ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กังวล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กังวล, -กังวล-

*กังวล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังวล (v.) worry See also: feel anxious about, concern about Syn. ห่วงใย
กังวลใจ (v.) worry See also: feel anxious, concern Syn. เป็นห่วง
การกังวล (n.) pondering See also: considering
คลายกังวล (v.) relieve See also: allay Syn. คลายความกังวล
คลายความกังวล (v.) relieve See also: allay
ความกังวล (n.) worry See also: anxiety, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย Ops. ความสบายใจ
ความกังวลใจ (n.) anxiety See also: worry, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล Ops. ความสบายใจ
ความวิตกกังวล (n.) anxiety See also: distress, worry Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ
น่ากังวล (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่ากังวล (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่าห่วง Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าเป็นกังวล (v.) be worrisome See also: be anxious, be apprehensive Syn. น่าเป็นห่วง Ops. สบายใจ, ไร้กังวล
น่าเป็นกังวล (adj.) worrisome See also: anxious, apprehensive Syn. น่าเป็นห่วง Ops. สบายใจ, ไร้กังวล
วิตกกังวล (v.) worry See also: be anxious, be concerned Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก
หมดกังวล (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
หมดกังวล (v.) be relieved See also: feel relieved Syn. โล่งใจ, เบาใจ Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
หมดกังวล (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, เบาใจ Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
เป็นกังวล (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. กังวล, เป็นทุกข์ Ops. เป็นสุข
English-Thai: HOPE Dictionary
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
dysphoria(ดิสโฟ'เรีย) n. อาการไม่พอใจกังวลใจ
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
taking(เทค'คิง) n. การเอา,การหยิบ,สิ่งหยิบ,สิ่งจับ,สิ่งที่ถูกจับหรือเก็บ adj. ดึงดูดใจ,ชนะใจ,แพร่เชื้อได้., See also: takings n. ใบรับ,ภาวะกังวลใจหรือหดหู่ใจ. takingly adv. takingness n.
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety,apprehension,panic,nerves
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
easiness(n) ความง่าย,ความสะดวกสบาย,ความสะดวก,ความไร้กังวล
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anxietyความวิตกกังวล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxietyความวิตกกังวล [TU Subject Heading]
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
desensitise (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
desensitize (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
agonize (vi.) เป็นกังวล
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
anxiety (n.) ความวิตกกังวล See also: ความกังวล, ความวิตก, ความห่วงใย Syn. worry, concern, uneasiness Ops. relief
anxiety (n.) สิ่งที่ทำให้กังวล
anxious (adj.) ที่ทำให้เกิดความกังวล See also: ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล
anxious (adj.) ที่วิตกกังวล See also: ที่วิตก, ที่กังวล, ที่กระวนกระวาย, ที่ร้อนใจ, ช่างวิตก Syn. worried, concerned, uneasy Ops. calm, relaxed
at loose ends (sl.) วิตกกังวล See also: ประหม่า
be on edge (idm.) วิตกกังวล
be strung up (phrv.) วิตกกังวลมาก See also: ประสาท
boggle (vi.) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
bombard with (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
bother about (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother with
bother with (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother about
bugbear (n.) สิ่งที่ทำให้รำคาญและกังวล
care about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
carefree (n.) ที่ไร้กังวล See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ Syn. cheerful, lighthearted, unworried Ops. troubled
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
Well, let's not worry about it nowเอาล่ะ พวกเราอย่ากังวลเกี่ยวกับมันตอนนี้เลย
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
Don't worry, he'll be thereอย่ากังวลเลยเขาจะไปที่นั่น
I ain't worry about thatฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
You don't have to worry about a thingคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
Don't worry mate, you'll be all rightอย่ากังวลเลยเพื่อน นายจะผ่านไปด้วยดี
Don't worryอย่ากังวลเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
That's what I'm worried aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกังวลถึง
Now there's nothing to be worried aboutตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว ฉันพูดถูกไหม?
That's not what worries meนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ฉันกังวล
Don't worryไม่ต้องกังวล แค่หายใจลึกๆ
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
Don't worry over small things like this!อย่ากังวลกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh-ho, don't worry, Figaro.โอโฮ, ไม่ต้องกังวล ฟิกาโร
Don't worry, dear.- อย่ากังวลเลย ที่รัก
Mac, I've been worried to death about you and Marion.{\cHFFFFFF}Mac ฉันได้รับกังวลไป ตายเกี่ยวกับคุณและแมเรียน
Hey, man. Don't worry. We got a couple of days.เฮ้ อย่าวิตกกังวล พวกเรามีเวลา2หรือ3วัน
That's OK, Ward, don't worry about the soap, he's tough.มันโอเค วอร์ด ไม่ต้องกังวลกับสบู่ เขาแข็งแรง
Doris, don't worry. He'll come back. He looked like a man made from steel.ดอริส อย่ากังวลไปเลย เขาดูเป็นคนที่ แข็งแกร่งเอามากๆ
Hi. Listen, you are going to stop worrying about that baby.ฟังนะ ไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กแล้ว หลีกหน่อยสิ
Maybe I was a little bit concerned, but that's not the same thing.แค่... กังวลนิดหน่อย มันไม่เหมือนกันนะฮะ
To us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks... and took the subway to work every day and worried about bills, were dead.สำหรับเรา พวกคนดีที่ทำงานโง่ๆ เพื่อแลกกับเช็คเง่าๆ นั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานทุกวัน และกังวลกับบิล คือตายทั้งเป็น
How could I choose someone she hates? -Not to worry, my liege.There is more.ข้าจะเลือกคนที่เธอเกลียดให้ได้อย่างไร ทรงไม่ต้องกังวลไป มันยังมีต่อ
Oh, dear. Don't worry, Prince Ali.โอ้ ที่รัก อย่ากังวลเลย เจ้าชายอาลี
It's just your ma's a bit worried, you know. You still going to Mass?It'sjust แม่ของคุณกังวลบิต, คุณรู้ไหม คุณยังจะไป Mass?
Ever since I have known of it, I've been most anxious to tell you how grateful I am, for my family and for myself.ตั้งแต่รู้เรื่อง ฉันก็เป็นกังวลมากที่สุด ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าฉันซึ้งใจแค่ไหน จากครอบครัวฉันและตัวฉันเอง
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย
If it can't be solved, worrying will do no good."ถ้ามันแก้ไม่ได้ กังวลไป ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น"
Jesus, don't sound so worried, all right?พระเจ้า อย่าทำเสียงกังวล อย่างงั้นสิ?
Well, don't worry, little man, we're not going to get caught.แหม.. ไม่ต้องกังวลน่า หนูน้อย เราไม่โดนมันจับหรอกน่า
Meanwhile, back on Planet England, doctors and hospitals and constant worry, and a very, very sick father.ในขณะที่ถ้านึกถึงอังกฤษแล้ว จะนึกถึงพวกหมอและพยาบาล และความกังวลใจ ถึงพ่อที่ป่วยมากๆ ของเขา
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก
I can be fun, if you want... pensive, uh, smart, uh, superstitious, brave.ผมสนุกสนานได้ / ถ้าคุณต้องการ... วิตกกังวล อ่า ฉลาดหลักแหลม อ่า นับถือโชคลาง / เข้มแข็ง
I know you feel lost right now, but don't worry, nothing is ever lost, nor can be lost.ฉันรู้ว่าคุณกำลังรูสึกสูญเสีย แต่ไม่ต้องกังวลนะ ไม่มีสิ่งใดที่จะสูญเสีย / หรือจะสูญหายไป
Hey, don't worry. The ring that I gave you will guide you back home.เฮ้ อย่ากังวลเลย แหวนที่ฉันให้เธอจะนำเธอกลับบ้านเอง
Cause you're gonna see him, you're gonna get freaked out, there's be more for you to worry about.เพราะถ้าคุณเห็นเค้า / คุณอาจจะตกใจ มันคงจะทำให้คุณกังวลมากขึ้นสินะ สำหรับเรื่องแบบนี้
Sam, don't worry, okay?แซม ไม่ต้องกังวลนะ โอเค?
Adrian, please don't worry, all right?เอเดรียน ได้โปรดอย่าเป็นกังวลไปหน่อยเลยน่า ได้ไหม
No. Don't worry. I got him back.ไม่ ไม่ต้องเป็นกังวลครับ ผมเอาคืนเขาแล้ว
Don't do that, you really had me worried there.อย่าเลยล่ะ นายจะทำให้ฉันกังวลจริง ๆนะ
Then with Mr. Alex protecting us, we will be safe and never have to worry about the dreaded Foosa!แล้วคุณ อเล็กซ์จะปกป้องพวกเรา เราจะปลอดภัย และไม่ต้องคอยกังวลถึง พวกฟูซ่าที่น่ากลัวนั่นอีกต่อไป
Obviously, it's taken Mother quite a long time to get used to the idea that I'm serious about her, but...เห็นได้ชัดเลยว่า คุณแม่อยากจะคุยเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว ผมเองก็กังวลเรื่องนี้อยู่ แต่...
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
His behavior. When we left him, he was nervous, unsettled.พฤติกรรมของเขา ตอนที่เราจากเขามา เขาดูเป็นกังวล ไม่สงบ
Look, the closer it gets, the more I'm worried that the bottom is gonna fall out of this whole thing.ฟังนะ ยิ่งเรื่องมันลงลึกเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งกังวลว่า เรื่องทั้งหมดมันจะแดงออกมา
Look, the closer it gets, the more I'm worried that the bottom is going to fall out of this whole thing.ฟังนะ ยิ่งเรื่องมันลงลึกเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งกังวลว่า เรื่องทั้งหมด มันจะแดงออกมา
Casanova, wrap it up.นี่ อย่ากังวลเลยนะ โอเคมั้ย?
Look, man, I get you're nervous, all right? But you got to stay focused.ฟังนะ ฉันรู้ว่าพี่กังวล แต่ว่ารวบรวมสติหน่อยได้ไหม
Gong Chan doesn't have time to worry about someone like her.นี่ กองชาน ไม่มีเวลาไปกังวลเกี่ยวกับ เรื่องของหล่อนหรอก
I can't even feed myself and what's the use of saying conscience.ฉันน่ะ เลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลย ฉะนั้นจะกังวลอะไร กับการรู้สึกผิดหน่ะ
Yes, I'm a little worried about the young man downstairsครับ ผมกังวลนิดๆ เรื่องไอ้หนุ่มชั้นล่าง
I won it at the shopping district drawing.. ไม่ต้องกังวลนะ โทรหาฉันได้ถ้าเกิดอะไรขึ้น
Hey, Ethan, don't worry. We're going to get the girl.เฮ้, อีธาน, อย่ากังวล เราต้องพาหล่อนกลับมาได้

*กังวล* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กังวล*
Back to top