ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่รอบคอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่รอบคอบ*, -ไม่รอบคอบ-

ไม่รอบคอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่รอบคอบ (v.) be careless See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รัดกุม Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
ไม่รอบคอบ (adv.) carelessly See also: heedlessly, recklessly, negligently Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รัดกุม Ops. ถ้วนถี่, รัดกุม
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ฉลาด,ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
indiscreet(อินดิสคริท') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ., See also: indiscreetly adv. indiscreetness n., Syn. rash,unwise
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท
injudicious(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สุขุม,ไม่รอบคอบ
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
emptyheaded (adj.) ไม่รอบคอบ See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น Syn. giddy, silly, stupid
ill-advised (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม Syn. foolish, ill-considered, ill-judged, imprudent, imprudent, unwise
ill-judged (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่เลินเล่อ, สุขุม Syn. foolish, ill-considered, imprudent, imprudent, unwise
scatterbrained (adj.) ไม่รอบคอบ See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid
shortsighted (adj.) ไม่รอบคอบ See also: ไม่สุขุม, ไม่ฉลาด
imprudent (adj.) ไม่รอบคอบ (คำทางการ) See also: ไม่สุขุม Syn. ill-advised, rash, unwise Ops. prudent, wise
ill-considered (adj.) ซึ่งไม่รอบคอบ See also: ไม่พิจารณาให้ดีเสียก่อน Syn. ill-advised, unwise
impolitie (adj.) ซึ่งไม่รอบคอบ See also: ซึ่งไม่สมควร, ซึ่งไม่ระวัง Syn. incautious, tactless Ops. discreet, tactful
imprudence (n.) ความไม่รอบคอบ See also: ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท Syn. indiscreetness, recklessness Ops. discretion, prudence, tact
indiscreet (adj.) ซึ่งไม่รอบคอบ See also: ซึ่งไม่สมควร, ซึ่งไม่ระวัง Syn. impolitie, incautious, tactless Ops. discreet, tactful
indiscreetness (n.) ความไม่รอบคอบ See also: ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท Syn. imprudence, recklessness Ops. discretion, prudence, tact
indiscretion (n.) ความไม่รอบคอบ See also: ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท Syn. imprudence, indiscreetness, recklessness Ops. discretion, prudence, tact
recklessness (n.) ความไม่รอบคอบ See also: ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท Syn. imprudence, indiscreetness Ops. discretion, prudence, tact
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you're a stupid, shortsighted little prat.เพราะแกมันโง่ ไม่รอบคอบ พูดไปเรื่อย
I worried that, you know, you might say something indiscreet.- ฉันกลัวนายจะ... ไม่รอบคอบ - ว่าไงนะ?
It's inconsiderate, never mind rude.ไม่รอบคอบซะเลย ไม่สุภาพด้วย
Do you imagine that I've not considered everything?นี่คิดว่าข้าไม่รอบคอบเลยรึ
But why did you made such a rash decision about the Human resources problem?แต่ทำไมคุณถึงตัดสินใจไม่รอบคอบ เกี่ยวกับปัญหาของบุคลากรล่ะ?
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้
How imprudent of you.ทำไมท่านถึงไม่รอบคอบแบบนี้
Maybe I'm not thinking clearly;บางที ฉันอาจจะคิดไม่รอบคอบไปเอง
AII right, you're not thinking clearly, that's right;ถูกแล้วครับ คุณคิดไม่รอบคอบเอง
Well, looks like she might have been on to something.เธอคิดผิดและไม่รอบคอบ คือ...
He's never around. What's the point?พ่อไม่รอบคอบ นั่นประเด็น
Just like in Fox River, you never thought things through.ก็เหมือนที่ Fox Riverนั้นแหละ แกมันไม่รอบคอบ
And the fact is, upon further reflection, my firing of him was rash.และพูดตามจริง ผมไล่เค้าออกโดยไม่รอบคอบ
This was not well thought out.คิดอะไรไม่รอบคอบเลยนะเรา..
My guilt stems from my indiscretion and yours for lying.ความสำนึกผิดจากความไม่รอบคอบของฉัน และของเธอก็การโกหก
My indiscretions were not tolerated at that time.ความไม่รอบคอบของฉันในตอนนั้นคือการไม่รับฟังความเห็นของคนอื่น
Sue and Carly were coming up with an ill-advised solution to their problem too.ซูและคาร์ลี่ก็เผชิญกับ ปัญหาที่ไม่รอบคอบเช่นกัน
Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น
Should've known better, but I wasn't thinking clearly.ข้าน่าจะรู้ แต่ข้าไม่รอบคอบเอง
Because you would've paid for my indiscretions with your life.เพราะนายคงต้องจ่ายค่าความไม่รอบคอบ ของฉัน ด้วยชีวิตของนาย
It seems careless for someone who's been so controlled up to now.นี่ดูเป็นการกระทำที่ไม่รอบคอบของคน ที่เคยควบคุมตัวเองมาได้ตลอด
Personally, I thought it was very indiscreet of her, but, well...โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า เธอไม่รอบคอบเสียเลย แต่ก็ นะ
And shortsighted thing.และไม่รอบคอบมากๆ ลงไป
If Daniel does indeed grant this ill-advised interview,ถ้าแดเนียลยินยอมให้สัมภาษณ์ แบบไม่รอบคอบ
You speak like a green girl, unsifted in such perilous circumstances.เธอพูดเหมือนผู้หญิงไร้เดียงสา ไม่รอบคอบในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
Oh, I have no idea what you're thinking, but I think it would be inconsiderate to not think what was best for you.ผมไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรอยู่ แต่ผมคิดว่ามันคงไม่รอบคอบนัก ถ้าจะไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
She just decided it wouldn't be prudent for her to be out and about.นางเพิ่งตัดสินใจ นั่นยังไม่รอบคอบอีกหรือ นั่นมันปกติ
Damn things never burn. Sloppy, I know.ของบ้าๆนี่ทำไมไหม้ไฟไปซะน่ะ / มันดูไม่รอบคอบน่ะ ผมรู้
I will, although it seems like getting into a barroom brawl on shore leave is not very prudent for someone with further military aspirations.หาได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามดูเหมือนการทะเลาะที่บาร์ กับพวกทหารด้วยกันมันดูจะไม่รอบคอบเท่าไหร่ สำหรับใครบางที่จะยังอยากจะเป็นทหารต่อไป
Indiscretions.ว่าจะปกปิดทั้งหมดทั้งมวลของ.. ความไม่รอบคอบของเรา
You doubt her ability to be discreet?คุณกลัวว่าเธอจะไม่รอบคอบหรือไง?
I did something rash.ฉันทำบางอย่างไม่รอบคอบ.
I think that would be ill-advised.{\cHFFFFFF}แต่ข้าคิดว่านั่นจะเป็นการไม่รอบคอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่รอบคอบ
Back to top