ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โหดร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โหดร้าย*, -โหดร้าย-

โหดร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be pitiless, be brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be pitiless, be brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (adj.) cruel See also: pitiless, brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (v.) be cruel See also: be ruthless, be heartless, be brutal, be callous, be inhumane, be malevolent, be unkind, be vicious Syn. โหดเหี้ยม, ใจร้าย Ops. ใจดี
โหดร้าย (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต
English-Thai: HOPE Dictionary
animal(แอน' นิเมิล) n. สัตว์, คนที่คล้ายสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, คนที่โหดร้ายคล้ายสัตว์. -adj. เกี่ยวกับสัตว์. -animalic, animalian adj., Syn. creature, beast ###A. human)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
brutish(บรู'ทิช) adj. โหดร้าย,ทารุณ,คล้ายสัตว์,ไร้เหตุผล., See also: brutishness n. ดูbrutish, Syn. savage
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
fiendish(เฟน'ดิช) adj. ทารุณ,โหดร้าย,อำมหิต,ชั่วร้าย., See also: fiendish ness n, Syn. malicious
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
truculent(ทรัค'คิวเลินทฺ) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,ก้าวร้าว,หยาบคาย,ห้าวหาญ,รุนแรง., See also: truculently adv., Syn. barbarous
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannous(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutal (adj.) โหดร้าย See also: รุนแรง Syn. cruel Ops. kindly
crucial (adj.) โหดร้าย
cruel (adj.) โหดร้าย Syn. brutal, inhuman
dog-eat-dog (sl.) โหดร้าย See also: เลวร้าย
hardhearted (adj.) โหดร้าย See also: ไร้ปราณี Syn. callous, pitiless, unfeeling Ops. sensitive
inhuman (adj.) โหดร้าย See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม Syn. barbaric, cold-blooded, cruel Ops. kindly
iron (adj.) โหดร้าย See also: อำมหิต, เหี้ยม Syn. stern, harsh, cruel Ops. kind
savage (adj.) โหดร้าย See also: ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด Syn. uncivilized, barbaric, crude
truculent (adj.) โหดร้าย
truculent (adj.) โหดร้าย
godawful (adj.) โหดร้าย (คำสแลง) See also: น่ากลัว
bestial (adj.) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
battered (adj.) ซึ่งโหดร้าย See also: ซึ่งทารุณ, ทุบตีอย่างทารุณ
brutalise (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
brutalize (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
butchery (n.) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ
carnage (n.) การฆ่าอย่างโหดร้าย Syn. massacre, bloodshed, wholesale killing
cruelty (n.) การกระทำที่โหดร้าย See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ Syn. inhumanity, hardheartedness
devilishness (n.) ความโหดร้าย See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม Syn. viciousness, vileness Ops. righteousness, virtuousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
Life is hard, and it's brutal and ugly,ชีวิตมันลำบาก โหดร้าย และน่าเกลียด
Oh, cruel and unusual.โอ้โห โหดร้าย ไม่ธรรมดา
You're a brutal murderer, you're the one not humanท่านต่างหากที่ไม่ใช่มนุษย์ โหดร้าย ป่าเถื่อน
Cruel irony, on the ocean's back we're looking for the door.โหดร้าย พอ ๆ กับ ตอนที่กลับสู่มหาสมุทร เพื่อตามหาประตู
Ruthless than I anticipated.โหดร้ายกว่าที่ผมคาดไว้
I'm getting goose bumps, I'm so scared.โหดร้ายจริงๆ ขนลุกเลย
That's harsh. I did not call Dianne a failed actress.โหดร้ายจัง ผมไม่ได้เรียกไดแอนว่านักแสดงตกอับนะ
That's cruel even for you.โหดร้ายมาก ต่อให้เป็นท่านก็เถอะ
So how bad was it?โหดร้ายมากใช่มั้ยครับ?
It's no mercy, letting a child linger in such pain.โหดร้ายยิ่งนัก ปล่อยให้เขา ต้องทนทรมาน
Definite overkill.โหดร้ายเกินความจำเป็น
As severe as five years of indentured servitude?โหดร้ายเท่าเป็นทาสห้าปีหรือเปล่า
I can reactivate the phone, but we'll need to sweep for wireless sniffers first.โหดร้ายเหลือเกิน ผมเปิดมือถือให้ได้นะ แต่เราคงต้องตรวจหา ตัวดักจับข้อมูลไร้สายก่อน
How cruel, to be the cloud in your heart.โหดร้ายเหลือเกิน.. ที่ในท้ายที่สุด.. ผมกลับเป็นแค่เพียงก้อนเมฆ
The brutal 15-round bout is still considered one of the greatest fights of the '80s.โหดร้ายแข่งขัน 15 รอบ ... ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งใน การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุค 80
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ?
She is kind and very beautiful, but she can be so cruel. "เธอเป็นคนใจดีและมีความ สวยงามมาก แต่เธออาจจะโหดร้าย
(Man) Tremble. Whose name is the Terrible.ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย
Oh, mother Kaili, whose name is the Terrible...โอ้แม่ ไคยีลี, ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย
Are the British cruel?เป็นอังกฤษโหดร้าย? ใช่เลย.
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
India is free for she has taken all that steel and cruelty can give and she has neither cringed nor retreated." Stop.อินเดียเป็นอิสระแล้ว เพราะพวกเขารับท่อนเหล็ก และความโหดร้ายไว้หมด และพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้หรือล่าถอย
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
Charles, sometimes you're so cruel.ชาร์ลส์, บางครั้งคุณโหดร้าย
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่ทุกอย่างเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย สบาย
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้ายย ปล่อย สบายๆ
Your eyes can be so cruelดวงตาของเธอยังคงโหดร้าย
Just as I can be so cruelเท่าที่ฉันเองก็ยังโหดร้าย
Your cruelty reveals everything.ความโหดร้ายของนายบอกให้ฉันรู้
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย
It's barbaric, but hey--it's home!มันเป็นเดินแดนอันโหดร้าย, แต่มันคือบ้าน!
Mr. Heathcliff, you're a cruel man, but you're not a fiend.คุณฮีธคลิฟฟ์ คุณช่างโหดร้ายยิ่งนัก แต่ก็ไม่ถึงขั้นทารุณ
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
Happiest when he was cruel.เขามีความสุขที่สุดตอนที่เขาโหดร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โหดร้าย
Back to top