ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whit*, -whit-

whit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whit (n.) จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ) See also: นิดเดียว Syn. bit, mite, iota Ops. hunk, lot, mass
white (adj.) ขาว
white (adj.) เกือบไม่มีสี See also: จาง, ซีด Syn. ashen, pale, pallid, wan Ops. colorful
white (adj.) (ไวน์) ซึ่งทำจากองุ่นขาว
white (n.) สีขาว
white (n.) สิ่งที่มีสีขาว
white (n.) ชาวผิวขาว Syn. Caucasian, Caucasoid
white (adj.) (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์
white ant (n.) ปลวก Syn. termite
white clay (n.) ดินขาว See also: ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน Syn. kaoline, porcelain clay
white elephant (idm.) ของไม่มีค่าสำหรับเรา ที่ได้รับมาเป็นของขวัญจากคนอื่นที่คิดว่ามันมีค่า
white elephant (n.) สิ่งมีค่ามากซึ่งเสียค่าเก็บรักษาจำนวนมาก
white flag (n.) ธงสีขาวหรือผ้าสีขาวซึ่งใช้แสดงการยอมแพ้หรือสงบศึก
white frost (n.) น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน
white gold (n.) ทองคำขาว
white goods (n.) เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน See also: เช่น ตู้เย็น เตาไฟ เครื่องซักผ้า
white goods (n.) ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ
white hat (sl.) คนดี See also: คนเก่ง, ฮีโร่
white heat (n.) ความร้อนจัดจนเกิดแสงสีขาวแผ่กระจายออกมา
white heat (n.) อารมณ์ที่รุนแรง See also: อารมณ์ตื่นเต้น
white hope (n.) คนที่คาดหวังว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่พวกพ้อง
White House (n.) ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี Syn. Executive Mansion
white knight (n.) บุคคลช่วยผู้อื่นให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย
white knight (n.) บริษัทหรือบุคคลที่ช่วยกู้บริษัทอื่นให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้าย (ทางการเงิน)
white lead (n.) สารประกอบผงสีขาว ใช้เป็นสารสี See also: แร่ตะกั่วขาว
white lie (n.) คำโกหกเล็กๆ น้อยๆ See also: คำหลีกเลี่ยงความเศร้าโศก ความอึดอัดหรือลำบากใจ Syn. fib
white meat (n.) เนื้อสัตว์สีขาว See also: เช่น เนื้อไก่ หมู กระต่าย ซึ่งจะมีไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง
white out (phrv.) ทาสีขาวทับ
white paper (n.) เอกสารหรือรายงานทางราชการ See also: สมุดปกขาว
white race (n.) ชนผิวขาว Syn. Caucasian, Caucasoid
white slave (n.) หญิงผิวขาวที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี
white tie (n.) โบว์สีขาวที่ผู้ชายผูกเมื่อแต่งชุดราตรี See also: เครื่องแต่งตัวชุดราตรีของผู้ชาย
white wine (n.) เหล้าองุ่นขาว (มีสีเหลืองหรือสีอำพัน)
white-collar (n.) เกี่ยวกับงานนั่งโต๊ะ มีเงินเดือนประจำ และไม่ต้องใช้แรงงาน
white-collar class (n.) ชนชั้นกลาง Syn. bourgeoisie
white-headed (adj.) ซึ่งมีผมสีขาว See also: ซึ่งมีขนสีขาวบนหัว
white-headed (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
white-hot (adj.) ซึ่งร้อนจัดจนมีแสงสีขาวแผ่ออกมา Syn. fiery, red-hot
white-livered (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, yellow
whitebark (n.) ต้นสน See also: สน Syn. mugo
English-Thai: HOPE Dictionary
whit(วิท) n. จำนวนเล็กน้อย,นิดเดียว, Syn. bit,jot
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
white antn. ปลวก, Syn. termite
white elephantn. ช้างเผือก,กระบวนการที่ยุ่งยากและสิ้นเปลือง
white goldn. ทองคำผสมนิกเกิลหรือแพลทินัม
white goodsn. เครื่องใช้ในครอบครัวที่สมัยก่อนเป็นสีขาว ,เครื่องใช้ขนาดใหญ่ในครอบครัวเช่นตู้เย็น/เตาไฟ/เครื่องซักผ้า
white heatn. ความร้อนจัด,กิจกรรมที่รุนแรงหรือเร้าอารมณ์
white hopen. ผู้ที่คาดว่าจะอำนวยประโยชน์มาก
white housen. ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ,รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
white lien. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สุภาพหรือให้อภัยได้
white papern. เอกสารทางราชการ,รายงานเป็นทางการของหน่วยงาน,กระดาษสีขาว
white racen. ชนชาติผิดขาว (หมายถึงชาวCaucasoidหรือคอเคเซียน)
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
white winen. เหล้าองุ่นขาว (มีสีเหลืองหรือสีอำพัน)
white-collar(ไวท'คอล'ละ) adj. เกี่ยวกับคนงานที่ไม่ใช่กรรมกรเช่นพวกเสมียนหรือนักวิชาการ
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว,มีผมหงอก,เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired
white-hot(ไวทฺ'ฮอท) adj. ร้อนจัด, (เหล็ก) ร้อนจัดจนเป็นสีขาว,กระตือรือร้นที่สุด,เจ้าอารมณ์ที่สุด,เร่าร้อนยิ่ง
whited(ไว'ทิด) adj. ซึ่งทำให้มีสีขาว,ฟอกจนขาว,ทำสีขาว, Syn. bleached
whitehall(ไวทฺ'ฮอล) n. รัฐบาลอังกฤษ
whitely(ไวทฺ'ลี) adv. มีสีขาว
whiten(ไว'เทิน) vt. vi. ทำให้ขาว,กลายเป็นขาว, Syn. bleach,blanch,fade,white
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว,ความซีดขาว,สิ่งที่มีสีขาว
whitening(ไว'เทินนิง) n. การทำให้ขาว,กระ-บวนการทำให้ขาว,การกลายเป็นสีขาว,ยาที่ทำให้ขาว
whitesmith(ไวท'สมิธ) n. ช่างดีบุก
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
whither(วิธ'เธอะ) adv. ที่ไหน? conj. ไปยังที่ไหน?
whithersoever(วิธเธอะโซเอฟ'เวอะ) conj. ไปยังที่ไหนก็ตาม
whitish(ไว'ทิช) adj. ค่อนข้างขาว,ซีดขาว,ซีด,ค่อนข้างขาวเผือก, Syn. white
whitlow(วิท'โล) n. อาการอักเสบของเนื้อเยื่อส่วนลึกของนิ้วมือหรือนิ้วเท้าและมักเป็นหนอง, Syn. agnail
whitmonday(วิท'มัน'ดี) n. วันจันทร์หลังวันWhitsunday
whitsun(วิท'ซัน) adj. เกี่ยวกับWhitsunday
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)
whittle(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลา,เฉือน,ตัด,เกลา,ถาก,หั่นให้น้อยลง,เอาออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ., See also: whittler n.
whittling(วิท'ลิง) n. การเหลา,การเฉือน,การตัด,การเกลา,การถาก,การหั่น,การทำให้น้อยลง,เศาที่หั่นออก
whity(ไว'ที) n. =whitey
English-Thai: Nontri Dictionary
whit(n) ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระเบียดนิ้ว
white(adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง
WHITE white ant(n) ปลวก
WHITE white elephant(n) ช้างเผือก
WHITE white flag(n) ธงขาว
whiten(vi,vt) ขาวขึ้น,บริสุทธิ์ขึ้น,สะอาดขึ้น
whitesmith(n) ช่างดีบุก,ช่างชุบเหล็ก
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
whither(adv,con) ทางไหน,ที่ไหน
whithersoever(con) ที่ไหนๆก็ตาม
whiting(n) ดินสอพอง
whittle(vt) แกะ,ถาก,เฉือน,เกลา,ทอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whiteสีขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
white lead; flake whiteสีจาดตะกั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
white paperสมุดปกขาว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whitewashการฟอกตัว, การกลบเกลื่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whitlow, herpeticตะมอยเริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
white blood cellเซลล์เม็ดเลือดขาว, ดู leucocyte  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
White House (Washington D.C.)ไวท์เฮาส์ (วอชิงตัน ดี. ซี.) [TU Subject Heading]
white tieชุดราตรีสโมสร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาว (adj.) white
ขาว (n.) white Syn. สีขาว
ผิวขาว (adj.) white See also: fair (complexion)
สีขาว (n.) white
สีขาว (n.) white
หงอก (adj.) white Syn. ขาว
เศวต (n.) white Syn. สีขาว
สมุดปกขาว (n.) white book
จำปี (n.) White Champaka
ช้างเผือก (n.) white elephant
เพชรน้ำค้าง (n.) white glass See also: crystal
ทองคำขาว (n.) white gold See also: platinum
จาดตะกั่ว (n.) white lead
บัวขาว (n.) white lotus
บุณฑริก (n.) white lotus Syn. บัวขาว
ตาขาว (n.) white of the eye
ตาขาว (n.) white of the eye See also: white portion of the eye, sclerotic coat of the eye Ops. ตาดำ
ตาขาว (n.) white of the eye
บุษย์ (n.) white pearl
ผิวขาว (n.) white races See also: white man/woman
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rest of us will meet with the legal attache before whit the royal canadian mounted police.พวกเราที่เหลือจะไปพบกับฑูตทางกฏหมาย ก่อนที่จะไปเจอตำรวจหลวงลาดตระเวนแคนาดา
You know full well I could give a whit about your personal ambitions.คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าฉันให้ได้แค่เสี้ยวเล็กๆ เกี่ยวกับความทะเยอทะยานส่วนตัวของคุณ
Oh, but you do give a whit about our son.โอ้ แต่คุณให้ส่วนเสี้ยวนี้ได้ เกี่ยวกับลูกของเรา
Whit all respect to Chuck, if that's the case, that would be a good news.ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชัค ยิ่งเป็นข้อสนับสนุน นี่เป็นข่าวดีนะ
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ
It's for Snow White.มันสำหรับ Snow White
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว

whit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 基督圣体节 / 基督聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 圣体节 / 聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 白色战剂 / 白色戰劑] Agent White
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, 大白鲨 / 大白鯊] great white shark (Carcharodon carcharias)
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, 有色] colored; non-white; non-ferrous (metals)
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
牙白[yá bái, ㄧㄚˊ ㄅㄞˊ, 牙白] creamy white; ivory color
煞白[shà bái, ㄕㄚˋ ㄅㄞˊ, 煞白] deathly white
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, 白痢] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea
蛋白[dàn bái, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 蛋白] egg white; protein; albumen
[zhāng, ㄓㄤ, 粻] food; white cooked rice
海洛英[hǎi luò yīng, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , 海洛英] heroin, a white narcotic powder derived from morphine
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 皝] luminous; bright hoary, white
汉白玉[hàn bái yù, ㄏㄢˋ ㄅㄞˊ ㄩˋ, 汉白玉 / 漢白玉] white marble; a type of white marble used for building and sculpting
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
乳白[rǔ bái, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ, 乳白] milky white; cream color
乳白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, 乳白色] milky white
单色[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, 单色 / 單色] monochrome; monochromatic; black and white
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 单色照片 / 單色照片] monochrome photo; black and white picture
单色画[dān sè huà, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 单色画 / 單色畫] monochrome picture; black and white picture
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
白云母[bái yún mǔ, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ ㄇㄨˇ, 白云母] muscovite; white mica
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
缟玛瑙[gǎo mǎ nǎo, ㄍㄠˇ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缟玛瑙 / 縞瑪瑙] onyx; white agate
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, 涅白 / 湼白] opaque white
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, 瓀] opaque; white quartz

whit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイボリーホワイト[, aibori-howaito] (n) ivory-white
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus)
オートホワイトバランス[, o-tohowaitobaransu] (n) {comp} auto white balance; AWB
おおみず;オオミズ[, oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
キオビスズメダイ[, kiobisuzumedai] (n) whitebar gregory (Stegastes albifasciatus)
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
コクチマス属[コクチマスぞく, kokuchimasu zoku] (n) (See シロマス属,コレゴヌス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
コレゴヌス属[コレゴヌスぞく, koregonusu zoku] (n) (See シロマス属) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P)
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish)
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
シロボシテンジク[, shiroboshitenjiku] (n) whitespotted bambooshark (Chiloscyllium plagiosum); white-spotted catshark (species from the Indo-West Pacific)
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean)
シロマス属[シロマスぞく, shiromasu zoku] (n) Coregonus (genus of salmon in the family Salmonidae); whitefishes
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
トガリザメ[, togarizame] (n) whitenose shark (Nasolamia velox, species found in the eastern Pacific)
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark)
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
ネズミザメ属[ネズミザメぞく, nezumizame zoku] (n) Lamna (genus of mackerel sharks or white sharks with two living species in the family Lamnidae)
ネズミザメ科[ネズミザメか, nezumizame ka] (n) Lamnidae (family of large, fast-swimming sharks known as mackerel sharks or white sharks)
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
ハローページ[, haro-pe-ji] (n) (See タウンページ) Hello Page (NTT white pages)
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
ひょう疽;瘭疽(oK)[ひょうそ, hyouso] (n) whitlow
ブール(P);ボーア[, bu-ru (P); bo-a] (n) (1) boule (round loaf of white bread) (fre
プアーホワイト[, pua-howaito] (n) poor white
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
非空白文字[ひくうはくもじ, hikuuhakumoji] nonwhite character

whit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: jot ; iota ; bit ; whit ; mite ; scrap FR: brin [m] ; iota [m] ; bribe [f] ; soupçon [m]
โบก[v.] (bōk) EN: apply ; whitewash FR: appliquer
บุณฑริก[n.] (bundarik = ) EN: white lotus FR: lotus blanc [m]
บุณฑริก[n.] (buntharik =) EN: white lotus FR: lotus blanc [m]
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl FR:
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo) EN: Great White Shark FR: grand requin blanc [m]
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: white elephant FR: éléphant blanc [m]
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāngpheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ชะนีแก้มขาว[n. exp.] (chanī kaēm ) EN: White-cheeked gibbon ; Northern white-cheeked gibbon FR:
ชะนีมือขาว[n. exp.] (chanī meū k) EN: white-handed gibbon ; lar gibbon FR:
ชะนีธรรมดา[n. exp.] (chanī thamm) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon FR:
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ช็อกโกแลตขาว[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: white chocolate FR: chocolat blanc [m]
ชุษณะ[adj.] (chutsana) EN: white ; bright FR:
ชุษณ-[pref.] (chutsana-) EN: white ; bright FR:
ดาวแคระขาว[n. exp.] (dāo khrae k) EN: white dwarf FR: naine blanche [f]
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay FR: kaolin [m]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
ดอกเล็บ[n. exp.] (døklep) EN: white spots on nails FR:
ฟักหอม [n. exp.] (fak høm) EN: white gourd FR:
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝอยเงิน[n. exp.] (føi ngoen) EN: egg white thread FR:
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
ฟอกขาว[v.] (føk khāo) EN: bleach ; whiten FR: blanchir
ฟอกขาว[v.] (føk khāo) EN: whitewash FR: blanchir
ฟอกสีฟัน[v. exp.] (føksī fan) EN: whiten the teeth FR: blanchir les dents
ฟอสฟอรัสขาว[n.] (føtføratkhā) EN: white phosphorus FR:
เห็ดหูหนูขาว[n. exp.] (het hūnū kh) EN: white jelly fungus FR:
เห็ดไคล[n. exp.] (het khlai) EN: milk-white brittlegill ; Russula delica FR: Russula delica
เห็ดหล่มขาว[n. exp.] (het lom khā) EN: Milk White Russula ; Russula delica FR: Russula delica
หัวไชเท้า[n. exp.] (hūa chai th) EN: white turnip FR:
หัวหอมใหญ่[n. exp.] (hūahøm yai) EN: large white onion ; large yellow onion FR: oignon [m]
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
อีแร้งเทาหลังขาว[n. exp.] (īraēng thao) EN: White-rumped Vulture FR: Vautour chaugoun [m] ; Vautour à dos blanc [m]
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร[n.] (jaofāyingsi) EN: Pseudochelidon sirintarae ; white-eyed river martin FR: Pseudochelidon sirintarae
จาด[n.] (jāt) EN: white painting FR: peinture blanche [f]

whit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Ambonbrillenvogel {m} [ornith.]Ambon White-eye
Nashornpelikan {m} [ornith.]American White Pelican
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Amurrötel {m} [ornith.]White-throated Rock Thrush
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Graustirnelaenie {f} [ornith.]Grey & White Tyrannulet
Strichelschopftachuri {m} [ornith.]White-crested Tyrannulet
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
Bachstelze {f} [ornith.]White Wagtail (Motacilla alba); Pied Wagtail
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture
Buffonkolibri {m} [ornith.]White-vented Plumeleteer
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Celebesgrundschäpper {m} [ornith.]White-vented Flycatcher
Ceylonbrillenvogel {m} [ornith.]Large Sri Lanka White-eye
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Weißstirn-Brillenvogel {m} [ornith.]Christmas Island White-eye
Zimtbrillenvogel {m} [ornith.]Cinnamon White-eye
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail
Diademfaulvogel {m} [ornith.]White-faced Nunbird
Diademhonigfresser {m} [ornith.]White-fronted Honeyeater
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye
Eischnee {m}; steifgeschlagenes Eiweißwhipped egg whites
Everettmonarch {m} [ornith.]White-tipped Monarch
Everettbrillenvogel {m} [ornith.]Everett's White-eye
Feenseeschwalbe {f} [ornith.]White Tern
Parlamentärflagge {f}flag of truce; white flag
Gangesbrillenvogel {m} [ornith.]Oriental White-eye
Karthalabrillenvogel {m} [ornith.]Grand Comoro White-eye

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whit
Back to top