ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างรุนแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างรุนแรง*, -อย่างรุนแรง-

อย่างรุนแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างรุนแรง (adv.) severely See also: harshly, oppressively Syn. อย่างหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
clinch(คลินชฺ) v.,n. (การ) ตอกติด,ยึดติด,กำหนดแน่นอน,โอบกอด,กอดจูบอย่างรุนแรง, Syn. clench
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful,jerky
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
fustigatevt. ตีด้วยกระบอง,ตี,ทำโทษอย่างรุนแรง,วิจารณ์อย่างรุนแรง., See also: fustigation n. fustigator n. fustigatory adj.
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
lampoon(แลมพูน') n. ถ้อยคำเหน็บแนมอย่างรุนแรง vt. ถากถางอย่างรุนแรง., See also: lampooner n. ดูlampoon n. lampoonist n. ดูampoon lampoonery n. ดูlampoon, Syn. abuse,satire,satirize
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
objurgate(ออบ'จะเกท) vt. ประณามอย่างรุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fulminantอย่างรุนแรงและรวดเร็ว [การแพทย์]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Melancholiaความซึมเศร้าอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acutely (adv.) อย่างรุนแรง Syn. severely
almighty (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด Syn. extremely
combatively (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully
cracking (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด
drastically (adv.) อย่างรุนแรง Syn. radically
severely (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. critically, harshly, rigorously
turbulently (adv.) อย่างรุนแรง
vehemently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างรุ่มร้อน Syn. fiercely, violently
violently (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully, combatively
angina pectoris (n.) อาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณหัวใจที่แผ่จากหัวใจไปยังไหล่แล้วไปที่แขนข้างซ้ายหรือจากหัวใจไปที่ท้อง
aspersion (n.) คำวิพากษ์อย่างรุนแรง See also: คำประณามอย่างรุนแรง Syn. censure, slander Ops. commendation, praise
backlash (n.) การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง See also: การกระตุก, ปฏิกิริยารุนแรงฉับพลัน Syn. backfire
bash (vt.) วิจารณ์อย่างรุนแรง
baste (vt.) ทุบตีอย่างรุนแรง See also: ทุบ, นวด, ตี Syn. beat
battering (n.) การทุบตีอย่างรุนแรง
be for the high jump (idm.) ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โดนลงโทษหนัก
bear down on (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
bear down upon (phrv.) ลงโทษอย่างรุนแรง See also: ลงโทษอย่างหนัก
beat up (phrv.) ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง Syn. bash up, do over, work over
blaze down (phrv.) เผาไหม้อย่างรุนแรง See also: เผาเป็นจุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง
Like wanting something or needing something so badly... that you will do anything to get it.ต้องการหรือปารถนาบางสิ่ง อย่างรุนแรง และเธอ จะทำทุกอย่างให้ได้มา
We are at your serviceอย่างรุนแรงที่เราอยู่ที่การบริการของคุณ .
At worst, a blow like this would knock the victim unconscious.อย่างรุนแรงมาก แรงกระแทกอาจทำให้เหยื่อหมดสติได้
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
Well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง
It may have begun with the shock of contact with Number 26, or possibly...มันกำลังจะเกิดการติดต่อขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างหมายเลข 26 หรือ บางที...
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก
Very bad dysentery.ตอนเป็นโรคบิดอย่างรุนแรงมาก
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก
Well, disorientation, memory loss... severe paranoid reaction.บางคนก็ร้ายแรงมาก สูญเสียความทรงจำ เกิดอาการหวาดวิตกอย่างรุนแรง
You've suffered badly.คุณได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง
That day I had my first headache.วันนั้น ผมเริ่มปวดหัวอย่างรุนแรง
He's doing massive psychological damage to me.เขากำลังทำร้ายจิตใจฉันอย่างรุนแรง
There was a nasty virus going around.ระวังไข้หวัดด้วย ปีนั้นไข้หวัดระบาดอย่างรุนแรงเชียวล่ะ
Trey got in this big fight with my mom and her boyfriend of the day, and... he ran away.เทรย์ทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงเลย แล้วก็แฟนแม่ในตอนนั้น แล้วเทรย์หนีออกจากบ้าน
I woke up with terrible hay fever and my eyes were burning.ผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการแพ้อากาศอย่างรุนแรง ตาบวมแสบ
The temporal lobe was severely damaged.ส่วนที่เรียกว่าเทมโพรัล โรบ ถูกทำเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ
He needed a diversion... something serious enough to draw the cops away from her building.เขาต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ... อะไรบางอย่างรุนแรงพอที่จะล่อให้ตำรวจ ไปจากตึกของเธอ
Because while the truncheon may be used in lieu of conversation words will always retain their power.ทำไมนะเหรอ? การลงโทษอย่างรุนแรง อาจนำเข้ามาแทนที่การสนทนาถึงกัน... ...เพราะคำพูดเหล่านั้น มันไปจำกัด อำนาจของพวกเขา.
The heartbeat of the embryo is getting faster and the movement of it becomes desperateเสียงหัวใจของเด็กในท้อง จะเต้นเร็วกว่า และเด็กจะเคลื่อนตัว อย่างรุนแรง
She has severe dehydration.เธอมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรง
Truck in disrepair, a disheveled young man,severe stutter.รถเก่า ๆ โทรม ๆ เด็กหนุ่มมอซอ/Nติดอ่างอย่างรุนแรง
I told 'em when you find him... don't be surprised to hear him speak with a severe stutter.ฉันบอกพวกเขาแล้ว เมื่อคุณพบเขา... อย่าแปลกใจหากได้ยินว่า เขาพูดติดอ่างอย่างรุนแรง
If I'm a killer who has to use an immediate application of overpowering force, even out in the middle of nowhere,หากฉันเป็นฆาตกรที่ต้องอาศัย วิธีการฆ่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนละก็
They have their weapons.เราจะโจมตีด้วยการล้างแค้นอย่างรุนแรงที่โลกนี้ไม่เคยพานพบ
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
Both parents murdered right in front of her.เธอ บอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรง
Evolution is an imperfect and often violent process.บ่อยครั้งวิวัฒนาการที่ไม่สมบุรณ์ ก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง
As far as I can tell, severe abandonment issues.เท่าที่ฉันบอกได้ , เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรง
Blunt trauma to the head?รอยถูกตีอย่างรุนแรงที่หัว
Big ass fucking explosion.จากการระเบิดอย่างรุนแรง
Betsy Court, 16. Blunt-force beating.เบทซี่ คอร์ท 16 ปี ถูกทุบตีอย่างรุนแรง
Rude awakening.ผมรู้สึกตัวอย่างรุนแรงเลย
Dehydration and starvation.เกิดจากการขาดน้ำและอาหารอย่างรุนแรง
I heard what you said, but the upstairs the bedroom had strong feelings.ผมได้ยินสิ่งที่คุณบอกมา ในห้องนอนของคุณ ผมรู้สึกถึงอย่างรุนแรง
He has terrible allergies, did you know that?เขาแพ้บางอย่างรุนแรงมาก - คุณรู้รึเปล่า

อย่างรุนแรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างรุนแรง
Back to top