ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brighten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brighten*, -brighten-

brighten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brighten (vi.) ทำให้สว่าง Syn. lighten Ops. darken
brighten (vi.) สว่าง See also: สดใส
brighten up (phrv.) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up (phrv.) เพิ่มบรรยากาศที่ดี See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ่าง (v.) brighten See also: clear, lighten Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม Ops. มัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us brighten this firmament.รัศมีดาราจะพุ่งขึ้นจับท้องฟ้า
And what's more important, it can brighten the eyes.อะไรจะสำคัญไปกว่า มันช่วยบำรุงสายตานะ
In another words, lets just brighten up our Palace and imagine... that there actually lives a charming prince that every girl is in love with.ในทางกลับกัน มาทำให้พระราชวังสดใสขึ้นด้วยการคิดซิ ว่าความจริงแล้วมีเจ้าชายที่แสนจะมีเสน่ห์ที่ผู้หญิงทุกคนตกหลุมรัก
Hello, Earth. Just popping in to brighten your day.สวัสดี โลก แค่แวะมาช่วยให้วันของคุณสว่างสดใส
Here, have some sake. it'll brighten your day.นี่, สาเกซักหน่อย เดี๋ยววันนี้ก็สดใส
Maybe daisies... To brighten up the room.อย่างดอกเดซี่ เอามาประดับห้อง
That should brighten his day.มันต้องเป็นวันของเขา
Oh, and brighten up the tempo. We'll need to keep people awake.โอ้ ปรับให้เร็วขึ้นด้วยนะ ฉันไม่อยากให้คนดูหลับหนะ
Something to brighten up your room.เอาของบางอย่างมาทำให้ห้องเธอดูสดชื่นขึ้น
. Just a little something to brighten your day.แค่ของเล็กๆน้อยให้เธอชื่นมื่นหน่ะ
Jae Kyung, going forward, please continue to brighten things up.ที่ภาพพจน์ของชินฮวาในอนาคตจะเปลี่ยนไป แจคยอง เป็นตัวของตัวเองเลยนะจ้ะ
I thought a little Karl time might brighten your day.ผมแค่คิดว่า ผมอาจจะทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้นิดหน่อย

brighten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s,vt) to light up; to brighten
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred

brighten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขจ่าง[v.] (khajāng) EN: brighten FR:
ขัดเงา[v.] (khat ngao) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax ; give a glossy finish FR: polir ; faire briller ; cirer
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn FR:
ส่องสว่าง[v. exp.] (søngsawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten FR: illuminer ; irradier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brighten
Back to top