ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล็กๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล็กๆ*, -เล็กๆ-

เล็กๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็กๆ (adj.) very small See also: small, a little, tiny Syn. จ้อย, กะจ้อยร่อย Ops. มาก
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trivial See also: trifling, picayune Syn. จุกจิก, ขี้ประติ๋ว Ops. สำคัญ
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) trifling See also: fragmentary, piecemeal, trivial Syn. จุกจิก, เบ็ดเตล็ด
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) small See also: insignificant, little Syn. ไม่ใหญ่โต
เล็กๆ น้อยๆ (adj.) small See also: tiny, trifling, worthless Syn. กระจุกกระจิก
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (v.) be tiny See also: be very small, be wee, be teeny, be diminutive Syn. กระจุ๋มกระจิ๋ม, น่าเอ็นดู Ops. ใหญ่โต, มหึมา, มโหฬาร
เล็กๆน้อยๆ (adj.) small See also: little, tiny, slight Syn. นิดๆ หน่อยๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
cell(n) ตัวเซลล์,ห้องขัง,กรง,กุฏิ,ห้องเล็ก,รู,โพรงเล็กๆ,หม้อไฟฟ้า
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
crib(n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
follicle(n) รู,ต่อม,โพรง,ถุงเล็กๆ
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
granule(n) เม็ดเล็ก,เมล็ดเล็กๆ
hamlet(n) หมู่บ้านเล็กๆ
inn(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ร้านเหล้าเล็กๆ
knickknack(n) ของกระจุ๋มกระจิ๋ม,ของเล็กๆน้อยๆ
knoll(n) โคก,ดอย,ปุ่มเล็กๆ
microcosm(n) โลกเล็กๆ,พิภพเล็กๆ
midge(n) ริ้น,สัตว์ตัวเล็กๆ,แมลงตัวเล็กๆ
midget(n) คนแคระ,สิ่งใดๆที่เล็กๆ
mite(n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
nub(n) ปม,ตุ่ม,เม็ดเล็กๆ,ใจความ
packet(n) หีบห่อ,เครื่องหลังทหาร,เป้,เที่ยวเรือ,กล่องเล็กๆ
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
pamphlet(n) หนังสือเล่มเล็กๆ
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ
patch(n) ชิ้น,รอยแต้ม,รอยปะ,ที่ดินเล็กๆ
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
pill(n) ยาเม็ดเล็กๆ,ยาเม็ดคุมกำเนิด
pocket(n) กระเป๋า,ถุงเล็กๆ,หลุมบิลเลียด,โพรง,ซ่อง
shingle(n) กรวด,ไม้บาง,ป้ายเล็กๆ
skiff(n) เรือกรรเชียงเล็กๆ
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
snip(n) เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็กๆ
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baby Talkภาษาที่เด็กเล็กๆพูด [การแพทย์]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Budติ่งเล็กๆ,ปุ่ม [การแพทย์]
Ciliaซิเลีย,ขน;เซลล์ขน;ขนกวัด;ใยเยื่อบุ;ขนเล็กๆ;ซีเลีย;ขน;ขนเล็กๆ;อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่;ขนตา;ขนเล็กๆ;ขนอ่อน [การแพทย์]
Collarเสื้อคอตั้ง,แถบคอเล็กๆ [การแพทย์]
Cryptซอกผนัง,ซอกเล็กๆในต่อมน้ำลาย [การแพทย์]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Infantทารก, เด็กเล็กๆ, เด็ก, เด็กเล็ก, เด็กอ่อน [การแพทย์]
Lacyตาข่ายเล็กๆ [การแพทย์]
Lobulesเป็นช่องๆ, กลีบเล็กๆ, ติ่งหู, พูเล็ก, กลีบย่อย, พูย่อย, ก้อนตับเล็ก, กลีบเล็กๆ, โลบูล [การแพทย์]
Rapids แก่ง ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cocktail (adj.) เล็กๆ Syn. small
trivial (adj.) เล็กๆ น้อยๆ See also: เล็กน้อย, ปลีกย่อย, กระจ้อยร่อย
ait (n.) เกาะเล็กๆ Syn. small island
alveolate (adj.) ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ Syn. honeycombed
alveolus (n.) ถุงลมเล็กๆ ในปอด
alveolus (n.) รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)
annulet (n.) วงแหวนเล็กๆ Syn. small ring
appendicle (n.) ส่วนเล็กๆ ที่ยื่นออกมา
baking dish (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. earthenware pot
batting (n.) สิ่งที่เป็นก้อนกลมเล็กๆ นิ่มๆ ใช้บุหรืออุด See also: ก้อนนิ่มๆ Syn. backing, plug, pad
bauble (n.) เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก Syn. trinket
bib (n.) ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bijou (n.) สิ่งที่เล็กๆ บอบบางและสวยงาม
billet (n.) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
bird of prey (n.) นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร
bit (n.) ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ Syn. whit Ops. lot, mass
bitmap (n.) การเกิดภาพจากจุดเล็กๆ
bitty (adj.) ซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆ
blackhead (n.) รอยหรือสิวหัวดำเล็กๆ บนผิว
boggle (vt.) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ See also: ทำให้เสียหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
I've got a little something for youฉันมีอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางอย่างให้คุณ
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And though I do sometimes amuse myself with arranging such little compliments,แต่บางครั้งผมก็คิดคำชม เล็กๆ น้อยๆ ไว้ล่วงหน้า
Look, I'm sorry. This went on a little longer than I anticipated.ดู, ผมเสียใจ ที่มันมีอยู่ เล็กๆ นานมาแล้วเหนือการคาดหมาย
Oh, one more little thing.อีกอย่าง เล็กๆ น้อยๆ
You just have to help us with one little job.นายแค่ต้องช่วยเราทำงาน เล็กๆ งานนึง
It's a private event. it's small. uh, so tomorrow.มันเป็นงานเลี้ยงส่วนตัว เล็กๆ อืม ไว้พรุ่งนี้แล้วกัน
Just a little something to celebrate.แค่ของบางอย่าง เล็กๆ น้อยๆ ในการฉลองกัน
I went for a holiday previously... and stayed at a small cottage by the beach, a small yet beautiful hotel.ผมไปเที่ยวพักผ่อน ในที่ที่เขาไป ผมพักที่โรงแรมสวย เล็กๆ ที่เห็นพระอาทิตย์ตกและทะเล
The car is just a little something to remember his new dad.รถยนต์เป็นแค่อะไร เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้จำพ่อคนใหม่ได้
Lunch? I was in the area. I thought I'd bring you a little something.ฉันอยู่แถวนี้พอดี เลยคิดว่าน่าจะนำอะไร เล็กๆ น้อยๆ มาให้คุณ
All these tiny little decisions we make, you know,ทั้งหมดนี้เป็นแค่การตัดสินใจ เล็กๆ น้อยๆ ที่เรามีด้วยกัน
Every little decision you make leads to something else, and now we're all connected- you and me and Zoey.ทุกเรื่องการตัดสินใจ เล็กๆ น้อยๆ ของคุณ มักจะนำไปสู่เรื่องอื่นเสมอ และในตอนนี้่เราก็เชื่อมถึงกัน... คุณ และผม และโซอี้
And in a lovely little twist of irony, your friend the Dominatrix now finds herself in bondage.และหักมุมน่ารักๆ เล็กๆ คือเพื่อนเธอ ถูกจับเป็นที่เรียบร้อย
We were children, William.ตอนนั้นเราเป็นแค่เด็ก เล็กๆ วิลเลี่ยม
Seems Gabrielle was fired for apparently being difficult to work with while Bartley went on to be promoted several times and make a small fortune.ดูเหมือน เกเบรียลถูกไล่ออก เพราะทำงานไม่เข้าขากัน บาร์ทเลย์ เลยได้โปรโมทขึ้นมา ใช้เวลาไม่นาน สร้าง อาณาจักร เล็กๆ ขึ้นมาได้
When you create stories, you become Gods of tiny, intricate dimensions unto themselves.เมื่อคุณสร้างเรื่องราวคุณจะกลายเป็นพระเจ้า เล็กๆ น้อยๆ มิติที่ซับซ้อนแก่ตนเอง
We should keep it small -- small. Just my brothers.เราควรจัดงานเล็กๆ เล็กๆ แค่น้องชายฉัน
The little 666 on her forehead.เลข 666 เล็กๆ บนหน้าผากลูก
Those are a few things said to the chef.เล็กๆ น้อยๆ ที่บอกเชฟน่ะนะ
Small things sometimes.เล็กๆ น้อยๆ บางครั้ง
It's not enough. You need something that still works. Who's that?เล็กๆ น้อยๆ มันไม่พอ คุณต้องการบางอย่างที่ใช้การได้ นั่นใคร?
Maybe a little something for the road?เล็กๆ น้อยๆ สำหรับ ระหว่างเดินทาง
A little something to wear to tomorrow's gala.เล็กๆ น้อยๆ สำหรับกาล่าพรุ่งนี้
Come on. No larger than your Earth's Moon.เล็กๆ ไม่ได้ใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลก
"thank you" for our date last night.เล็กๆน้อยๆ สำหรับเดทของเราเมื่อคืนนี้
You've been letting me crash here.เล็กๆน้อยๆที่ฉันทำให้ได้น่ะ เธออุตส่าให้ฉันพักที่นี่
Little bit of Dr. Robot.เล็กๆน้อยของ ดร. โรบอต
A rock like that can't back up anything.เล็กๆอย่างนี้ทำท่อตันไม่ได้หรอก
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
Yep! We forgot one little detail.เราลืมรายละเอียดเล็กๆไป
It's a small story. I'll bury it as deep as I can.มันเป็นเรื่องเล็กๆ ผมจะซ่อนไว้ให้ลึกเลย
All this machine does is swim and eat and make little sharks.เครื่องจักรที่ว่านี่มันเเต่ว่ายนํ้าเเละกิน... เเล้วก็ผลิตฉลามตัวเล็กๆ เเค่นั้น
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
Get this little needle through his skin?เเทงเข็มเล็กๆ นี่ให้ทะลุผิวมันเนี่ยนะ
It was little and brown and low to the ground.ตัวมันเล็กๆสีน้ำตาล แล้วก็เตี้ยๆ
Tomorrow, why don't we drive to that little seafood place and...พรุ่งนี้ทำไมเราไม่ขับรถไปที่ ร้านอาหารทะเลเล็กๆ นั่นกันแล้ว..
On his belt line there's a hollow tube.บนสายรัด จะมีท่อเล็กๆ อยู่
The little room where the pilot sits. That's not important.ห้องเล็กๆ ที่นักบินนั่งไงคะ นั่นไม่สำคัญหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล็กๆ
Back to top