ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สดใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สดใส*, -สดใส-

สดใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สดใส (v.) be bright See also: be lively, be vivacious, be cheerful Syn. ผ่องใส, แจ่มใส Ops. สลด, หดหู่
สดใส (v.) be cheerful See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay
สดใส (adj.) bright See also: shining, vivid Syn. สว่าง, เจิดจ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
liven(ไล'เวิน) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,เร้าอารมณ์,ทำให้เบิกบานใจ. vi. เบิกบานใจ,มีชีวิตชีวา,สดใสขึ้น, Syn. rouse
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
vermilion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
vermillion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า,สีจ้า,สีแจ๊ด,มีชี-วิตชีวา,เต็มไปด้วยชีวิต,เต็มไปด้วยพลังชีวิต,ร่าเริง,สดใส,เห็นจริงเห็นจัง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking,lively,strong ###A. dispirited,pale
English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
inanimate(adj) ไม่มีชีวิต,เซื่องซึม,ไม่สดใส,ไม่ร่าเริง
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง
liven(vi,vt) สนุกสนานขึ้น,ร่าเริงขึ้น,สดใสขึ้น,เบิกบานใจ,เร้าอารมณ์
vivid(adj) ชัดแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,แจ่มใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lucid-สว่าง, -กระจ่าง, -สดใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gay (adj.) สดใสร่าเริง See also: เบิกบานใจ, สำราญ Syn. jolly, joyfu, joyous Ops. mournful, depressing
joyfu (adj.) สดใสร่าเริง See also: เบิกบานใจ, สำราญ Syn. jolly, joyous Ops. mournful, depressing
ardent (adj.) สว่างสดใส See also: กระจ่าง Syn. glowing, radiant
clear up (phrv.) ทำให้สดใสขึ้น
colorful (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
colourful (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
light up (phrv.) ทำให้สว่างสดใส See also: ทำให้ผ่องใส Syn. brighten
look spry (phrv.) ดูสดใส See also: ร่าเริง, แจ่มใส, สดชื่น
Mandarin duck (n.) เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
multicolored (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicolored (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicoloured (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicolored, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
multicoloured (adj.) มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colorful, picturesque, multicolored, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
quetzal (n.) นกในอเมริกากลางมีสีสันสดใส มีชื่อละตินคือ Pharomachrus mocino
rhododendron (n.) ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
sheldrake (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส Syn. shelduck
shelduck (n.) เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส
tanager (n.) นกขนาดเล็กตระกูล Thraupidae ตัวผู้มีขนสีสดใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
S. R. Hadden, a brilliant and complicated man.เอสอาร์ฮาร์ดเดน, สดใส และคนที่มีความซับซ้อน
And how lovely to see all your bright, happy faces... smiling up to me.แหมช่างดีเหลือเกิน ที่ได้เห็นใบหน้าอันมีความสุข สดใส และรอยยิ้มที่จากพวกเธอที่มอบให้ฉัน
You're such a clever, bright girl, Georgia. Remember that.ลูกเป็นเด็กฉลาด สดใส จอร์เจีย จำไว้นะลูก
* Life is far from sunny*# ชีวิตไกลจากคำว่า สดใส #
♪ Fine, fresh, fierce, we got it unlocked ♪#ช่างดูดี สดใส ดุร้าย เราเข้าใจว่าคงหนีไม่พ้น#
I think the most well known part of Korean culture among foreigners is kimchee.ยังไม่ลองโทรหา ราราเหรอ ฉันจะไปหาเธอพรุ่งนี้ เสียงเธอเป็นไง สดใส ใช่ไหม
I want fresh, fresh, fresh.ฉันต้องการแบบ สดใส ตื่นตา ตื่นใจ
Brilliant, Private Vito Rinnelli.สดใส ฟีโท ริเนลี ส่วนตัว
And by bright, I mean in the sun.สดใส แบบว่า ใต้แสงอาทิตย์
The city is made brighter by my presence?สดใสขึ้น ที่ข้ามาหรือ
But I'm not genetically programmed for housework.สดใสเหมือนเพิ่งไปหาหมอฟันมา แต่ฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานบ้าน
Life is just like a bright, sunny dayชีวิตก็เหมือนเป็นเพียงแค่สดใส วันแดด
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้;
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper!คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ!
Come over here.มาตรงนี้. ดวงตาของคุณจะ สดใส
I want to see you back here, clean, bright and spent.ฉันอยากเห็นคุณกลับมาที่นี่ สะอาดสดใสและใช้เวลา เล็กน้อย ให้มันห่อ
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
With every smile You clear the airเธอทำให้อากาศสดใสด้วยรอยยิ้ม
And then your laugh Turned on the sunแล้วเสียงหัวเราะของเธอนั้น ก็ทำให้วันสดใส
As you see, it's a beautiful day.ก็เห็นๆ กันนะครับ วันนี่สดใสดีมาก
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night.คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส
What a vivid imagination.สิ่งที่จินตนาการสดใส
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน"
Then they'll walk out to the bleachers ... and sit in their shirt sleeves on a perfect afternoon.จากนั้นพวกเขาจะเดินไปที่อัฒจันทร์ และนั่งลงในตอนบ่ายของวันที่สดใส
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ
Especially now when our weather has turned so beautiful.โดยเฉพาะตอนนี้ เมื่ออากาศที่เมืองเรากำลังจะสดใสอีกครั้ง
May she wake as kindly in the next world.ขอให้หล่อนได้ ตื่นอย่างสดใสในโลกหน้า
I felt brilliant. Joe explained things to me.ฉันรู้สึกสดใส โจอธิบายสิ่งที่ฉัน
Just a box with bright colored paperมันก็เป็นแค่กล่องที่ห่อด้วยกระดาษสีสดใส
Alex, you look... radiant.อเล็กซ์ ดูคุณ ช่างสดใส
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป
He's young, not terribly bright.เขาเป็นคนหนุ่มสาวไม่สดใสชะมัด
She was 17... and Nature's bride, fresh and fair, and unacquainted with the miracle of physical love.เธออายุ 17 บริสุทธิ์ สดใสและใสซื่อ
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้
And, that night, no star burned brighter than that of our sweet Anastasia, my youngest granddaughter.และคืนนั้น ไม่มีดาวดวงใดสว่างสดใส เท่าอนาสเตเชีย หลานสาวคนสุดท้องของฉัน
Beautiful day, isn't it?เฮ้เป็นไงบ้าง - วันนี้สดใสดีนะ - ก็ดีทุกวัน
Looking fresh tonight, pussycat.คืนนี้ดูสดใสจังนะ แมวน้อย
The king might have understood.เจ้า จัด งานนี้ทั้งหมดก็เพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศสยาม
Listen. Just do me a favor. Act happy tonight.ฟังนะ ช่วยทำตัวให้สดใสสดชื่นด้วย
"I think it's going to be sunny tonight."คืนนี้ต้องสว่างสดใสแน่เลย

สดใส ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สดใส
Back to top