ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลวทราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลวทราม*, -เลวทราม-

เลวทราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลวทราม (v.) be bad See also: be evil, be wicked Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
เลวทราม (adj.) bad See also: evil, wicked, base, vicious Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
เลวทราม (adv.) basely See also: viciously, wickedly Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
เลวทรามต่ำช้า (adv.) basely See also: viciously, wickedly Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
เลวทรามต่ำช้า (adj.) bad See also: evil, wicked, base, vicious Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
เลวทรามต่ำช้า (v.) be bad See also: be evil, be wicked Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ
English-Thai: HOPE Dictionary
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
degrading(ดิเกรด'ดิง) adj. เลวทราม,ซึ่งเสื่อมถอย,น่าอาย., See also: degradingness n.
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
lewd(ลูด) adj. ลามก,กระตุ้นกำหนัด,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เลวทราม,ชั่วช้า,แพศยา, See also: lewdness n. ดูlewd, Syn. lustful
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
nefarious(นิแฟ'เรียส) adj. ชั่วช้ามาก,เลวทรามมาก., See also: nefariousness n., Syn. iniquitous
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaly(สเค'ลี) adj. มีเกล็ดมาก,มีสะเก็ดมาก,ตกสะเก็ดมาก,มีคราบมาก,มีเปลือกมาก,เลวทราม,ใจแคบ., See also: scaliness n., Syn. squamous
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลวทราม,ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
shoddy(ชอด'ดี) n. เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าขี้ริ้ว,ของเลวที่นำมาทำให้คล้ายของดี,ของกำมะลอ. adj. กำมะลอ,คุณภาพเลว,ทำอย่างลวก ๆ ,ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี,เลว,เลวทราม, See also: shoddily adv. shoddiness n.
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
sordid(ซอรฺ'ดิด) adj. สกปรก,โสมม,เลวทราม,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เห็นแก่ตัว,รับจ้าง., See also: sordidness n., Syn. contemptible
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
wormy(เวิร์ม'มี) adj. ประกอบด้วยหนอน,มีหนอนหรือพยาธิมากมาย,ถูกหนอนกิน,คล้ายหนอน,ต่ำช้า,เลวทราม, See also: worminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
degraded (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, sordid
despicable (adj.) เลวทราม See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ Syn. abject, contemptible, mean
foul (adj.) เลวทราม See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
groveling (adj.) เลวทราม See also: ต่ำช้า Syn. mean
reprobate (adj.) เลวทราม See also: เลวร้าย Syn. immoral, wicked
reptilian (adj.) เลวทราม See also: ต่ำช้า Syn. groveling, mean
shoddy (adj.) เลวทราม See also: ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์
sordid (adj.) เลวทราม Syn. corrupt, ignoble
squalid (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, degraded, sordid
vile (adj.) เลวทราม See also: ชั่วร้าย, เลว Syn. despicable, wicked
extremely bad (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. foul
stinking (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. extremely bad, foul
abominable (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ Syn. hatful
hatful (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ
bad behaver (n.) คนที่เลวทราม
baseness (n.) ความเลวทราม See also: ความไม่ดี Syn. brutality, wickedness Ops. kindness, mercy
beast (n.) คนเลวทราม See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ Syn. fiend
blackguard (n.) ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม
enormity (n.) ความเลวทราม See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม Syn. evil, outrage, wickedness
insect (n.) คนเลวทราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a diabolical man, Catherine.เขาเลวทรามยิ่งนัก แคทเธอรีน
Your alliance would be a disgrace!การเกี่ยวดองของเธอเป็นเรื่องที่เลวทราม
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
We can't live with a beast.พวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนเลวทรามได้หรอก
There are men who aren't beasts.ผู้ชายไม่ได้อยากจะเป็นคนเลวทรามหรอก
I used people. I was a real scumbag.ฉันหลอกใช้คน ฉันมันเลวทราม
He's a pervert. A degenerate.มันเป็นคนวิปริต มันเป็นคนเลวทราม
These artists envisioned a brighter future.ผมจะพูดว่าคุณเป็นผู้มีใจบุญที่เลวทราม
This is degrading.นี่มันช่างดูเลวทรามมาก
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้
You despicable, wicked person.แกมัน เลวทราม, คนชั่วร้าย.
Your despicable acts...การกระทำที่รเลวทรามชั่วช้าของแก..
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม
Fuck you and all your hateful, snotty little...เพศสัมพันธ์ที่คุณและทุกความเกลียดชังน้อยเลวทรามของคุณ ...
Are you basing that on that he's got a normal, healthy brain or something?และคุณคิดว่าเรื่องเลวทรามต่ำช้านั่น มันเป็นเรื่องปกติของเขา คนสติดีหรือว่าอะไร
You know. Lousy.นายรู้นะ ชั่วช้าเลวทรามมาก
It's, like, fucking up my vibe.มันเหมือนกับผมกำลังทำสิ่งเลวทราม
And what you're doing to Maria is despicable.และที่คุณทำกับมาเรียมันเลวทรามมาก
Have captured the vile scientist behind the nefarious schemeได้จับกุมนักวิทยาศาสตร์เลวทราม ที่อยู่เบื้องหลังแผนการอันชั่วร้าย
When the tests are complete, feel free to use whatever despicable acts of violence are in your nature.เมื่อการทดสอบสำเร็จ นายจะ ทำเรื่องเลวทราม โหดร้ายอะไร ก็ตามสบาย
How come there's so much wrong in the world, Lafayette?ทำไมในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเลวทรามนะ ลาฟาเยต?
Do you have any idea how hard I've worked for Kanako?แกมีวิธีไหนที่เลวทรามบ้างล่ะฉันจะได้ทำให้คานาโกะ?
Josef fritzl kept his daughter in a cell in his own house, and they had several kids together.และพวกเขามีเด็กอยู่รวมกันหลายคน สถานการณ์ความเลวทราม แต่ละอย่างนั้น
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม
Sordid business of gladiators.ธุรกิจเลวทรามเกี่ยวกับแกดิเอเตอร์
Younger brother trying to push older brother off the throne.ไอ้ชั่วเลวทรามบัดซบ...
These are my boys. I pulled them out of the stinking gutter.เด็กพวกนั้นเป็นเด็กของฉัน ฉันเป็นคนดึงพวกเขาออกจากชีวิตที่เลวทราม
The more depraved the killer, the more women fawn on him.ชั่วช้าเลวทรามมากกว่าฆาตกร มากกว่าผู้หญิงแกล้งประจบสอพลอเขา
But there's no place in the service for dirty coppers.แต่ไม่มีพื้นที่ให้ตำรวจชั่วช้าเลวทราม รับใช้ประชาชน
"Often, the good suffer, and the wicked prosper,ส่วนมาก ทนทุกข์ทรมานได้เก่ง และประสบความสำเร็จด้านความชั่วช้าเลวทราม และสิ่งหนึ่งที่แทบจะไม่รู้เลย นั่นก็คือเป็นคนขี้น่ารำคาญมาก
Lotta screws, lotta inmates, lotta nasty people, really.มีผู้คุมนักโทษมากมาย มีนักโทษมากมาย มีคนชั่วช้าเลวทรามมากมาย จริงๆ
The Ring; a nefarious criminal organization hell-bent on world domination.เดอะริง องค์กรอาชญากรรมเลวทราม มีความตั้งใจที่จะครอบครองโลก ฉันรู้แค่นี้แหล่ะ
If you're referring to the unconfirmed vicious rumor on "Gossip Girl,"เรื่องเลวทรามที่ยังไม่มีการยืนยันในกอปสิบเกิลร์ละก็
Exactly who the hell are you doing this sort of crap for? !คนเลวทรามอย่างคุณ ทำเรื่องเศษสวะแบบนี้เพื่ออะไร
I was completely ready to be vicious, but I don't think I can be as vicious as they are.ฉันพร้อมที่จะเป็นคนชั่วร้าย แต่ไม่คิดว่าจะชั่วร้าย เลวทรามเหมือนพวกนั้น
You are rude and vicious.คุณมันหยาบคาย และเลวทราม
Grits and spit and collard greensข้าวบาเลย์กับคนเลวทรามและผักคะน้า
The most villainous of England's monarchs,กษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมที่สุด\ เลวทรามที่สุดเท่าที่อังกฤษมีมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลวทราม
Back to top