ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าของ*, -เจ้าของ-

เจ้าของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าของ (n.) owner See also: proprietor, proprietress Syn. ผู้ครอบครอง
เจ้าของกิจการ (n.) proprietor See also: owner, title-holder
เจ้าของงาน (n.) host See also: hostess Syn. เจ้าภาพ Ops. แขก
เจ้าของที่ (n.) landowner
เจ้าของที่ดิน (n.) landowner Syn. เจ้าของที่
เจ้าของทุน (n.) capitalist See also: upholder, owner of wealth, supporter Syn. ผู้ลงทุน
เจ้าของบ้าน (n.) house-owner See also: home-owner Ops. แขก, ผู้มาเยือน
เจ้าของภาษา (n.) native speaker
เจ้าของร้าน (n.) shopkeeper See also: owner, boss Syn. เถ้าแก่ Ops. ลูกค้า
เจ้าของห้าง (n.) proprietor See also: shopkeeper, owner Syn. เถ้าแก่
เจ้าของเดิม (n.) original owner
English-Thai: HOPE Dictionary
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
genitive(เจน'นิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการกที่แสดงความเป็นเจ้าของ. n. สัมพันธการก., See also: genitival adj. genitivally adv.
heriotn. ของขวัญหรือการบริการจากเจ้าของที่ดินเมื่อผู้เช่าซื้อตาย
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican,landlord
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
joss houseศาลเจ้าของจีน,วัดจีน
laird(แลร์ด) n. เจ้าของที่ดิน., See also: lairdly adj. ดูlaird lairdship n. ดูlaird, Syn. lord
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landlord(แลนดฺ'ลอร์ด) n. เจ้าของที่ดิน,เจ้าของบ้านเช่า,เจ้าของโรงแรม., See also: landlordly adj. ดูlandlord, Syn. owner,proprietor
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
maitre d'hotel(เม'เทอะ โดเทล') n. หัวหน้าคนใช้,เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม pl. maitres d'hotel
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
Jehovah(n) พระยะโฮวา,พระเจ้าของพวกยิว
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
miller(n) เจ้าของโรงสี
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา
own(adj) ของตนเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ,การกำหนดอายุความ
prescriptive(adj) กำหนดให้,มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย
printer(n) ผู้พิมพ์,เครื่องพิมพ์,โรงพิมพ์,ช่างพิมพ์,เจ้าของโรงพิมพ์
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์
rancher(n) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์,คนเลี้ยงสัตว์
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ,คนจัดงานแสดง,นักแสดง
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
co-ownerเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bana vacantia (L.)ทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innkeeper's liabilityความรับผิดของเจ้าของโรงแรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overlying rightสิทธิใช้น้ำใต้ดิน (ของเจ้าของที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietary rightสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reputed ownershipการได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipowner's liabilityความรับผิดของเจ้าของเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waifทรัพย์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horse ownersเจ้าของม้า [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Shipownersเจ้าของเรือ [TU Subject Heading]
Applicantผู้ขอรับสิทธิบัตร / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Generator ผู้ผลิต(ขยะ) ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Public Hearing ประชาพิจารณ์ การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้เสีย และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเพื่อหาทางออก ที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Royalty สัมปทาน เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
trademarkเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
holder (n.) เจ้าของ Syn. owner, possessor, proprietor
owner (n.) เจ้าของ See also: ผู้เป็นเจ้าของ Syn. possessor, holder
proprietary (n.) เจ้าของ Syn. proprietor
proprietor (n.) เจ้าของ See also: ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ Syn. owner, master, proprietary
wharfinger (n.) เจ้าของท่าเรือ See also: ผู้ควบคุมท่าเรือ, ผู้จัดการท่าเรือ
laird (n.) เจ้าของที่ดิน
lord (n.) เจ้าของที่ดิน See also: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
vassal (n.) เจ้าของที่ดิน (ในระบบศักดินาของยุคกลาง) See also: ขุนนางศักดินา
proprietress (n.) เจ้าของที่เป็นผู้หญิง See also: hostess, landlady
landlord (n.) เจ้าของบ้านเช่า (โดยเฉพาะที่เป็นผู้ชาย) Syn. landowner, innkeeper
landlady (n.) เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
cattle farmer (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner, ranchman
cattle farmer (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner
ranch owner (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranchman, cattle farmer
ranch owner (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. cattle farmer
rancher (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner, ranchman, cattle farmer
ranchman (n.) เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ Syn. ranch owner, cattle farmer
planter (n.) เจ้าของฟาร์มเพาะปลูก See also: เจ้าของไร่, คนเพาะปลูก, เกษตรกร Syn. farmer, agriculturist, cultivator
native speaker (n.) เจ้าของภาษา
shopkeeper (n.) เจ้าของร้าน See also: เจ้าของห้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
She doesn't own meเธอไม่ได้เป็นเจ้าของฉัน เธอก็แค่คิดว่าเธอเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oncea year, the owner of the White Horse bar would host a competition known as the Battle of the Bands.มีอยู่ปีนึง เจ้าของ white horse bar ได้จัดการแข่งขันที่รู้กันว่า... เป็นการประชันวงดนตรี
...people are still missing, including GCN's own Mike Engel.ผู้คนยังคงหายไป รวมทั้ง เจ้าของ GCN ไมค์ อีเกล
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก
All these were reported stolen in '89, just before the last recession, so lots of bogus insurance claims.ตัดรายการออกไป ทั้งหมดคือรายงานเรืือที่ถูกขโมยไปในปี 1989 แค่ก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นมีการเคลมประกันเท็จเยอะมาก มีเรือถูกขโมยไป 6 ลำ เจ้าของ 6 คน
Someone killed the Them Apples Applesauce lady.ใครบางคนฆ่า เจ้าของ "เดอะ เดม แอปเปิ้ล ซอส"
Uh... owner of the Eagle.เอิ่ม... เจ้าของ ดิ อีเกิ้ล.
I'm the owner. How can I help you?ฉันนี่แหละ เจ้าของ มีอะไรให้ช่วย?
Seamus Duncan, owner, manager, and your humble servant.แซมัส ดันแคน เจ้าของ ผู้จัดการ และยินดีรับใช้คุณทั้งสอง
Bodega owner called this in.เจ้าของ โบเดก้า เรียกเข้ามา
The owner refuses to use a computer,เจ้าของ ไม่ยอมใช้คอมพิวเตอร์
The owner, Sam Bertram, was killed during the robbery.เจ้าของ,Sam Bertram,ถูก ฆ่าระหว่างการปล้น
Like, as in, the Callaghan-Catmull spline, and Callaghan's "Laws of Robotics?"เจ้าของกฏ คาลาแฮนแคปมู แล้วก็ "กฏโรบอทติกคาลาแฮน
The owner will take care of it.เจ้าของก็ต้องจัดการเองสิฮะ
My owner went and left magic behind,เจ้าของก็ทิ้งฉัน ทิ้งกลไว้ข้างหลัง
Superman, you mean?เจ้าของกับชั้นอยู่กันอย่างพี่น้องมาหลายปีแล้วล่ะ
Well, the owner is singed, but he'll live.เจ้าของคงจะสั่นกระดิ่งเล่น ดีที่เขายังมีชีวิตอยู่
The former owner was a notorious serial killerเจ้าของคนก่อน เป็นฆาตกรต่อเนื่อง
The current owner, Steve Fuller, tried to have the house torn down, but it was declared a landmark by the society for historic--เจ้าของคนปัจจุบันสตีฟ ฟุลเลอร์ พยายามที่จะทุบบ้าน แต่ถูกประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติ----
She was first owned by Sal Moriarty, an alcoholic with two ex-wives and three blocked arteries.เจ้าของคนแรกคือ แซล มอริอาตี้ ขี้เหล้าที่มีเมียสองคน กับเส้นเลือดอุดตันสามที่
This is the new owner, Mr. Will Drake.เจ้าของคนใหม่ของที่นี้
'The new owner had little experience with camels.'เจ้าของคนใหม่เป็นคนที่มี ประสบการณ์เกี่ยวกับอูฐน้อยมาก
Failed club promoter with a couple of arrests for selling designer drugs.เจ้าของคลับที่มีหมายจับ เรื่องค้ายา
Figured they were using the places to launder money, but we never got anywhere with it.เจ้าของคลับที่ว่านี้ เป็นเจ้าของ คลับอื่นๆอีกห้าแห่งในไมอามี่
You're a club owner and some big damned drug dealer in the East Quarter, right?เจ้าของคลับและคมคุมยาฝั่งตะวันออกใช่มั้ย
Guy runs the biggest club in L.A. Hottest people, best DJs, toughest door in town.เจ้าของคลับใหญ่ในแอลเอ
And I Have This Jerk Of A Boss Who Takes 70% Of My Money.เจ้าของคิดเงินฉัน 70%
The owner's Oliver Luckland.เจ้าของคือ โอลิเวอร์ ลุคแลน
It's owned by Hotchkiss Gould Investments.เจ้าของคือฮอทคซิคส์ อินเวสเมนต์
They belong to Emilina Saffron.เจ้าของคือเอมิลิน่า แซฟฟรอน
Homeboy tried to sabotage me, but I am un-sabotage-able.เจ้าของงาน พยายามบ่อนทำลายฉัน แต่ไม่มีใครบ่อนทำลายฉันได้
The host of the party.เจ้าของงานปาร์ตี้นี่
I am invited. I find no problems.เจ้าของงานเชิญฉันมา ฉันไม่อยากมีเรื่องกับใคร
The owners will be back tomorrow.เจ้าของจะกลับมาพรุ่งนี้
How much are they asking?เจ้าของจะขายเท่าไหร่
Whose life I couldn't save.เจ้าของชีวิตที่ผมไม่อาจช่วยไว้ได้
Owner's a guy named Karl Kreutzfeld. Not present.เจ้าของชื่อ คาร์ล ครูทซ์เฟล ไม่อยู่ในนี้
Is Jesse still driving the '89 Chevy Monte Carlo, as far as you know?เจ้าของชื่อเจสซี่ พิ้งแมน
The owner is lan Lamont...เจ้าของชื่อเอียน ลามอนท์ โคโรเนอร์เก็บชิ้นส่วนของเขาไว้
The owner of the Andromeda armour, a knight of Athena.เจ้าของชุดครอสอันโดรเมด้า เซนต์แห่งอาเทน่า
The owner of silver barn is Ashika Pearl.เจ้าของซิลเวอร์บาร์นคือ อชิกา เพิร์ล

เจ้าของ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
主人[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
持てる[もてる, moteru] Thai: เป็นเจ้าของ English: to own

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าของ
Back to top