ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความรัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความรัก, -ความรัก-

*ความรัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรัก (n.) love See also: affection, fondness Ops. ความเกลียด
ความรักชาติ (n.) patriotism
ความรักใคร่ (n.) affection See also: love Syn. ความรัก Ops. ความเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism
ku klux klan(คู'คลัคซฺ'แคลน) n. องค์การลับในอเมริกาที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความรักชาติอเมริกัน
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
woo(vt) ขอร้อง,วิงวอน,เกี้ยว,ขอความรัก,ขอแต่งงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dally with (phrv.) ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม) See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ Syn. flirt with
go through (phrv.) เตรียมทำ (บางสิ่ง) เพื่อแสดงว่าจงรักภักดีหรือมีความรักต่อ (บางคน)
adoring (adj.) แสดงความรัก See also: รู้สึกรัก, ชอบ Syn. affectionate, passionate, fond
affection (n.) ความรัก See also: ความรักใคร่ Syn. love, fondness, liking
alligiance (n.) ความรักชาติ Syn. civism, nationality
amative (adj.) เกี่ยวกับความรักใคร่ Syn. amorous, affectionate, passionate
amatory (adj.) เกี่ยวกับการแสดงความรัก Syn. amorous, passionate, erotic
amorous (adj.) ที่เต็มไปด้วยความรัก Syn. passionate, affectionate, loving
amorousness (n.) ความรักและปรารถนา
amour-propre (n.) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส) Syn. self-esteem
Aphrodite (n.) เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
ballad (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร Syn. ballade
ballade (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร
bear hug (n.) กอดแน่นๆ แสดงความรัก Syn. cuddle
calf love (n.) ความรักแบบเด็กๆ Syn. puppy love
caress (n.) การสัมผัสด้วยความรัก Syn. embrace, touch
caressing (adj.) ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
chase after (phrv.) พยายามตามจีบหรือขอความรัก
choochie face (sl.) คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
chuck (sl.) คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"They play and make jokes and love one another.มันเล่นและทำให้เรื่องตลก และความรักของอีกคนหนึ่ง มันเป็นพี่น้องของเรา
I submit that Deong had cause for passion, but those are not the views he holds today.{\cHFFFFFF}ฉันส่งที่ Deong มีสาเหตุสำหรับความรัก แต่ผู้ที่ไม่ได้มุมมองที่เขาถือหุ้นในวันนี้
He comes to yours with my love. Deong".{\cHFFFFFF}เขามากับคุณ ด้วยความรักของฉัน Deong "
# "Hey, you've got to hide your love away!"เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา
I think my lads are very fond of me.ฉันคิดว่านักเตะในทีมของฉันมี ความรักของฉัน เซอร์!
Love, love, loveความรัก, ความรัก, ความรัก ความรัก, ความรัก, ความรัก
Love, love, loveความรัก, ความรัก, ความรัก
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ ความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
"... sick and tired of love...♪ เบื่อหน่ายในความรัก
"I've had my fill of love...♪ ฉันได้ความรักมาเติมเต็ม ♪
"Sick and tired of love. Give her a break.♪ เบื่อหน่ายในความรัก ♪ ♪ ให้เธอได้พักบ้าง ♪
"She's had her fill of love. She's not a snake!♪ เธอได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ ♪ เธอไม่ใช่งูนะ ♪
"...the men who made love to her."คนที่ ทำให้ ความรัก ของเธอ .
I said the men who made love to her!ฉัน กล่าวว่า คนที่ ทำให้ ความรัก กับ เธอ
I may be blinded by my love for him but I believe when we most needed it he offered the world a way out of madness.ฉันอาจตาบอดเพราะ ความรักที่มีให้เขา แต่ฉันเชื่อว่า เมื่อเราต้องการมัน
He is not the kind of man who will accept you.เขาไม่ใช่คนที่จะ ตอบรับความรัก ของเธอแน่
"If music be the food of love, play on, McDuff, play on.""ถ้าหากดนตรี เป็นอาหารแห่งความรัก ก็จงเล่นต่อไป แม็คดัฟ เล่นต่อไป"
Peace, love, dope. Now get the hell out of here!สันติภาพ ความรัก ยาเสพติด ไปจากที่นี่ได้แล้ว
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น
Shers love was only for my master and rather than see him fight Saki for her hand she persuaded Yoshi to flee with me to America but Saki vowed vengeance.Shers ความรักเป็นเพียงสำหรับต้นแบบของฉัน ... ... และมากกว่าที่เห็นเขาต่อสู้กับซากีมือของเธอ ... ... เธอชักชวนโยชิ ...
Prince Ali! Prince Ali! Amorous he!เจ้าชายอาลี ผู้เต็มไปด้วยความรัก อาลี อะบาวา
Somebody's love falls far short in her case, obviously.เห็นได้ชัดนี่ว่า ความรักสำหรับ กรณีหล่อน มันแสนสั้น
And then last year, when we finally decided to get married, we agreed, love, yes, false dependencies, no.แล้วเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกัน เราตกลงกัน ความรัก... ใช่ การพึ่งพาที่ผิด...
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด
You must not forget, my friend... that the power of your love... the power of the love of Don Juan is eternal... and will not be denied.คุณต้องไม่ลืมซิ เพื่อนยาก นั่นคือพลังความรักของคุณ พลังรักของดอนฮวนเป็นอมตะ
Mr. Davies both your sense of community and your vocabulary leave much to be desired.คุณเดวี่ส์ ความรักชุมชนและคำศัพท์ของคุณ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก
# And I've lost the love of the one ## และฉันสูญเสียความรัก ไปครั้งหนึ่ง #
# Love is going around# ความรักคือการไปรอบ ๆ
# 'Cause love is around# 'ความรักสาเหตุที่อยู่รอบ ๆ
Coming in here and poisoning my family's dinner... with your Jewish, nigger-loving, hippie bullshit.แกมาที่นี่แล้วพ่นพิษ/ใส่มื้อเย็นของครอบครัวฉัน... มาพร้อมกับเชื้อยิวห่วยๆ / ความรักต่อนิโกร เป็นฮิปปี้งี่เง่า
Loving that old black magic called loveความรักหมุนให้ฉันเข้าไป ความรัก มนต์ดำอันเก่าแก่..
I suppose all things must pass, including 'love'...ผมคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดี แม้กระทั่ง "ความรัก" ...
I always knew that feelings of love would fade... just like old photographs.ผมรู้มาตลอดว่า ความรักมันก็ต้องมีเลื่อนหายไปบ้าง... ก็เหมือนกับภาพเก่าๆ
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ
To me, the most romantic, beautiful love stories...สำหรับผมแล้ว เรื่องที่โรแมนติกมาก ๆ ความรักที่สวยงาม คือ ...
I thought love was something you were allowed to fall in and out of.ฉันคิดว่า ความรัก เป็นอะไรที่ ต้องยินยอม และผ่อนตาม
"Hate fades. Love is lust. There is no ass.""ความเกลียดเลื่อนหาย ความรักคือ ความต้องการทางเพศ ไม่มี ตูด อยู่จริง"
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความรัก*
Back to top