ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยิ่ง*, -หยิ่ง-

หยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิ่ง (v.) be conceit See also: be egotistical, be overly proud, be arrogant, be haughty Syn. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, โอหัง, ทะนงตัว Ops. ถ่อมตัว
หยิ่งผยอง (adj.) proud See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว
หยิ่งผยอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว
หยิ่งยะโส (adj.) arrogant See also: haughty, disdainful, supercilious Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน
หยิ่งยะโส (v.) be too proud See also: be stuck up Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน
หยิ่งยโส (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง Ops. ถ่อมตัว
หยิ่งในศักดิ์ศรี (v.) be proud of (one´s achievement) Syn. ถือตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cockiness(คอค'ดิเนส) n. ความหยิ่ง,ความขี้โอ่
cockscomb(คอค'สโคม) n. ต้นหงอนไก่,หงอนไก่,คนขี้โอ่,คนหยิ่ง
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
coxy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,ขี้โอ่,ทระนง
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
fopn. คนหยิ่งยโสมาก,คนขี้โอ่,คนขี้แต่งตัว
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
high horseท่าทางที่อวดดี,ท่าทางที่หยิ่ง
high-tonedadj. ซึ่งมีอุดมการณ์สูง,สูงส่ง,ดีเยี่ยม,หยิ่ง., Syn. hightone
highfalutinadj. หยิ่ง,อดสู,โอหัง., Syn. highfalutin,hifalutin
hoity ###SW. hoity (ฮอย'ที,ฮอย'ที) adj.,n. (ความ) หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เลิ่นเล่อ,สะเพร่า
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty,insolent
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
pride(n) ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ทิฐิมานะ
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrogant (adj.) หยิ่ง See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ Syn. over-bearing, haughty
highfalutin (adj.) หยิ่ง See also: ยโส, โอหัง Syn. grandiose, pompous, pretentious Ops. humble
highfaluting (adj.) หยิ่ง See also: ยโส, โอหัง Syn. grandiose, pompous, pretentious Ops. humble
loftily (adv.) หยิ่ง See also: ยโส Syn. arrogant, haughty
over-bearing (adj.) หยิ่ง See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ Syn. haughty
surly (adj.) หยิ่ง See also: จองหอง, โอหัง Syn. arrogant, lordly, haughty
be puffed up (phrv.) หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวดตัว, ภูมิใจในตัวเองเกินไป
snippy (adj.) หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: วางมาด Syn. insolent
uppish (adj.) หยิ่งยะโส Syn. uppity, bumptious Ops. polite
uppity (adj.) หยิ่งยะโส Syn. bumptious Ops. polite
cocky (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant, overconfident
lofty (adj.) หยิ่งยโส See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง Syn. haughty
lordly (adj.) หยิ่งยโส See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering Ops. meek
overconfident (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant
overweening (adj.) หยิ่งยโส Syn. arrogant, haughty Ops. humble, meek
sniffy (adj.) หยิ่งยโส See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง Syn. disdainful
superior (adj.) หยิ่งยโส See also: โอหัง Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious
high and mighty (idm.) หยิ่งและวางอำนาจ
arrogance (n.) ความเย่อหยิ่ง See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง Syn. pride, self-importance, arrogancy
arrogancy (n.) ความเย่อหยิ่ง See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง Syn. pride, self-importance, arrogance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด
That's if you hadn't been such an arrogant, pompous, dollophead.ถ้าท่านไม่รวม หยิ่ง ขี้โอ่
Vain. Controlling. Neurotic.หยิ่ง บงการ ขี้กังวล หลงตัวเอง
Smuggest tub of goo since Mussolini.หยิ่งจองหองที่สุดนับตั้งแต่มีมุโสลินีมา
Overly arrogant and ambitious.หยิ่งทะนงและทะเยอทะยานมากๆ
Pompous fools, muttering and posturing amongst themselves.หยิ่งยโส คบกันแต่พวกของตัวเอง
Very overbearing.หยิ่งยโสมาก เมอร์ลิน!
What's that called, - the too-cool-to-care-tini?หยิ่งเกินกว่าที่จะสั่งมาร์ตินี่เหรอ?
Too proud to let anyone know... his wife was doing his job for him.หยิ่งเกินไปที่จะให้คนอื่นรู้ ... . ว่าภรรยาทำงานของเขาให้
Reckless and arrogant, a rude, inexperienced manager who doesn't even know how to knock on the door.หยิ่งและสะเพร่า ไม่รู้จักการเคาะประตู ไม่มีมารยาท แถมยังเป็นผู้จัดการทีมที่ดื้ออีกต่างหาก
We're still human beings with dignity.เรายังเป็นคน ยังหยิ่งในเกียรติ
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain.ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโส.
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
You know, that tall proud one.เธอก็รู้ คนที่ว่าหยิ่งยโสน่ะ
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
I see a cocky, scared shitless kid.เห็นแต่เด็ก ที่หยิ่ง ยะโส
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
What's there... is a snotty little princess wearing a strategically planned sundress... to make guys like us realize that we can never touch her... and guys like Joey realize that they want to.เป็นเจ้าหญิงจอมหยิ่ง ใส่ชุดแซกที่เธอวานแผนมาอย่างดี ให้ทำให้ผู้ชายแบบเราน่ะ อย่างหวังแอ้ม แต่ผู้ชายแบบโจอี้น่ะ อยากลอง
I-I defended you when people called you conceited,ฉะ-ฉันน่ะ ปกป้องเธอ ตอนที่คนว่าเธอว่าหยิ่ง
You're not so cocky now, are ya?ตอนนี้คุณคงไม่หยิ่งมากแล้ว / ใช่มั้ย?
100 DAYS WITH MR. ARROGANT100 วันกับนายจอมหยิ่ง
If you're going to be so stuck up about it why don't we just "fuck", "get laid"?ถ้าคุณหยิ่งนักล่ะก็ ทำไมเราไม่ไปเอากันเสียเลยล่ะ
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา
Mr Darcy's not half as high and mighty as you sometimes.คุณดาร์ซี่ไม่หยิ่งยะโส เหมือนกับงเธอในบางครั้งหรอก
There's someone with him. Mr Whatsisname, the pompous one.เขามีคนมาด้วย ชื่อคุณอะไรนะ คนที่หยิ่งๆ หน่อย
He's not proud. I was wrong. I was entirely wrong about him.เขาไม่ได้หยิ่งยโส หนูผิดเอง หนูคิดผิดเกี่ยวกับเขาทั้งหมด
Wealthy, but not stuffy.ร่ำรวยแต่ไม่เย่อหยิ่ง
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ
My, my, there comes a fool, rash and proud!โอ้โฮ โอ้โฮ คนโง่ ใจร้อน และหยิ่งทนงกำลังขึ้นมา
Never knew a fool who knew his place!โอ้โฮ โอ้โฮ คนโง่ ใจร้อน และหยิ่งทนงกำลังขึ้นมา
His pride soars beyond the clouds!ความหยิ่งของเขาเหนือกว่าเมฆบนท้องฟ้าเสียอีก
The bosun prides himself on cleaving flesh from bone, with every swing.เจ้าสรั่งนั่นมันท้้งหยิ่ง ทั้งจองหอง มันจะโบยจนเนื้อแตกถึงกระดูกเลย
Right? It's cheeky.โดนมั้ย มันฟังดูหยิ่งๆ นะ
That's how you feel proud.นายต้องเก็บความหยิ่งยโสเอาไว้ลึกๆนะ
You know marine biologists - Real prima donnas.นายก็รู้ นาวิกนักชีวะวิทยา หยิ่งสุดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยิ่ง
Back to top