ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

over-bearing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *over-bearing*, -over-bearing-

over-bearing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
over-bearing (adj.) หยิ่ง See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ Syn. haughty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า over-bearing
Back to top