ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดดเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดดเด่น*, -โดดเด่น-

โดดเด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดดเด่น (adj.) outstanding See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking Syn. สะดุดตา, เด่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
excelling (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding
noticeable (adj.) โดดเด่น See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด Syn. eminent, manifest, prominent Ops. unnoticeable, unclear
strong (adj.) โดดเด่น See also: ชัดเจน Syn. bold, distinctive
surpassing (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding, excelling
beaut (n.) สิ่งที่โดดเด่น (คำสแลง)
common or garden (sl.) ไม่โดดเด่น
foreground (n.) ตำแหน่งที่โดดเด่น See also: ตำแหน่งที่สำคัญ Syn. forefront
foreground (vt.) วางไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่น See also: วางไว้ในตำแหน่งที่สำคัญ
guiding light (n.) ความโดดเด่น See also: ความมีชื่อเสียง Syn. leading light, luminary Ops. unimportant
leading light (n.) ความโดดเด่น See also: ความมีชื่อเสียง Syn. guiding light, luminary Ops. unimportant
notability (n.) ความโดดเด่น See also: ความมีชื่อเสียง Syn. guiding light, leading light, luminary Ops. unimportant
notable (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น See also: ซึ่งมีความสามารถ Syn. remarkable Ops. ordinary
notable (n.) คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น See also: คนสำคัญ Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notably (adv.) อย่างโดดเด่น See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม Syn. remarkably, noticeably
public figure (n.) คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น See also: คนสำคัญ Syn. bigwig, dignitary, VIP
remarkableness (n.) ความโดดเด่น See also: ความไม่ธรรมดา
saliently (adv.) อย่างโดดเด่น
show off (phrv.) ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น Syn. set off
stand against (phrv.) ยืนโดดเด่นตัดกับ (เบื้องหลัง) Syn. stand out against
stand out against (phrv.) มองเห็นโดดเด่น Syn. stand against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not top tier, but... but what?- ไม่ โดดเด่น แต่... - แต่อะไร ?
Amazing, remarkable, totally unbelievable.น่าทึ่ง โดดเด่น เหลือเชื่อสุดๆ
The bolder the move, the less anyone questions it.โดดเด่นยิ่งขึ้นไป , ทุกคน มีคำถามเล็กน้อยจะถาม
Remarkable because it never came to pass.โดดเด่นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้น มันไม่เกิดขึ้นเพราะเด็กชายสองคน...
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Are you familiar with an agent named Fox Mulder?แต่ฉันมองเห็นว่า FBI จะเป็นที่ทำให้ตัวฉัน โดดเด่นขึ้นมา
This looks to be a pretty domesticated house.นี้ดูเหมือนจะเป็นบ้านสวยโดดเด่น
He has a very distinctive walk.เขามีการเดินที่โดดเด่นมาก
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด
I mean, she has something that you can't put your finger on, but...เธอไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่
Schoolteacher has outstanding memory.คุณครู มีความทรงจำที่โดดเด่น
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
Research tells us buddy cops live in visually distinctive places.การวิจัยบอกเราว่าตำรวจเป็นเพื่อนสนิทอาศัยอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่นสายตา
We'd like to honor a student who has shown outstanding leadership.กรุณาให้เกีรยติแก่นักเรียน ผู้ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น
Each year we present a $1 0,000 academic scholarship in Music Studies to an outstanding student in the summer music programทุกปีเรามอบทุนการศึกษาดนตรี 10000 ดอลลาร์ ให้กับนักเรียนที่นี่ความสามารถโดดเด่น
Clearly, your generation has it figured out.ว่าไปแล้ว,ในรุ่นของคุณนั้น คุณทำได้โดดเด่นมาก
There was something really interesting among them.เป็นนิยายที่โดดเด่นกว่าเพื่อนเลย
You were surely stand out in the battle field. How well do you know about me?ท่านต้องโดดเด่นมากในสนามรบ
No, you've-you know, you've always stood out from the rest, particularly the time that you and Amanda ran off with all that wine from the rectory.เธอ.. เธอโดดเด่นกว่าทุกคนเสมอ โดยเฉพาะ ตอนที่เธอกับอแมนดาหนีออกจากโรงเรียน
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ
They weren't bad people, they were just... insignificant.พวกเขาไม่ใช่คนเลว พวกเขาเพียงแต่... ไม่โดดเด่น
That's why you stand out in this business.คุณถึงได้โดดเด่นอยู่ในวงการนี้ไง
You couldn't deal withthe spotlight shining on me for once, could you?เธอทนไม่ได้ที่เห็นฉันโดดเด่นกว่าใช่ไหม
Ladies and gentlemen, it is my honor at this time to present to you... the distinguished Dr. Richard Nemur... and his colleague, Dr. Anna Straus... who are responsible for the Algernon-Gordon effect.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมันเป็นเกียรติ ของฉันในเวลานี้ที่จะนำเสนอให้คุณ โดดเด่นริชาร์ด เนเมอ และเพื่อนร่วมงานของ ดรแอนนาเตราสส์ของเขา
You are all acquainted with their eminent qualifications... through their published papers...คุณกำลังทำความคุ้นเคยกับคุณ สมบัติที่โดดเด่นของพวกเขา ผ่านเอกสารเผยแพร่ของพวกเขา
Even when we're wearing the same uniform, they'll look like a star.แม้ว่าทุกคนจะใส่ชุดแบบเดียวกัน แต่เค้าดูโดดเด่นที่สุด
Confederate General Albert Pike. He was a remarkable man.อัลเบิตท์ ไพค์ นายพลแห่งสหพันธ์ เขาเป็นคนที่โดดเด่นมาก.
I mean, can she spot Pakistan on a map?เธอจะไม่โดดเด่นบนแผ่นดินปากีสถาน?
It's significant, but definitely sublethal by itself.มันโดดเด่นมาก แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองแน่นอน
But I'm telling you, you really shine on that oboe.แต่พ่อจะบอกอะไรลูกให้นะ ลูกปี่โอโบโดดเด่นมาก
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
Popular among his co-Workers.ที่โดดเด่นออกมาจากกลุ่ม
This is the kind of guy who wants to stand out in a crowd.นี่เป็นคนที่อยากโดดเด่นในกลุ่มคน
In the past, "heroes" has stood outที่ผ่านมา ฮีโร่ส์ โดดเด่น
Those hooters and her singing... She was awesome.ใช่แล้ว หน้าอกเธอโดดเด่นแถมยังน่ารัก แล้วเธอยัง "โว้วโว..." อย่างกับนักฆ่า
You got a little more white around the temple... but makes you look more distinguished, I think.แต่นายมันตัวสีขาว อยู่แล้วนิใช่ไม๊ แต่.. มันอาจทำให้นายดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านก็ได้ ฉันว่า
I have to make an entrance.หนูต้องเข้าไปอย่างโดดเด่น

โดดเด่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目立つ[めだつ, medatsu] Thai: โดดเด่น English: to stand out
独特[どくとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดดเด่น
Back to top