ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proprietor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proprietor*, -proprietor-

proprietor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proprietor (n.) เจ้าของ See also: ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ Syn. owner, master, proprietary
proprietorship (n.) ความเป็นเจ้าของ Syn. ownership
English-Thai: HOPE Dictionary
proprietor(โพรไพร'อิเทอะ) n. เจ้าของ,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์., See also: proprietorship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorshipความเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proprietorผู้ประกอบการ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายห้าง (n.) proprietor See also: shopkeeper, owner Syn. เจ้าของห้าง, เถ้าแก่
เจ้าของกิจการ (n.) proprietor See also: owner, title-holder
เจ้าของห้าง (n.) proprietor See also: shopkeeper, owner Syn. เถ้าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it.และถ้าคุณเป็นเจ้าของบาร์กัญชามันเป็นกฎหมายที่จะขายมัน
No one ... and as the proprietor of this way stationไม่มีใครทั้งนั้น ในฐานะ เจ้าของบาร์แห่งนี้
My new handler is looking for the proprietor of Little Star Merchandise.ผู้ดูแลใหม่ฉันกำลังมองหาเจ้าของ ของกิจการลิตเทิ้ลสตาร์
The portrait in your room depicts you alongside Lord Thomas Hamilton, son of Alfred Hamilton, the lord proprietor of these Bahama Islands.รูปภาพที่อยู่ในห้องนอนของเจ้า บรรยายให้เห็นภาพเจ้า เป็นภริยาของท่านลอร์ดโทมัส แฮมิลตัน โอรสแห่งอัลเฟรด แฮมิลตัน
I am Sunil Indrajit Kapoor, owner and proprietor of this great and sincerely profitable hotel.ผมสุนิล อินทรจิต คาปูร์ เจ้าของโรงแรม ที่แสวงหากำไรอย่างจริงใจแห่งนี้
No need to tell the proprietor about this. He's not the fastest fox in the forest.ไม่ต้องบอกเจ้าของหรอก เขาดูไม่ฉลาดทันคนเท่าไหร่
And also because the new proprietor is quite handsome.เจ้าของใหม่ก็หล่อดีด้วย
It's part of an unlikely scenario that involves sleepwalking and a 24-hour flower mart with a less-than- vigilant proprietor.เธ‰เธฑเธ™เธเน‡เธญเธฒเธˆเธˆเธฐเน€เธ”เธดเธ™เธฅเธฐเน€เธกเธญ เน„เธ›เธขเธฑเธ‡เธ•เธฅเธฒเธ”เธ”เธญเธเน„เธกเน‰เธ—เธตเนˆเน€เธ›เธดเธ”เธ—เธฑเน‰เธ‡เธ„เธทเธ™ เน‚เธ”เธขเน„เธกเนˆเธกเธตเธขเธฒเธกเธซเน‰เธฒเธกเธ›เธฃเธฒเธก
Well, not only did Alexis find this exquisite little number, we were completely charmed by the proprietor...ก็ไม่เพียงแต่อเล็กซิส จะได้ชุดถูกใจนี่นะ เรายังได้พบกับเจ้าของร้านเจ้าเสน่ห์
Do you think it right that a newspaper proprietor, a private individual, and in fact a foreign national, should have such regular access to our Prime Minister?คุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอ ที่เจ้าของหนังสือพิมพ์ องค์กรเอกชนทั้งยังต่างชาติ ควรจะได้รับการเข้าพบท่านนายกเป็นประจำได้หรอ
Well, I've been trying to talk to all the proprietors in the area.คือ ฉันพยายามคุย กับเจ้าของกิจการละแวกนี้
Devil, don't shoot. I'm the proprietor.ปีศาจไม่ได้ยิง ฉันเจ้าของ

proprietor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, 老板 / 老闆] boss; business proprietor
所有主[suǒ yǒu zhǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ, 所有主] owner; proprietor
业主[yè zhǔ, ㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, 业主 / 業主] owner; proprietor
所有者[suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ, 所有者] proprietor; owner

proprietor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
商店主[しょうてんしゅ, shoutenshu] (n) storekeeper; proprietor of a shop
校主[こうしゅ, koushu] (n) proprietor of a school
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P)
持ち主(P);持主[もちぬし, mochinushi] (n) owner; proprietor; (P)
経営者[けいえいしゃ, keieisha] (n) manager; proprietor; (P)

proprietor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m] ; proprio [m] (fam.)
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
เจ้าของธุรกิจ[n. exp.] (jaokhøng th) EN: proprietor ; entrepreneur FR:
เจ้าทรัพย์[n. exp.] (jāo sap) EN: proprietor FR:
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
เจ้าของคนเดียว[n. exp.] (jaokhøng kh) EN: single proprietorship FR:
ความเป็นเจ้าของ[n. exp.] (khwām pen j) EN: ownership ; proprietorship FR: possession [f]
กิจการเจ้าของคนเดียว[n. exp.] (kitjakān ja) EN: sole proprietorship FR:

proprietor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitungsverleger {m}newspaper proprietor
Ufereigentümer {m}riparian owner (proprietor)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proprietor
Back to top