (n) teddy (bear) (type of lingerie)
テディーベア[, tedei-bea] (n) teddy bear
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
バグベア[, bagubea] (n) bugbear
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear
ベアハッグ[, beahaggu] (n) bear hug
ベアラ[, beara] (n) {comp} bearer
ベアラサービス[, bearasa-bisu] (n) {comp} bearer service
ベアリング[, bearingu] (n) bearing; (P)
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific)
ボールベアリング[, bo-rubearingu] (n) ball bearing
マレー熊[マレーぐま;マレーグマ, mare-guma ; mare-guma] (n) (uk) Malayan sun bear (Helarctos malayanus)
メジロザメ科[メジロザメか, mejirozame ka] (n) (See レクイエムシャーク) Carcharhinidae (family of migratory live-bearing requiem sharks found in warm seas)
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P)
ローラーベアリング[, ro-ra-bearingu] (n) roller bearing
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
一重桜[ひとえざくら, hitoezakura] (n) cherry tree bearing single blossoms; single cherry blossoms
三つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs
下げ相場[さげそうば, sagesouba] (n) bearish market
不作為[ふさくい, fusakui] (n) forbearance
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベアラ[べあら, beara] bearer
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
耐える[たえる, taeru] Thai: ทน English: to bear

*bear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear FR: porter sur l'épaule ; transporter
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพชน[n.] (banphachon) EN: ancient ; ancestors ; forebears FR:
บรรสพ[v.] (bansop) EN: bear fruit ; be effective FR:
ใช้ชื่อเดียวกับ[n. prop.] (chai cheū d) EN: bear the same name as FR: porter le même nom que
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดาวจระเข้[n. exp.] (dāo Jorakhē) EN: the Great Bear FR: Grande Ourse [f]
ด้วงหนวดปม[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Common Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Hairy Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดยาวทหาร[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Wallich's Tuft-bearing Longhorn FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
อิส[n.] (it) EN: bear FR: ours [m]
เจ็บแค้น[v.] (jepkhaēn) EN: bear someone malice ; bear someone a grudge ; rankle FR:
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman (which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman) FR:
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear FR: produire ; générer ; engendrer ; donner naissance à
กำหนดทิศทาง[v. exp.] (kamnot thit) EN: find one's bearings ; take one's bearings ; get one's bearings FR:
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
ขันติ ; ขันตี[n.] (khanti ; kh) EN: patience ; forbearance ; tolerance ; endurance ; fortitude ; willingness to listen ; broad mindedness FR:
คลอด[v.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
โคอาลา = โคอาล่า[n.] (khō-ālā) EN: koala ; koala bear FR: koala [m]
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press FR: dominer ; soumettre
ข่มท้อง[v. exp.] (khom thøng) EN: press the abdomen to facilitate delivery of an infant ; bear down on the abdomen to aid the giving of birth FR:
เครา[n.] (khrao) EN: beard FR: barbe [f]
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
ความอดกลั้น[n.] (khwām otkla) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām ottho) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude ; tenavity ; grit FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f] ; indulgence [f]
กิ้งก่าทะเลทราย[n. exp.] (kingkā thal) EN: bearded dragon FR:
กินไม่ลง (กิน...ไม่ลง)[v. exp.] (kin ... mai) EN: do not like ; be unable to bear ; be unable to eat ; cannot swallow ; be unable to get sth down FR: ne pas passer

*bear* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer
Schräglager {n} [techn.]angular contact bearing
Pelztier {n}fur bearing animal
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Wälzlager {n} [techn.]antifriction bearing; rolling contact bearing
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt
Axiallager {n} [techn.]axial bearing
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing
Achslager {n} [techn.]axle box; axle bearing
Bartalgen {pl} (Compsopogon)beard algae
Auflagering {m} [techn.]bearing ring
Auflageschiene {f} [techn.]bearing rail
Kugellager-Kugel {f} [techn.]bearing ball
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Lagerbock {m}bearing block; bearing pedestal
Lagerbrücke {f} [techn.]bearing bridge
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Lagerbüchse {f} [techn.]bearing yoke
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Lagerflansch {m} [techn.]bearing flange
Pleuellager {n} [techn.]big end bearing; large end bearing
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
Tretlager {n}bottom bracket bearing
Buchsengehäuse {n} [techn.]bush bearing
Celebesspint {m} [ornith.]Sulawesi Beared Bee Eater
Kinnbart {m}chin beard
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Kompasskurs {m}compass bearing
Zylinderrollenlager {n} [techn.]cylindrical roller bearing
Datenmanipulation {f}; Bearbeitung von Daten
Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball bearing
Eisbär {m}polar bear
Flanschlager {n} [techn.]flange bearing
Bodenschicht {f} | wasserführende Bodenschichtformation | water bearing formation
Vollbart {m}full beard
Grizzlybär {m}grizzly bear
Schuld {f} (an) | die Schuld für etw. tragenguilt (of; for) | to bear the guilt of sth.
Barthaar {n}hair of the beard; whisker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bear*
Back to top