ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backing*, -backing-

backing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backing (n.) ความช่วยเหลือ See also: การสนับสนุน Syn. encouragement, subsidy
backing (n.) ผู้ช่วยเหลือ See also: ผู้สนับสนุน
backing (n.) ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage
English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still backing your Russia, Barley?ยังคงสนับสนุนรัสเซียของข้าวบาร์เลย์?
So I'm backing out the door, right?ดังนั้นฉันสำรองออกประตูขวา?
The people on the elevator, there was no backing on it...คนในลิฟต์นั่น ลิฟต์ไม่มีผนัง มองทะลุเห็นคนด้านหลัง
Shadowlaw's backing Sadler...?ชาโดว์ลูว์อยู่เบื้องหลังแซดเลอร์งั้นหรือ?
They don't publicize it, but Kamakatsu's still backing her up.พวกเขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมา แต่ ยังไงKamakatsu's ก็ยังคงอยู่เบื้องหลัล ลิลลี่อยู่
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่
But I do know from experience backing down can become a way of lifeแต่ฉันรู้จากประสบการณ์ว่าชีวิตก็ต้องมีช่วงที่ไม่ดีบ้าง
Here's me backing away.ตกลง Here's me backing away.
You mind backing up, bud?นายควรถอยกลับ เพื่อน
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
She's not backing out, is she?เธอไม่ผิดคำสัญญา... นั่นมัน...
They were backing me upthe whole time.พวกเขาอยู่ข้างหลังหนูตลอดเวลา

backing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back

backing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッキング[, bakkingu] (n) backing
バッキングストア[, bakkingusutoa] (n) {comp} backing store
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei
地紙[じがみ, jigami] (n) (1) paper for fans or parasols (cut in a fan shape); (2) ground paper; backing paper
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P)
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
尻押し[しりおし, shirioshi] (n,vs) pushing from behind; backing; supporting; instigation; instigator
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
後押し[あとおし, atooshi] (n,vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P)
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument)
援護(P);掩護[えんご, engo] (n,vs) covering; protection; backing; relief; (P)
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P)
裏打ち[うらうち, urauchi] (n,vs) (1) lining; backing; (2) vouching for

backing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of FR:
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

backing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwimmkopfgegenflansch {m} [techn.]floating head backing device
Seitenwechselspeicher {m}backing store
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backing
Back to top