ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring*, -bring-

bring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring (vt.) พามา See also: พา
bring (vt.) พาไป See also: นำไป, นำไปส่ง Syn. carry
bring (vt.) ไปเอามา
bring (vt.) นำไปสู่ See also: พาไปสู่ Syn. cause, result in
bring (vt.) ขนย้าย See also: ขนส่ง
bring a charge against (idm.) ดำเนินคดีกับ Syn. lay against, level against, prefer against
bring about (phrv.) ทำให้เกิด See also: เป็นสาเหตุของ Syn. come about
bring about (phrv.) ทำให้เปลี่ยนทิศทาง (เรือ) See also: ทำให้เปลี่ยนเส้นทาง Syn. bring around, bring round, come about, go about, pull round, put about
bring along (phrv.) เอาไปด้วย See also: นำไปด้วย Syn. come along
bring along (phrv.) ทำให้ก้าวหน้า See also: ทำให้เจริญก้าวหน้า Syn. bring on
bring an end to (idm.) ยุติ See also: สิ้นสุด Syn. be at, put to
bring around (phrv.) พาไปยังสถานที่ที่ตกลงกัน Syn. bring over
bring around (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round
bring around (phrv.) ทำให้เรือเปลี่ยนเส้นทาง See also: เปลี่ยนเส้นทาง Syn. bring about
bring at (idm.) ดึงความสนใจ Syn. be at, come to, jump to
bring away (phrv.) กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง) Syn. come away with, go away with
bring back (phrv.) เอากลับไปคืน See also: เอาไปคืน, คืน Syn. put back
bring back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back, come back to summon up
bring back (phrv.) ช่วยให้ได้รับ (บางสิ่ง) See also: ช่วยให้มีบางสิ่ง Syn. pull back
bring back (phrv.) กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม Syn. come back
bring before (phrv.) ถูกนำตัวขึ้นศาล See also: ถูกนำขึ้นพิจารณคดีต่อศาล Syn. be before, come before, go before
bring before (phrv.) ส่งไปเพื่อให้...ยอมอนุมัติ See also: ยื่น, เสนอ Syn. put before
bring ddwon (phrv.) ทำให้ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ยอมจำนน Syn. come down, get down
bring down (phrv.) นำลงมา Syn. get down, send down, take down
bring down (phrv.) ทำให้ร่วงลงมา Syn. come down, get down
bring down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
bring down (phrv.) ลดราคา Syn. go down Ops. send up
bring down (phrv.) ทำให้ลด
bring down (phrv.) ตกทอด See also: เป็นมรดกตกทอด
bring down (phrv.) ทำให้ทันสมัย See also: นำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น
bring down (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
bring down (phrv.) ทำให้สถานภาพลดลง See also: ทำให้ตกต่ำลง Syn. hand down
bring down (phrv.) ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ Syn. hand down
bring down (phrv.) ทำให้เผชิญกับความจริง See also: ทำให้กล้าเผชิญ
bring forth (phrv.) ให้กำเนิดเด็ก See also: ผลิต, ทำให้ออกดอกผล (การเก็บเกี่ยว)
bring forward (phrv.) เอาไปวางข้างหน้า See also: พาไปด้านหน้า
bring forward (phrv.) จัดขึ้น See also: เกิดขึ้น Syn. put off
bring forward (phrv.) ทำให้เจริญก้าวหน้า See also: รุดหน้า Syn. bring on
bring forward (phrv.) แนะนำ See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น Syn. come forward
bring forward (phrv.) สร้างหรือทำหลักฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
bring(vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring forwardยอดยกมา [การบัญชี]
Bring in a Wellการเตรียมหลุมให้พร้อมสำหรับการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำ (v.) bring See also: take, fetch, come with Syn. นำมา
นำมา (v.) bring See also: take, bear, fetch Syn. เอามา
พา (v.) bring See also: lead, guide, take Syn. นำ, นำพา
เบิก (v.) bring See also: take Syn. จ่าย
เอามา (v.) bring See also: take, bear, fetch
นำมาซึ่ง (v.) bring about See also: bring in
นำไปสู่ (v.) bring about to See also: go to be
ประนม (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, วันทา, กราบ
วันทา (v.) bring both hands together in obeisance See also: raise both hands up palm against palm Syn. ไหว้, พนม, กราบ
กินผัว (v.) bring death to the husband See also: run through one´s husbands
กินเมีย (v.) bring death to the wife See also: run through one´s wives
ชุบเลี้ยง (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล
ฟักฟูม (v.) bring up See also: take care, raise Syn. ฟูมฟัก
ฟูมฟัก (v.) bring up See also: nurture, take care, raise Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง
มุ่งเสนอ (v.) bring up See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate Syn. เสนอ, นำเสนอ
หยิบ (v.) bring up See also: raise Syn. หยิบยก, นำมา, เสนอ
อุปการะ (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เจือจุน, เกื้อกูล
เจือจุน (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. เจือจาน, จุนเจือ, อุดหนุน
เสนอ (v.) bring up See also: raise Syn. หยิบยก, นำมา
เสนอ (v.) bring up See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate Syn. นำเสนอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You must bring me to him at onceเธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ
What bring you here?อะไรนำพาคุณมาที่นี่
We'll bring you lots of sweetsพวกเราจะเอาขนมหวานจำนวนมากมาฝากเธอนะ
Why did you bring me here?คุณพาฉันมานี่ทำไม?
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I will bring pain to him and to youฉันจะทำให้คุณและเขาเจ็บตัวแน่
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Thanks for bringing us hereขอบคุณที่พาเรามาที่นี่
So, what brings you in here today?ถ้างั้น คุณมาทำอะไรที่นี่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a moment. Not here. Bring him outside.รอเดี๋ยว ทำในนี้ไม่ได้ เอาเขาออกไป
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย
I'll bring the sandwiches immediately, madam.ฉันจะเอาเเซนวิซมาให้ทันทีเลยคะ
Yes. It's going to bring it all back again, and worse than before.ใช่ ต้องหวนกลับมาพูดถึงอีก ยิ่งจะแย่กว่าเมื่อก่อน
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่
Yes. You might bring me a large brandy and soda.- ผมขอบรั่นดีเเก้วใหญ่กับโซดา
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
I knew you were going to bring that up, Colonel.ผมคิดไว้เเล้วเชียวว่าท่านต้องเอ่ยถึงมันท่านผู้พัน
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
What do you mean? Why didn't his lawyer bring it up?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ทำไมไม่ทนายของเขานำมันมาได้อย่างไร
He didn't bring it up because he knew it'd hurt his case.เพราะเขารู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกรณีของเขา
Yes. His lawyer took great pains to bring that out.ใช่ ทนายความของเขาเอาความเจ็บปวดที่ดีที่จะนำที่ออกมา

bring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
催情[cuī qíng, ㄘㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 催情] to promote oestrus; to bring an animal to heat by artifial means
[shà, ㄕㄚˋ, 煞] baleful; bring to a stop; very
[bèn, ㄅㄣˋ, 坌] bring together; dust
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, 带去 / 帶去] bring away
捉拿归案[zhuō ná guī àn, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ ㄍㄨㄟ ㄢˋ, 捉拿归案 / 捉拿歸案] bring to justice
[shāo, ㄕㄠ, 捎] bring or take (along)
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
[cuō, ㄘㄨㄛ, 撮] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick
[cuán, ㄘㄨㄢˊ, 攒 / 攢] bring together
[yùn, ㄩㄣˋ, 蕴 / 蘊] bring together; collect
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 促使] spur on; urge; to cause; to bring about
[fèn, ㄈㄣˋ, 坋] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
拉平[lā píng, ㄌㄚ ㄆㄧㄥˊ, 拉平] to bring to the same level; to even up; to flare out; to flatten out
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
长出[zhǎng chū, ㄓㄤˇ ㄔㄨ, 长出 / 長出] grow out; bring forth
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, 囊括] include; embrace; bring together
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, 创新 / 創新] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 策划 / 策劃] plot; scheme; bring about; engineer
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
拿来[ná lái, ㄋㄚˊ ㄌㄞˊ, 拿来 / 拿來] bring
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
蓬筚生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬筚生光 / 蓬篳生光] Your presence brings light to my humble dwelling
蓬荜生光[péng bì shēng guāng, ㄆㄥˊ ㄅㄧˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄤ, 蓬荜生光 / 蓬蓽生光] Your presence brings light to my humble dwelling

bring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell
仕留める[しとめる, shitomeru] (v1,vt) to bring down (a bird); to kill
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
前面に出す[ぜんめんにだす, zenmennidasu] (exp,v5s) to highlight something; to bring something to the fore
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
取り下ろす;取下ろす[とりおろす, toriorosu] (v5s,vt) to take down; to bring down; to lower
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
召し連れる[めしつれる, meshitsureru] (v1,vt) to bring along; to accompany
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be
守り立てる[もりたてる, moritateru] (v1,vt) to bring up; to support; to rally
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
平仄を合わせる[ひょうそくをあわせる, hyousokuwoawaseru] (exp,v1) to bring to same level; to harmonize
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P)
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P)
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.)
手上げ[てあげ, teage] (n) (See お手上げ) all over; given in; given up hope; bring to knees
手塩に掛ける;手塩にかける[てしおにかける, teshionikakeru] (exp,v1) to bring up under one's personal care
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head)
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P)
持ち込む(P);持込む[もちこむ, mochikomu] (v5m,vt) to lodge; to take something into ...; to bring in; (P)
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ...
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

bring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring FR: prendre ; saisir
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอามาให้ (เอา...มาให้...)[v. exp.] (ao ... mā h) EN: bring ... and give it to ... FR: apporter ... (qqch) à ... (qqn)
เอาไป (เอา...ไป)[v. exp.] (ao pai (ao ) EN: take ; take away ; take along ; bring ; seize FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along FR: emmener
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ชักแม่น้ำทั้งห้า[v. (loc.)] (chakmaēnāmt) EN: bring someone around ; find a lot of reasons (for) FR:
ชุบชีวิต[v.] (chupchīwit) EN: bring back to life ; revive FR: ramener à la vie
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ดลบันดาล[v.] (donbandān) EN: inspire ; engender ; bring forth ; give rise to ; create FR: inspirer
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūn ) EN: resurrect ; revive ; bring back FR:
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmj) EN: recall ; recollect ; bring to mind FR:
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpra) EN: bring an action for libel FR:
ฟ้องแพ่ง[v. exp.] (føng phaeng) EN: file a civil action ; bring a civil action FR:
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek k) EN: bring an action for damages ; sue for damages FR:
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng thān m) EN: bring an action for defamation FR:
ฟ้องเท็จ[v. exp.] (føng thet) EN: bring a false charge FR:
ฟ้องต่อศาล[v. exp.] (føng tø sān) EN: go to court ; bring an action FR:
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
เก็บผ้า[v. exp.] (kep phā) EN: bring the washing in FR: ramasser le linge
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again FR: remuer la couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie ; lever un lièvre
กล่อมเกลา[v.] (klǿmklao) EN: train well ; bring up well FR:
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู[v. exp.] (klǿmklīeng ) EN: bring up ; cherish FR:
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press ; bring pressure to bear (on) ; pressure FR: mettre la pression (sur) ; presser ; faire pression
กดราคา[v. exp.] (kotrākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell FR: baisser le prix ; comprimer les prix
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former

bring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bringen; mitbringen; herbringen; anbringen | bringend | gebracht | er/sie bringt | ich/er/sie brachte | er/sie hat/hatte gebracht | ich/er/sie brächteto bring {brought; brought} | bringing | brought | he/she brings | I/he/she brought | he/she has/had brought | I/he/she would bring
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Autobahnzubringer {n}; Zubringerstraße
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder
Bringer {m}bringer
Störung {f}; Durcheinanderbringen
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Unglücksbringer {m} | Unglücksbringer
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit
Talisman {m}; Glücksbringer
Gerede {n} | ins Gerede kommen | jdn. ins Gerede bringen | für Gerede sorgentalk | to get oneself talked about | to get sb. talked about | to set tongues wagging
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot
Äußerung {f}; Vorbringen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring
Back to top