ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องไห้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องไห้*, -ร้องไห้-

ร้องไห้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องไห้ (v.) cry See also: weep, blubber, sob, snivel Syn. เป่าปี่, ไห้ Ops. หัวเราะ
ร้องไห้ (v.) cry See also: blubber, weep Syn. ร่ำไห้
ร้องไห้ (v.) cry See also: blubber Syn. ร่ำไห้
ร้องไห้ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
ร้องไห้ (v.) cry See also: wail, weep
ร้องไห้ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้คร่ำครวญ
ร้องไห้ (v.) cry See also: weep, snivel, blubber, bewail, moan, sob
ร้องไห้ (v.) cry See also: mourn, weep, sadden, bemoan, moan, bewail, lament Syn. คร่ำครวญ, สะอื้น, โหยไห้, ครวญ, กันแสง, รำพัน, ร่ำไห้ Ops. หัวเราะ, สนุกสนาน
ร้องไห้ (v.) tears flow See also: cry
ร้องไห้ (v.) weep See also: shed tears, cry Ops. ยิ้ม, หัวเราะ
ร้องไห้คร่ำครวญ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้
ร้องไห้ร้องห่ม (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ
ร้องไห้โฮ (v.) cry out See also: cry loudly
English-Thai: HOPE Dictionary
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
hysteric(ฮิสเทอ'ริค) n. การหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่ได้,คนที่เป็นโรคฮิสทีเรีย. adj. ดูhysterical (ดู), Syn. hysteria
hysterical(ฮิสเทอ'ริคัล) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดฮิสทีเรีย,ซึ่งมีอาการหัวเราะหรือร้องไห้ที่ควบคุมไม่อยู่,ขบขันมาก,ซึ่งทำให้อดหัวเราะไม่ได้., See also: hysterically adv.
snivel(สนิฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้น้ำมูกไหล,ร้องไห้สูดจมูก,น้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกเสียงดัง, See also: snivels อาการหวัดมีน้ำมูกไหล sniveler,sniveller n.
sob(ชอบ) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้, Syn. cry,weep,keen,wail
weep(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา,หยด,รั่ว, (หนอง) ไหล,ซึมออก, Syn. sob,cry,wail,bawl
weeper(วี'เพอะ) n. ผู้ร้องไห้,คนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ,เครื่องหมายไว้ทุกข์ (เช่น ปลอกแขนดำ) ,สิ่งที่ห้อยย้อย
whimper(วิม'เพอะ) vi. vt.,n. (เสียง) ร้องคราง (สุนัข) ,ร้องเอ๋ง ๆ ,ร้องไห้กระซิก, See also: whimperer n. whimperingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
cry(n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้
sob(vi) สะอื้น,ร้องไห้,ร่ำไห้
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง
weep(vt) ร้องไห้,รั่ว,เยิ้ม,ไหล
whimper(vi) ร้องเอ๋ง,ครางหงิงๆ,ร้องไห้กระซิกๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weep๑. ร้องไห้๒. ซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ ooze] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cry (vi.) ร้องไห้ See also: ร่ำไห้
cry (vt.) ร้องไห้ See also: หลั่งน้ำตา Syn. weep
weep (vi.) ร้องไห้ See also: ร้อง, ร่ำไห้ Syn. cry, sob, whimper
weepy (adj.) ร้องไห้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น้ำตาคลอ, ร่ำไห้ Syn. crying, tearful, teary
wail (vi.) ร้องไห้คร่ำครวญ Syn. groan, lament, moan, whine
wail (vt.) ร้องไห้คร่ำครวญ
wail for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wall for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wail over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
wall over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
cry oneself to sleep (idm.) ร้องไห้จนหลับ
blubber (vi.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. sob
dissolve into tears (phrv.) ร้องไห้ฟูมฟาย Syn. dissolve in, melt into
snivel (vi.) ร้องไห้ฟูมฟาย See also: ้สะอึกสะอื้น, คร่ำครวญ Syn. whine, whimper
weep buckets (idm.) ร้องไห้มากมาย
sniffle (vi.) ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด) See also: สะอึกสะอื้น
cry for (phrv.) ร้องไห้เนื่องจาก
cry over (phrv.) ร้องไห้เพราะ Syn. cry for
shed over (phrv.) ร้องไห้เพราะ See also: คร่ำครวญเนื่องจาก
weep for (phrv.) ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're crying over something like that?เธอกำลังร้องไห้เอากับเรื่องอย่างนี้นะเหรอ?
When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used toเมื่อฉันเห็นเธอร้องไห้อย่างนั้น ฉันก็ไม่สามารถจะเกลียดเธออย่างที่เคยเกลียดได้อีกต่อไป
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We learn that no one is poor who has friends.และไม่มีใครจนถ้ารวยเพื่อน เต็มไปด้วยหัวเราะ ร้องไห้ รักโศกสลด
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ
Then I cry, cry, cry, and then I say with big emotion...จากนั้นฉันก็ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ จากนั้นฉันก็พูด พร้อมแสดงอารมณ์อย่างมาก
We'll be angry, cry and laugh.ช่วงเวลาที่เราโกรธ ร้องไห้ และหัวเราะ
Laugh, and the world laughs with you Weep, and you will weep aloneหัวเราะ แล้วโลกจะหัวเราะกับคุณ ร้องไห้ แล้วคุณจะร้องไห้คนเดียว
People live, cry, laugh, and die.ผู้คนมีชีวิต ร้องไห้ หัวเราะ แล้วก็ตาย
Never missing a single day Crying when it's raining...ไม่เคยขาดเลยสักวัน / ร้องไห้ ยามฝนตก...
Weepy, weepy, cry, cry, cry, sob.ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
She just found Moby in the apartment crying, locked in the bathroom.เธอเพิ่งเจอโมบี้อยู่ในอพาร์ทเมนท์ ร้องไห้ ถูกขังอยู่ในห้องน้ำ
# Crying my heart out # # Each day crying ## ร้องไห้ จากหัวใจ #
But you wanted to go skiing and you started crying-แต่คุณอยากไปเล่นสกี คุณก็เริ่ม.. ร้องไห้ ผมว่านั่นมัน..
That's one of the memories I've got of her - crying, naked, stuffing the sheets into a machine.นั่นเป็นหนึ่งในความทรงจำ ที่ฉันมีต่อเธอ... ร้องไห้ โป๊ล่อนจ้อน ยัดผ้าปูที่นอนเข้าไปในเครืองซักผ้า
Exhibit A- - Santana, the weepy, hysterical drunk.ดูสิ ซานทาน่า ร้องไห้ ฮีสทีเรียกำเริบ
"get chosen last, get hit by the ball, cry, go home.""ถูกเลือกเข้าทีมคนสุดท้าย โดนบอลเข้าเปรี้ยง ร้องไห้ แล้วกลับบ้าน"
Screaming, crying, covered in crap?กรีดร้อง ร้องไห้ ตัวเลอะไปหมด
One tear? Two tears?- ร้องไห้ 1 หยดหรือร้องไห้ 2 หยด กี่หยดดีล่ะ
If you need to pray or cry or tell God he's cruel, you go right ahead, but you're not leavin', Rick.ถ้าคุณต้องการที่จะอ้อนวอน ร้องไห้ หรือจะบอกพระเจ้าว่าเค้าโหดร้ายแค่ไหน คุณก็ไปทำซะ แต่คุณจะต้องไม่ออกไปไหน ริค
So I nominate myself as President of the Trouble Tones.ทำให้ฟินน์ ฮัดสัน ร้องไห้ ฉะนั้น ฉันขอเสนอตัวเองเป็น หัวหน้ากลุ่ม Trouble tones
When you do bad things, the angels, they cry. That's what Sister Mary says.เวลาแกทำไม่ดี นางฟ้าจะ ร้องไห้ แม่ชีแมรี่บอก
♪ Cry... ♪# ร้องไห้ # # ร้องไห้ #
Cry! Cry! Cry!ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
3, 2, 1, cry! 3, 2, 1, cry!3, 2, 1, ร้องไห้ 3, 2, 1, ร้องไห้
People are gonna be in here, like, sobbing and they're gonna be looking at their dead loved one and I'm gonna be standing right next to them, ok, but I'm not gonna be thinking about themผู้คนจะมาอยู่ในห้องนี้ แบบว่า ร้องไห้ และมองดูไปที่คนรัก ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และผมจะต้องยืนอยู่ข้างพวกเขา โอเค
Couple of weeks ago, she was really upset... crying, which she never did.ไม่กี่อาทิตย์ก่อน เธอหงุดหงิด ร้องไห้ เธอไม่เคยเป็นมาก่อน
Instead, it was a rather pitiful affair involving tears, begging and offers to trade anything and, indeed, anyone so that I would spare his life.เขากลับ ทำตัวน่าสมเพช ร้องไห้ ร้องขอ เพื่อจะแลกกับการเปิดโปงทุกอย่าง ทุกคน. เพื่อให้ผมไว้ชีวิตเขา
"I laugh, I cry, I love, I hateหัวเราะ ร้องไห้ รักได้ เกลียดมี
Cry, motherfucker!ร้องไห้ มัตเตอฟักเกอ!
Cry the most at a funeral, you must be the best person.ร้องไห้ ส่วนใหญ่ที่งานศพ คุณต้องเป็น คนที่ดีที่สุด
You crying 'cause you're cold?ร้องไห้ เพราะว่าหนาวงั้นรึ
Weepy and earnest and...ร้องไห้ และ ขึงขัง และ...
(SOBBING) - Oh, cry me a river.ร้องไห้) โอ้ร้องไห้ฉันแม่น้ำ.
Are you done crying in the woods?ร้องไห้กับไพรพนาเสร็จแล้วรึ
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล
Crying never helped anybody do anything, okay?ร้องไห้ช่วยเหลือใครไม่ได้หรอก
It's about him, isn't it?ร้องไห้ตอนร้องเพลง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ ร้องไห้เพราะผิดหวัง อันนี้มีการสะอื้นด้วย
Please keep crying. I can't tell you what it does to me.ร้องไห้ต่อไป มันสร้างอารมณ์ให้ฉันได้ดีเลย
♪ weep o'er his halls ♪ร้องไห้มากกว่าหอพักของเขา
Crying like a sucky baby.ร้องไห้ยังกะเด็กทารกเลย
Yay. I care what you think about me, you know? Yeah, well, I care what you think about me.ร้องไห้วิ่งหนีออกไป ฉันแคร์ในสิ่งที่คุณคิดกับฉันนะ รู้มั้ย?
Blubber in the oil.ร้องไห้สะอึกสะอื้นในน้ำมัน

ร้องไห้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ร้องไห้โฮ English: to cry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องไห้
Back to top