ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจแคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจแคบ*, -ใจแคบ-

ใจแคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจแคบ (v.) be narrow-minded Syn. ใจคอคับแคบ Ops. ใจกว้าง
ใจแคบ (v.) be selfish Syn. เห็นแก่ตัว Ops. ใจกว้าง
ใจแคบ (adj.) narrow-minded See also: selfish Ops. ใจแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meany(มีน'นี) n. บุคคลผู้มีใจแคบ,เลวหรือร้าย., Syn. meanie
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaly(สเค'ลี) adj. มีเกล็ดมาก,มีสะเก็ดมาก,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก,มีเปลือกมาก,เลวทราม,ใจแคบ., See also: scaliness n., Syn. squamous
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
English-Thai: Nontri Dictionary
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
close-minded (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. bigoted, prejudiced
hidebound (adj.) ใจแคบ See also: หัวโบราณ Syn. narrow-minded
illiberal (adj.) ใจแคบ Syn. intolerent, narrow-minded Ops. broad-minded
intolerent (adj.) ใจแคบ Syn. narrow-minded Ops. broad-minded
little (adj.) ใจแคบ See also: คับแคบ Syn. mean, narrow, illiberal
myopic (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. close-minded, bigoted, prejudiced
narrow-minded (adj.) ใจแคบ Ops. broad-minded, open-minded
prejudiced (adj.) ใจแคบ See also: ซึ่งมีวิสัยทัศน์แคบ Syn. close-minded, bigoted
provincial (adj.) ใจแคบ
small-minded (adj.) ใจแคบ
ungenerous (adj.) ใจแคบ See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ Syn. unkind Ops. generous
close-minded (adj.) ที่ใจแคบ See also: เห็นแก่ตัว Syn. narrow-minded, insular Ops. bighearted
narrow-mindedness (n.) ความใจแคบ
petty (adj.) ที่ใจแคบ See also: เห็นแก่ตัว Syn. close-minded, narrow-minded, insular Ops. bighearted
redneck (sl.) คนใจแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She says you're rude, selfish, a real pain in the ass, and not worth anyone faIling in love with.เธอบอกว่า พี่ทั้งหยาบคาย,เห็นแก่ตัว ใจแคบ และคบยาก
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน
He is the worst, smug, blackmailing son of a--เขาแย่ที่สุด, ใจแคบ ชอบแบล็คเมล์ ไอ้เ...
Eli Jackson was a common redneck. We never saw him socially.อีไลแจ็คสันเป็นคนใจแคบที่พบบ่อย เราไม่เคยเห็นเขาในสังคม
You were a baby, and she was a small-minded idiot.คุณเป็นเด็กและเธอก็โง่ใจแคบ
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา
Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight.ฟังเราก่อน หน้าคุณไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณใจแคบ
That's because you don't have the Redneck World Atlas.นั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้มีแผนที่โลกใจแคบ
No, we've gone way beyond hypocracy, Dad, now we're just being mean.ไม่ ผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นพวกเสแสร้ง แต่ผมกำลังคิดว่าพวกท่านเป็นพวกใจแคบ
It's a small world young lady I know, celebrate our diversity.อย่าใจแคบไปหน่อยเลย ยินดีด้วยนะที่เราเป็นครอบครัว
Oh, you poor little baby, did that big mean lion scare you?โอ้ว หนูน้อยน่าสงสาร โดนสิงโตใจแคบรังแกใช้มั้ย
You are really narrow-minded! so so!นายนี่มันใจแคบจริงๆ!
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ
And they are getting meaner and meaner, so...พวกนั้นใจแคบลงทุกที ดังนั้น
About being all petty... not giving you enough pocket money...ที่ฉันใจแคบ... ให้เบี้ยเลี้ยงคุณน้อย...
I'm not such a narrow-minded person.ฉันไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้นหรอก
I didn't learn anything new about you, but the more I got to see, the more I realized you were such a neurotic, petty person.ฉันไม่เคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลย แต่มากกว่าที่เห็น มากกว่าที่ฉันสัมผัส เธอมันประสาท, คนใจแคบ
How can a youngster like you be so heartless?พ่อหนุ่มทำไมใจแคบอย่างนี้นะ
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
I don't mean... to be a control freak.ฉันไม่ได้ใจแคบ... ที่จะมาควบคุมอะไรบ้า ๆ
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ
You left Charming because it was incestuous, backward, and small-minded.เธอหนีจากชาร์มมิ่งไป เพราะเรื่อง มีเพศสัมพันธ์กันญาติสนิท สติสตางค์ไม่ดี ใจแคบ
Oh, yes. The law is narrow.อ้อ ใช่ กฎหมายน่ะใจแคบ
You know, I am so sick of your crap riddles and your smug, fat face.รู้มั้ย ฉันเบื่อกับสำนวนไร้สาระของนายเต็มทนแล้ว แล้วก็ความใจแคบของพวกนายด้วย ไอ้อ้วนเอ๊ย
I mean, you loved that painting until you found out that I did it, and then you acted totally petty.ฉันหมายถึง เธอชอบรูปวาดนั่น จนเมื่อเธอพบว่าฉันเป็นคนวาด และหลังจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเป็นคนใจแคบ
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ...
Which I know sounds rather petty, but you have to understand.ฉันรู้ว่ามันฟังดูใจแคบ แต่คุณต้องเข้าใจนะ
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย
Gae In's man is sorry for being so petty and angry.ผู้ชายของ เกอิน กำลังเสียใจ ที่ทำตัวใจแคบและโกรธตอนนั้น
She says to relay the message that she doesn't want to go on a date with such a petty man.เธอบอกว่า.. เํธอไม่ต้องการ ไปเดทกับผู้ชายใจแคบ
Isn't the woman who doesn't accept an apology more petty?ผู้หญิงที่ไม่ยอมรับคำขอโทษ มันไม่ใจแคบกว่าหรอ?
That's petty of you.นายนี่มันใจแคบจริงๆเลยนะ
You didn't know I was a petty guy by nature?คุณไม่รู้เหรอว่าผมใจแคบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
Nothing. He's being petty.ไม่มีอะไร /Nเขาแค่เป็นคนใจแคบ
Kim Joo Won was a jerk, but he was never cheap.คิมจูวอนมักจะเป็นคนเล่นที่ไม่ค่อยยุติธรรม แต่ ก็ไม่เคยใจแคบ
I really wasn't going to ask you this, but...ฉันเกรงว่าเธอจะคิดว่าฉันเป็นคนใจแคบ ฉันไม่ได้คิดที่จะพูดกับเธอเรื่องนี้ แต่ว่า..
I really didn't want to mention this, you know, but I'm the one who went to his clinic for the meds.นี่ พูดแบบนี้อาจทำให้ฉันดูใจแคบ ฉันเลยไม่แน่ใจว่าควรจะพูดไหม แต่คนที่วิ่งไปเอายานั่นมาให้เธอ คืนฉันนะ
I didn't want to such a petty thing so I called you dozens of times.ฉันไม่อยากทำเหมือนคนใจแคบ ถึงได้โทรหาคุณหลายต่อหลายครั้ง
Well, did Cass tell you that he is Crowley's butt buddy, you smug little dick?แล้วแคสได้บอกคุณมั้ย ว่าเขาเป็นคู่หูกับคราวลี่ย์ พ่อคนใจแคบ
Light as a feather, no honor, cowardly, petty...ทำอะไรเหยาะแหยะ ไม่มีเกียรติ, ขี้ขลาด, ใจแคบ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจแคบ
Back to top